Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 1/2

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 15

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 3 0
Fartøy i brann 1 0
Øvrige skipshendelser 2 35
Offshore 2 30
Observert mulig akutt forurensning på sjø (uten kilde) 1 0
Industri 2 12 000
Landbruk 1 0
Andre landbaserte hendelser 2 1 300
Totalt fordelt på hendelsestyper* 15 13 365
Totalt 15 13 365

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Grunnstøting - BERGSFJORD - Hasvik, Sørøya - Hasvik kommuner - Troms og Finnmark Fartøyet fikk blackout på hovedmaskin ved innseilingen til Hasvik på Sørøya. Dette resulterte i at fartøyet driftet på grunn. Grunnen skal ha vært en sandbanke og de fikk en rolig stans av fartøyet. Dykkerundersøkelse av skrog og sjekk av fremdriftsmaskineri gjennomført. Det er ikke meldt om forurensing. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap

Fartøy i drift

Fartøyet EMBLA driftet - Skagerrak - Nordsjøen Driftet etter å ha mistet styringen sør av Kristiansand. Underveis igjen etter ca. en time. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap.

Fiskebåten KAP FARVEL (LAYK) driftet nord av Sørøya - Barentshavet Dårlig vær meldt i området så KV Jarl slepte dem inn til Hammerfest, kai 9. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap.

Taubåt driftet - sør for Sandefjord - Sandefjord kommune - Vestfold Taubåten bob driftet sør for Sandefjord som følge av utløst brannslukkeranlegg. Fartøyet tok kontakt med losbåt som kom for å assistere. Taubåt fikk start og gikk til kai for egen maskin. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap.

Fartøy i brann

Røykutvikling fra lastebåten Canole ved Sjursøya - Oslo. Ble assistert til kai i Kongshavn av slepebåten Bruse. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap.

Øvrige skipshendelser

Landegode - utslipp av hydraulikkolje til sjø - Bodø - Værøy - Røst - Moskenes Har lekket ut til sjø over tid. Fartøyet tatt ut av drift og dokksatt for å utbedre lekkasjen. Ikke aksjonerbart. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap.

Oppdrettsbåten Hilde S (15m) slept mot land og strandsatt pga hull i skroget - Nesna - Nordland Pågående: Slept og strandsatt N av Vikholmen V for Nesna av fartøyet Typhoon. Tanker ble stengt av, ingen umiddelbar fare for større utslipp. De har 1000l diesel og 100l hydraulikkolje om bord. Den har også en batteripakke (hybrid) som avga røyk og sterk lukt (klor?) da den kom under vann. Båten står på grunn med ca 80 % under vann og er godt fortøyd til land. Mesteparten av fartøyet vil nok være under vann på HW. Fartøyet Okstind med oljevernustyr ombord ble leid inn for å holde vakt over fartøyet over natten. Seløy undervannservice er leid inn for å heve den, planlagt i dag. Tidspunkt er per nå ikke mottatt. Noe dieselutslipp er observert på sjø i dag. De har fått beskjed om at de må skaffe tilveie absorberende lenser for sikring. Utover dette er det ikke observert noe kritisk knyttet til fartøyet. Pågående 110/brannvesen og Sjøfart er informert.

Offshore

Melding fra Equinor om oljesøl fra Gullfaks A Ifm vedlikehold av pumpe gikk det 30l olje på sjø. Ikke aksjonerbart. Identifisering av årsaker, læringspunkt og korrigerende tiltak pågår. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap.

Utslipp fra Grane - Granefeltet Utslipp ifm oppstart av brønn Svalin som har vært stengt ned over lengre tid. Ikke aksjonerbart, men usikkerhet knyttet til hvorvidt dette er å regne som en akutt forurensning eller ei, samt i så tilfelle hva den totale uslippsmengden er. E-post sendt Equinor for oppklaring.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Gammel hvalfangerbåt omgjort til fritidsbåt - publikumsvarsel om diesellekkasje - Bjarkøy i Harstad kommune i Troms fylke Dieselforurensning fra en gammel hvalfangerbåt som ligger ved moloen i Nergårdshavn i Bjarkøy. Sjekket ut av lokalt BV. Ikke aksjonerbart. Båten ligger i fast i ro. Innimellom må den lenses. Da kommer det litt olje/diesel iblandet med utløpsvannet. Harstad brannvesen overfører saken til kommunens miljøvernavdeling, da båten heller ikke har godkjent avløpshandtering. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap.

Industri

Utslipp av saltsyre til grunn - Ekrevegen 60 - Indre Arna - Vestland Omtrent 7000l saltsyre gikk til grunn hos TORO fabrikker i Bergen. Fabrikken har nærhet til elv, PH målinger kan tyde på at utslippet siger ut i elva. Kommune, Politi og Brann involvert i hendelsen. Kystverket har fulgt opp som forurensningsmyndighet og gitt pålegg om opplysninger og tiltak/miljøundersøkelser. Saken krever videre oppfølgning og er søkt overført til Faggruppe Land.

Utslipp av salpetersyre - Herøya - Porsgrunn kommune - Telemark Utslipp av salpetersyre til sjø fra Yara sin virksomhet på Herøya. Kystverket vært i kontakt med Miljødirektoratet som følger opp bedriften videre som konsesjonsmyndighet. Avsluttes av vaktlag miljøberedskap.

Landbruk

Revnet fraukjeller - Midtre Gauldal - Trøndelag Stort utslipp av gjødsel. Har rent i bekk og over vei over et ca. 500 m stort område. Gravemaskin rekvirert. Brann og kommune i innsats. Pågående: Venter på oppdatering, mangler bl.a. info om mengde, eier, adresse etc for å vurdere videre behov for oppfølging.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av diesel ved brøytestasjon - Kaperdalsveien - Senja Kommune - Troms og Finnmark Utslipp av ca 1000 liter diesel. Det var frost i bakken og dieselen dekket et område på 10*10m i snøen. Byggeleder for veidrift (brøytekontrakt) er varslet og skal følge opp saken iht. kontrakt. Brannvesen var på stedet og opplevde at ansvarlig forurenser ryddet opp på god måte. De ryddet ved hjelp av eget materiell (gravemaskiner og lastebil) og skulle levere forurenset snø og annen masse til godkjent mottak. Hendelsen tatt til etterretning i vaktlaget miljøberedskap.

Utslipp av bensin til grunn - Sartorvegen 2 - Øygarden kommune - Vestland Utslipp fra ubemannet bensinstasjon. Lekkasje av bensin til grunn over tid som følge av defekt pumpe. Omkringliggende eiendommer/bygninger (kjøpesenter) er berørt. Ansvarlig forurenser har engasjert miljørådgiver for å utarbeide plan for tiltak og oppfølgning av utslippet. Kystverket vil motta tiltaksplan/løpende oppdateringer og sluttrapport fra arbeidet. Saken overføres derfor faggruppe for videre saksbehandling.

Til toppen