Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 14/15

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 15

Totalt fordelt på hendelsestyper* 15 751,948,00
Totalt 15 751,948,00
Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0,00
Fartøyskollisjon 1 0,00
Øvrige skipshendelser 2 400,00
Offshore 1 12,00
Andre sjøbaserte hendelser 1 0,00
Drivende gjenstand 1 0,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 5,00
Landtransport 2 50,00
Landbruk 3 750,800,00
Andre landbaserte hendelser 1 681,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Sjark på grunn i vik - Dønna - Nordland Fredag 14.04.23 meldte Nor VTS om en sjark som har gått på grunn i en vik ved Helgelandskysten. Det pågår berging, Hovedredningssentralen leder aksjonen. Nor VTS vurderer at det er liten fare for akutt forurensning, men vil følge opp hendelsen.

Fartøyskollisjon

Fergen Vikingen kolliderte med annen ferge ved kai - Alstahaug - Nordland Fredag 14.04.23 rapporterte Sjøfartsdirektoratet om at fergen slet seg fra kai i dag morges, og dunket borti to andre ferger som lå i området. Det var ikke mannskap om bord når hendelsen inntraff, mannskap kom seg ombord og fikk startet opp og forhalt tilbake til kai. Det er ikke meldt om akutt forurensning. Sak avsluttes.

Øvrige skipshendelser

Fartøy Auseklis med motorproblem i Barentshavet, under slep til Tromsø Mottatt fra NOR VTS; Tatt under slep av Vestland Arctic. Blir ankret i Tromsø i samarbeid med los fredag. Tatt til etteretning.

Utslipp av hydraulikkolje fra fartøy - Vest av Bømlo - Alvheim feltet - Nordsjøen Søndag 09.04.23 meldte kapteinen på fartøyet Seven Oceanic om at de i forbindelse med en fundamenterings-operasjon under vann hadde sluppet ut ca. 400 liter hydraulikkolje. Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen. Sak avsluttes.

Offshore

Utslipp kjemikalie - Heidruninnretningen - Norskehavet Tirsdag 11.04.23 varslet Petroleumstilsynet om at det i forbindelse med en internlekkasje på en sylinder, hadde gått ca. 12 liter Erifon (svart kjemikalie) til sjø. Miljødirektoratet er varslet om hendelsen. Sak avsluttes.

Andre sjøbaserte hendelser

Henlagt livbåt - Ildverket - Færder - Vestfold og Telemark Søndag 09.04.23 ble Nor VTS varslet om hendelsen av Kystradio sør. Livbåten lå oppankret, og det var ikke meldt om akutt forurensning. Nasjonalpark forvalter, og kommunen er varslet om hendelsen. Sak avsluttes.

Drivende gjenstand

Drivende trevirke løsnet fra kai - Kvalsundet - Hammerfest - Troms og Finnmark Fredag 07.04.23 meldte Nor VTS om at de fra lokalt brannvesen hadde blitt varslet om 10-12 stokker som lå i sjøen etter at deler av en kai hadde rast ut. Politiet var informert om hendelsen. Eier av kaien var et firma som var gått konkurs. Nor VTS iverksatte tiltak for å sikre skipsleden. Sak avsluttes.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Blueshine observert på sjø - Gåsøkalven, - Sandefjord - Vestfold og Telemark Mandag 10.04.22 meldte 110 Sør-øst om en stripe blueshine på 200 x 1-2 meter i sundet mellom Gåsøkalven og Vårnesstranda i Sandefjord. Lokalt brannvesen observerte på stedet og vurderte at det ikke var hensiktsmessig å aksjonere. Kilden var ukjent. Sak avsluttes.

Ukjent hvitt stoff ligger på flere strender - Karmøy - Rogaland Fredag 14.04.23 meldte Statsforvalteren i Rogaland om at det torsdag ettermiddag ble oppdaget at flere strender i Karmøy var dekket av et hvitt sandaktig stoff (ligner perlite). Lokalt brannvesen har vært på stedet og tatt prøver av stoffet som er gitt til naturforvalter for undersøkelse. Kommunen følger opp hendelsen. 

Landtransport

Utslipp av hydraulikkolje fra tilhenger - Kokstaddalen - Bergen - Vestland Tirsdag 11.04.23 meldte 110 Vest om utslipp av ca. 30 liter hydraulikkolje fra henger på lastebil. Utslippet skjedde på asfalt og noe gikk til overvannssluk. Lokalt brannvesen har sammen med ansvarlig forurenser aksjonerte med absorberende masser. Kommunen er varslet om hendelsen. Sak avsluttes.

Utslipp av diesel - Stokkerelva - Asker kommune - Viken Tirsdag 11.04.23 meldte 110 Oslo om utslipp av ca. 20 liter diesel i forbindelse med at en tilhenger med tank lå i elven. Det var synlig blueshine og diesellukt i elva og langs kanten av elva. Lokalt brannvesen vurderte at det ikke var hensiktsmessig å aksjonere. Ansvarlig forurenser er ukjent, politiet og kommunen er varslet. Kommunen har gjennomført befaring og fulgt opp hendelsen. Sak avsluttes.

Landbruk

Utslipp av husdyrgjødsel - Grytøya - Harstad - Troms og Finnmark Lørdag 08.04.23 meldte 110 Troms om utslipp av ca. 250 m3 husdyrgjødsel fra gjødselkjeller. Utslippet gikk til bekk med god vannføring og videre til sjø. Det var flere oppdrettsanlegg i området. Fiskeridirektoratet ble varslet, de ville vurdere å varsle oppdrettsanlegg i nærheten av utslippet. Kommunen og Statsforvalter er varslet om hendelsen, kommunen gjennomfører befaring og følger opp hendelsen. Sak avsluttes.

Utslipp av kumøkk fra fraukomme - Bratsberg - Trondheim - Trøndelag Mandag 10.04.23 meldte 110 Trøndelag om utslipp av inntil 750 m3 kumøkk fra fraukomme. Det har rent betydelige mengder gjødsel nedover langs bekk og videre mot Nidelva. Kommunen var på stedet og tok vannprøver. Skadevolder samlet sammen det han kunne langs bekken og spredte det utover jordet. Politi, lokalt brannvesen, Trondheim kommune samt statsforvalteren er varslet om hendelsen. Sak avsluttes.

Utslipp av kugjødsel fra gjødselkjeller - Hattfjelldal - Nordland Onsdag 12.04.23 varslet Hattfjelldal kommune om utslipp av ca. 800 m3 kugjødsel i forbindelse med at en låve hadde rast ut. Kommunen har vært på stedet. Det er ikke gjort noen tiltak på stedet utover å varsle forsikringsselskap. Kystverket har vært i kontakt med forurenser og kommunen. Saken følges videre opp av kommunen fredag 14.04.23.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av mineralolje fra trafo - Vikoddenveien - Aurskog-Høland - Viken Tirsdag 11.04.23 meldte 110 Øst om utslipp av ca. 681 liter mineralolje fra tre trafoer tilhørende Elvia. Utslippet har skjedd i forbindelse med tyveri av kobber og gikk til grunnen. Elvia har engasjert en entreprenør for å fjerne forurensningen. Kommunen har vært på stedet. Sak avsluttes.

Til toppen