Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 12/13

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 18

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0,00
Fartøy i drift 2 0,00
Fartøyskollisjon 1 0,00
Øvrige skipshendelser 5 2.210,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

1 0,00
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 5,00
Landtransport 3 320,00
Andre landbaserte hendelser 4 210,00
Totalt fordelt på hendelsestyper * 18 2.745,00
Totalt 18 2.745,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

OV Ryvingen – grunnberøring ved Tromøya, Arendal kommune, Agder Fartøyet fikk blackout i forbindelse med arbeid langs land ved Hasteinsundet, og hekken på babord side hadde en grunnberøring. Grunnberøringen medførte ingen vanninntreng­ning eller akutt forurensning. Fartøyet ble slept av RS Inge Stensland til kai i Arendal, men hadde egen motorkraft. Saken er tatt til etterretning av beredskapsvaktlaget i Kystverket.

Fartøy i drift

Bulkbåten Steffen Andreas i drift nord av Måløy, Kinn kommune, Vestland Grunnet not i propellen kom sandfrakteren på 48 meter i drift ved Skogsneset nord av Måløy. Fartøyet kasta anker og rekvirerte assistanse. Bergingsbåten Idar Ulsteins slepte Steffen Andreas til land i Måløy. Saken er avslutta i Kystverket.

Fryseskipet Holmfoss – problemer med hovedmotor i Hadsel kommune, Nordland Problemet løste seg etter kort tid. Saken er tatt til etterretning.

Fartøyskollisjon

Kollisjon mellom fartøyene Bajas og Vestrefjord, Furuneset fergekai, Vestnes kommune; Møre og Romsdal Vestrefjord var under manøvrering til kai da fiskefartøyet Bajas støtte inn i Vestrefjords babord skuteside. Hendelsen medførte ingen akutt forurensning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Øvrige skipshendelser

Fiskebåten Hans Bernard sank ved Øksfjord, Loppa kommune, Troms og Finnmark Mannskapet på to ble redda fra den lille fiskebåten (10-12 meter lang), som sank på omkring 40 meters dyp i skipsleia utenfor Øksfjord. Det er stor usikkerhet omkring mengden diesel som var om bord. Brannvesenet og Sjøfartsdirektoratet er varsla. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Liten båt sank i Alta kommune, Troms og Finnmark Hendelsen medførte et begrensa oljeutslipp som brannvesenet anså som "ikke aksjonerbart". Saken er tatt til etterretning.

Fiskefartøyet Fiskeskjer, utslipp av hydraulikkolje ved Kvitneset, Hareid kommune, Møre og Romsdal Fartøyet meldte selv at de hadde forårsaka et utslipp av ca. 150 liter hydraulikkolje som følge av slangebrudd. Utslippet skjedde så langt ut fra kysten at det ble vurdert som "ikke aksjonerbart". Sjøfartsdirektoratet er informert. Hendelsen er tatt til etterretning i Kystverket.

Fiskefartøyet Emeraude – akutt utslipp av smøreolje på Røstbanken, Barentshavet Hendelsen ble avdekket via satellittbilde. Det viste seg at Emeraude hadde hatt et uhell med ei kanne med smøreolje på dekk, slik at anslagsvis 50 liter rant over bord. Sjøfartsdirektoratet er informert. Saken er avslutta i Kystverket.

Fartøyet Scanbio Dart, "waste disposal vessel" - overbunkring ved Bunker Oil, Tromsø kommune, Troms og Finnmark Overbunkringen medførte et utslipp av anslagsvis 2000 liter marin gassolje på kaia hos Bunker Oil. Noe rant ut i sjøen. Brannvesenet gjennomførte oppsamlingstiltak på kaia, og Bunker Oil la ut lenser for å samle opp det som gikk til sjø. Det er sterk strøm i området og forurensningen ble spredt svært fort. Saken er tatt til etterretning.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljeflak observert på sjøen i Vatlestraumen i Øygarden kommune, Vestland Flaket ble observert av et fly og en båt som passerte forbi området. Brannvesenet har rekognosert og bekrefta et det dreide seg om et langt og smalt flak, vurdert som "ikke aksjonerbart". Saken er avslutta.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Oljefilm på Porsgrunnselva, Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark Brannvesenet fant ingen kilde til oljefilmen, og vurderte denne som "ikke aksjonerbar". Saken er tatt til etterretning.

Landtransport

Akutt utslipp av diesel på vei på Finstadjordet, Lørenskog kommune, Viken Brannvesenet anslår at omkring 100 liter diesel lakk ut fra en lastebil over en strekning på 400-600 meter. Brannvesenet vurderete utslippet som "ikke aksjonerbart". Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av diesel fra kranbil i Kvernhusbakken, Sandnes kommune, Rogaland Anslagsvis 200 liter diesel lakk ut da kranbilen kjørte på en stein på en byggeplass som punkterte drivstofftanken. Eier av kranbilen og brannvesenet sørga for tiltak i form av fjerning av forurensede masser, samt oppsuging av diesel fra kummer. Det så ikke ut til at dieselen hadde gått videre i overvannssystemet. Saken tas til etterretning i Kystverket.

Overfylling av bensin på personbil, Trondheim kommune, Trøndelag Eier av bensinstasjon samla opp utslippet, som var anslått til 5-20 liter, ved hjelp av absorbenter. Saken er tatt til etterretning.

Andre landbaserte hendelser

Akutt utslipp av diesel fra anleggsvirksomhet, Franzefossveien, Bærum kommune, Viken Anslagsvis 20-30 liter diesel lakk ut på vei, fra et aggregat tilhørende Veflen Entreprenør AS. Noe kan også ha gått i Sandvikselva. Kommunen samla opp dieselen på veien med absorbenter. Det som gikk i elva, var ansett som "ikke aksjonerbart". Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av hydraulikkolje fra anleggsmaskin i Kjøpsvik, Narvik kommune, Nordland Anslagsvis 40 liter hydraulikkolje lakk ut i veibanen fra en anleggsmaskin. Eieren er ikke kjent. Brannvesenet har samla opp forurensningen ved hjelp av absorbenter. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Astafjord Smolt AS, akutt utslipp av ammoniakk ved smoltanlegg i Gratangen kommune, Troms og Finnmark Lekkasjen er anslått til 40 liter ammoniakk i væskeform. Ingen skadebegrensende tiltak ble iverksatt. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av spillolje, Frogn kommune, Viken Utslippet skjedde fra ei tønne og er anslått til 100 liter. Brannvesenet samla opp oljen ved hjelp av absorberende bark. Saken kan trolig avsluttes når BRIS-skjema er mottatt og behandla.

Til toppen