Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 1/2

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 24

Ukesrapport uke 1/2

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

2

6.000,00

Fartøy i drift

7

0,00

Øvrige skipshendelser

3

200,00

Vrakhåndtering (Skip)

1

200,00

Offshore

1

4,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

1

0,00

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

1

10,00

Landtransport

2

35,00

Industri

2

400.600,00

Andre landbaserte hendelser

4

1.210,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

24

408.259,00

Totalt

24

408.259,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Sjarken Veines grunnstøtt – nordøst av Grytøya, Harstad Sjarken Veines, 15 meter, grunnstøtte nordøst av Grytøya, Harstad, Troms og Finnmark. RS Dagfinn Paust trakk havaristen av grunn. Første undersøkelser tydet på ubetydelige skader og Veines gikk for egen maskin til Andenes for lossing og nærmere sjekk i dokk. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fiskefartøyet Klævtind 1 grunnstøtt – Bleik ved Andøya Fiskefartøyet Klævtind 1, 18 meter, gikk på grunn ved Bleik, Andøya, Nordland. Grunnstøtingen førte til vanninntrengning, og båten begynte å drifte og sank etter kort tid. Det var seks personer ombord som ble reddet av RS Dagfinn Paust. Det ble observert diesel på sjø, men det var under de gitte omstendigheten ikke mulig å iverksette noen tiltak. KV Barentshav plukket opp noe vrakgods. Båten ligger i et miljøsårbart område på om lag 40 meters dyp, det antas at mesteparten av drivstoffet lakk ut etter grunnstøtingen.

Fartøy i drift

NCL Salten driftet – 35 nautiske mil vest av Stavanger Konteinerskipet NCL Salten, 134 m, driftet 35 nm vest av Stavanger grunnet tekniske problemer. De skiftet drivstoffrør og etter ca. 5 timer kunne de fortsette mot Ålesund. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Baltic Merchant driftet – nord for Utsira, Rogaland Lasteskipet Baltic Merchant, 83 m, driftet rett nord for Utsira, Rogaland. Fartøyet ble pålagt taubåt av Kvitsøy VTS og slept til kai ved Mekjarvik. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Høydal driftet – Flatanger, Trøndelag Lasteskipet Høydal, 70 m, fikk blackout på hovedmotor utenfor Flatanger i Trøndelag. RS Knut Hoem var klare til å bistå, men Høydal gikk til Namsos på hjelpemaskineri. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Kjemikalietankeren Key Bay driftet – vest av Sognesjøen Kjemikalietankeren Key Bay, 100 m, driftet vest av Sognesjøen. Fartøyet kom i gang igjen ved egen hjelp og fortsatte seilasen etter ca. 2 timer. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøyet Havtrans driftet – Trondheimsleia Fartøyet Havtrans, 85 m, hadde blackout på hovedmotor, Trondheimsleia, Trøndelag. RS Horn Flyer kom raskt på plass, men Havtrans holdt seg også i posisjon ved hjelp av egne thrustere. Skipet kom etter hvert i gang igjen ved egen hjelp og fortsatt til kai for egen maskin, eskortert av Frøy Valkyrien og T/B Øytug. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøyet Vestland i drift – Florø Fartøyet Vestland, 69 m, fikk blackout i Guhildvågen, Kinn kommune i Vestland. Det var sterk vind i området da hendelsen skjedde. Vestland fikk trosse i land og ombord i et annet skip som lå til kai. Etter hvert fikk de også assistanse av taubåten Stadt Årdal. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøyet Wilson North driftet – Haugesund Lasteskipet Wilson North,116 m, driftet ved Haugesund, Rogaland, på grunn av maskinstans. De droppet anker og fikk etter hvert bistand fra RS Horn Rescue. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Øvrige skipshendelser

Sunket fiskefartøy – Ulsteinvik 110 Møre og Romsdal meldte om et sunket fiskefartøy ved kai i Ulsteinvik, Ulstein kommune, Møre og Romsdal. Brannvesenet la lenser rundt båten, denne ble senere hevet og det ble ikke observert forurensning av betydning.

Sjekta Viking sunket på havna i Tvedestrand En mindre båt, 28 fot, sank i havna i Tvedestrand sentrum, Agder. Det luktet diesel i området og brannvesenet aksjonerte med absorberende lenser.

Fangtind – defekt lensepumpe – Dvergnestangen, Kristiansand Fiskebåten Fangtind fikk ikke lensepumpe til å fungere og tok inn vann. De fikk assistanse fra brannbåten i Kristiansand.

Vrakhåndtering (Skip)

Fartøyet Borgen gikk ned ved kai – Nordvågen ved Honningsvåg, Finnmark Fartøyet Borgen, 9,6 m, gikk ned ved kai i Honningsvåg, Nordkapp, Troms og Finnmark under uvær. Eier skal i samarbeid med forsikringsselskap sørge for å få hevet båten, saken følges opp lokalt av kommunen. Det er ikke observert forurensning fra havaristen.

Offshore

Varsling om uønsket hendelse - Equinor - Åsgard B Kystverket mottok informasjon om et utslipp av kjemikalie fra Åsgård B innretningen som skjedde i 2022. Utslippsvolumet var 1710 liter, men med en lav andel av et stoff i rød kategori. Utslippet av rød kjemikalie ble beregnet til 3.8 liter.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

K-SAT varsel om mulig olje på sjø – Uthaug nord av Ørlandet flystasjon, Trøndelag En satellittobservasjon fra K-SAT viste et mulig oljeflak på sjø ved Uthaug, nord av Ørlandet flystasjon, Trøndelag. Observasjonen strakk seg inn mot moloen ved Uthaug. Et skip som hadde vært i området ble kontaktet, det ble også Ørlandet flystasjon, men observasjonen ble ikke bekreftet. Det har vært gjort liknende observasjon i området tidligere.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Observert olje i bekk – Skoppum, Horten kommune, Vestfold og Telemark Det ble observert oljefilm i en bekk i Horten kommune, Vestfold og Telemark. Brannvesenet la ut en absorberende lense i bekken. Kommunen har prøvd å finne forurensningskilden, så langt uten å kunne konkludere.

Landtransport

Trafikkulykke på E-8 i nærheten av Tromsø sykehus En trafikkulykke i Tromsø, Troms og Finnmark, medførte oljesøl i veibanen. Brannvesenet aksjonerte med absorberende middel.

Buss med utslipp av 30 liter motorolje – Oslo Anslagsvis 30 liter motorolje lakk ut på vei i Oslo da en leddbuss havarerte. Brannvesenet aksjonerte med absorberende middel.

Industri

Lekkasje fra rørflens – Esso Slagentangen, Tønsberg kommune En lekkasje fra en ødelagt rørflens førte til utslipp av 300-400 m3 destillat på Esso Norge sitt anlegg på Slagentangen, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark fylke. Utslippet gikk ut innenfor en voll rundt tanken og videre gjennom et rørsystem til en dam som samler overvann på området. Forurensningen har ikke spredd seg utenfor bedriftens anlegg. Det jobbes med å suge opp frittflytende destillat, det er også iverksatt kartlegging av forurensning i grunnen.

Utslipp av lut til grunn – Kragerø kommune Bedriften Pallapharma AS i Kragerø, Vestfold og Telemark, hadde et utslipp av 600 liter lut (kaliumhydroksid). Luten rant ut fra en skadet IBC konteiner på en asfaltert plass, videre til vei og en fotballbane. Det har vært mye nedbør de to siste dagene og luten er svært fortynnet og ikke mulig å gjøre noe med.

Andre landbaserte hendelser

Oljefilm oppdaget ved bytte av rør i krypkjeller hos Equinor – Stavanger Ved utskifting av kloakkrør i krypkjelleren under et bygg på Forus, Stavanger, Rogaland, ble det funnet ca. 1 cm tykk oljefilm oppå grunnvannet. Bygget står på påler. Forurensningskilden er foreløpig ukjent, men det er tatt oljeprøver og konsulent jobber med saken. Hele området er en gammel fylling slik at dette kan være fra lang tid tilbake, noe som oljeprøvene kan gi svar på. Når svar fra oljeprøver foreligger, vil rapport bli sendt Kystverket og brannvesenet.

Tyveri av diesel medførte utslipp av ca. 200 liter diesel – Skien Cirka 200 liter diesel lakk ut til grunn etter et dieseltyveri i Skien, Vestfold og Telemark. Brannvesenet la på absorbenter og IUA har ivaretatt videre aksjonering.

Utslipp av sediment av vann og partikler fra landanlegg (vegbygging og gruveetablering) – Sunnfjord kommune Nordic Rutile meldte om at en filtergardin hadde røket og oppsamlet regnvann med sedimentpartikler rant ut i sjø, i Sunnfjord kommune, Vestland. Bedriften har iverksatt målinger i sjøen. Saken avsluttes i Kystverket i samråd med Miljødirektoratet.

Utslipp av matolje – Ranheim, Trondheim Om lag 1000 liter matolje lakk ut fra en bedrift på Ranheim, Trondheim kommune, Trøndelag 14.12.2022. Saken ble avsluttet av brannvesenet og ikke meldt videre den gangen. Det viser seg imidlertid at det ikke er gjennomført tilstrekkelig opprydning, dette iverksettes nå. Saken følges opp av bedriften og kommunen.

Til toppen