Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 1/2

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 20

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum
Grunnstøting 3 200
Fartøy i drift 1 0
Fartøy i brann 1 0
Øvrige skipshendelser 3 50
Offshore 3 6 875
Landtransport 3 6 300
Industri 1 5 000
Landbruk 1 5 000
Andre landbaserte hendelser 3 2 050
Naturhendelse 1 0
Totalt fordelt på hendelsestyper* 20 25 475
Totalt 20 25 475

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Utvalg av hendelser

Grunnstøting

Hurtigrute fartøy Fridtjof Nansen med grunnberøring sør for Måløy Fartøyet hadde los ombord. Grunnberøring førte til vanninntrenging. De gikk for egen maskin til kai ved Måløy. Ingen observasjon av akutt forurensing. Lokalt brannvesen ble mobilisert på kai, men iverksatt ikke tiltak. Det blåste kraftig. Sjøfart informert. Avsluttes av Kystverket.

Lastebåten Polfoss grunnstøtte ved Skorpa Kr.sund. Fartøyet grunnstøtte ca kl 2300 den 13.01.2022. De lå i beskyttet farvann, men mye vind i området. Fartøyet var av grunn etter ca 3t og gikk til kai på Bentneset i Kr.Sund. De ble assistert av TB Waterman og RS Erik Bye. Fartøyet har fått skade i ballasttank forut. Ingen utslipp observert. Sjøfart, politi og 110 informert. Avsluttes av Kystverket.

Fartøy i drift

Taubåten Olof med lekter har maskinproblemer i Lerøyosen, NØ av Lernøyna Årsaken til stans ligger i kjølingen til motoren. De kan fremdeles kjøre motoren i nødmodus så det var ingen dramatikk. Ble assistert av KV Bergen. Gikk senere til Stavanger. Sjøfartsdirektoratet informert. Avsluttes av Kystverket.

Landtransport

Utslipp av 6000 liter melk fra tankbil i Andebu kommune Melken har rent ned mot underliggende skogholt. Der går ett bekkefar etter skogholtet. Det er ikke kommet melk til bekken.  Konklusjonen etter samtaler med 110 og Statsforvalteren var at det var lite sannsynlig at større mengder kunne nå bekken, samtidig med at det er snakk om et naturprodukt, samtidig med tid på året ikke utgjorde en miljørisiko. Derfor ikke stilt krav til opprydning. Avsluttes av Kystverket.

Utslipp ifm at tankbil kjørte utenfor veien , Grans Herrad Notodden kommune. Det ble sluppet ut ca 200 liter diesel. Det er ca 100 meter til bekkefar. Området består av skog. Pr 13.01 har skadevolder igangsatt sanering av området. Holdes åpen inntil videre.

Industri

Utslipp av 5000 liter Maursyre.til sjø Skrova , Vågan kommune Utslippet skjedde momentant fra bedriften Sea Food Fiskemottak Skrova. Diskutert med Statsforvalteren. Utslippet er ikke aksjonerbart.

Naturhendelser

GYDA, ekstremvær januar 2022 Ekstremværet Gyda, genererte blant annet samvirkekonferanse. Kystverket tilbød fartøys og flyresurser ved behov for søk/rekognosering og opprydning ved behov. Pdd har det ikke vært flyvær som gir grunnlag for å kunne gjennomføre effektiv flygning.

Kystverket har for øyeblikket:

  • - OV Utvær i Romarheimsfjorden N av Osterøy for å bistå med opprydning i dette området. Det er meldt om flere naust og trær som har rast ut i fjorden.
  • - OV Ryvingen vil gå til Ørstafjorden for å sjekke ut dette området etter varsel fra kommunen om trær midtfjors her. Holdes åpen inntil videre.

Nytt ekstremvær i samme område (Nordvestlandet) med vindkast over 30m/s vil komme inn på søndag 16.01.2022 som kan generere nye problemer.

 

 

 

 

Til toppen