Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 15/16

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 25

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 3 0
Fartøy i brann 1 0
Øvrige skipshendelser 3 365
Offshore 5 2 670
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 0
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 0
Landtransport 3 190
Industri 2 56,70
Landbruk 3 75 000
Andre landbaserte hendelser 2 900
Totalt fordelt på hendelsestyper* 25 79 181,70
Totalt 25 79 181,70

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Sammendrag av sakene

Grunnstøting

Fosna Fighter - grunnstøting nær Rødøy, Lurøy kommune, Nordland Den (nesten) 15 meter lange båten kom seg kom av grunn ved egen hjelp og gikk til Sandnessjøen for dykkerundersøkelser. Det var ingen tegn til forurensning eller vanninntrengning. Sjøfartsdirektoratet er informert. Saken er tatt til etterretning.

Fartøy i drift

Nordkap (russisk tråler) - maskinstans nordøst av Berlevåg, Troms og Finnmark Fartøyet meldte om maskinproblemer 16,5 nm nordøst av Berlevåg. De fikk etter hvert i gang hovedmotoren igjen, de var da 6,5 nm nordøst av Makkaur fyr og RS Hafdan Grieg var på stedet og klare for kobling av sleper. KV Jarl var halvannen time unna. Fartøyet gikk mot Murmansk for egen maskin, men med redusert fart, ca. seks knop. Vardø VTS monitorerte til fartøyet var ute av NØS. Saken er avslutta.

Konteinerfartøyet Ragna uten framdrift i Ristsundet, Frogn kommune, Viken Det var los om bord og saken løste seg etter noen timer. Saken er tatt til etterretning.

Key Star - maskinproblemer ved Smøla, Aure kommune, Møre og Romsdal Via en los, lokal losoldermann og nautiker på vakt kom det inn melding om at kjemikalietankeren hadde problemer med vann i dieselen og hadde trolig ikke maskinkraft svært nær land ved Tustna på Nordmøre. Vardø VTS kontakta fartøyet, som bekrefta at de holdt på å utbedre et teknisk problem. Saken løste seg etter noen timer og fartøyet gikk videre for egen maskin. Saken er avslutta.

Fartøy i brann

Brann i fiskebåten Stormfuglen, Grøtsundet, Lyngen kommune, Troms og Finnmark Fartøyet ble slept til Tromsø. Det er ikke meldt om akutt forurensning som følge av hendelsen. Saken er tatt til etterretning.

Øvrige skipshendelser

Bunker Oil - overfylling av marin gassolje på fartøyet AQS Holmtun, Fuglenes havn, Rypefjord, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark Omkring 10 liter diesel rant ut i sjøen som følge av overfyllinga. Brannvesenet la ut lenser. Saken er avslutta.

Seven Viking - akutt utslipp av smøreolje i Nordsjøen Inntil 350 liter smøreolje rant ut fra fartøyet (tilhørende Eidesvik Seven AS) som følge av uhell under en løfteoperasjon. Sjøfartsdirektoratet er informert. Saken er tatt til etterretning.

Reketråleren Luna sank ved kai ved Rådhusbrygga 4 i Oslo Reketråleren er på 35 fot og både eventuell forurensnings- og vrakhåndtering er i utgangspunktet et kommunalt anliggende. Saken er tatt til etterretning.

Offshore

Equinor Energy AS - et mindre utslipp av flokkulant fra Gullfaks B, Nordsjøen Omkring 65 liter flokkulant lakk ut som følge av teknisk svikt. Miljødirektoratet ønsker å følge opp den akutte forurensningen. Saken er avslutta i Kystverket.

Equinor Energy AS - utslipp av smøreolje - Johan Sverdrup P2, Nordsjøen Ca. 95 liter smøreolje rant ut i sjøen som følge av et slangebrudd. Miljødirektoratet ønsker å følge opp dene akutte forurensningen. Saken avsluttes i Kystverket.

Tour d'Horizon: Equinor Energy AS - oljestripe fra Troll B, Nordsjøen Svenske Kustbevakningens overvåkingsfly har observert ei oljestripe, 1,6 nm lang og 75 meter brei. Equinor opplyser at stripa skyldes råolje i produsert vann. Opplysningen er formidla til det svenske flyet. Saken er avslutta.

Wintershall DEA - satellittobservasjon (KSat) av olje i produsert vann - Brage, Nordsjøen Utbredelsen dekket et areal på 5,59 km². Operatøren opplyste at oljeinnholdet i det produserte vann var innenfor gjeldende grense. Saken er avslutta.

Tour d'Horizon: Equnor Energy AS - observasjon av oljefilm ved Statfjord A og Statfjord B, Nordsjøen Det svenske overvåkingsflyet observeerte olje på sjøen ved installasjonene. Operatøren opplyser at oljeinnholdet i det produserte vannet fra installasjonene er innenfor tillatte mengder. Saken avsluttes.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av olje på strender på Kirkøy, Hvaler kommune, Viken Denne oljen kan stamme fra utslippet av lavsvovelolje (hybridolje) som skjedde i nærheten av Gøteborg forrige uke. IUA Østfold gjennomfører opprensing ved hjelp av organisasjonen "Elv og hav". Kystverket bistår IUA med avklaringer når det gjelder bevissikring med tanke på refusjon av utgifter.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Observasjoner av olje i elv, ved Finstadjordet i Lørenskog kommune, Viken Brannvesenet jobber med å lokalisere hvor oljen stammer fra. En nedgravd tank på en gård i området er den mest sannsynlige kilden. Saken videreføres i vakta.

Landtransport

Utslipp av hydraulikkolje fra lastebil, Åsamyrane 324, Nyborg, Bergen, kommune, Vestland Brudd på slange førte til utslipp av ca. ti liter hydraulikkolje. Brannvesenet samlet opp oljen ved hjelp av absorbenter. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av hydraulikkolje fra traktor, Rustvegen på Vinstra, Nord-Fron kommune, Innlandet. 50-100 liter hydraulikkolje lakk ut i veibanen over en strekning på omkring 500 meter. Brannvesenet fjerna oljen ved hjelp av absorbenter. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av smøreolje i veibanen på E6, Levanger kommune Trøndelag En trailer kjørte i en midtrabatt og slo hull på bunnpanna. Brannvesenet samla opp et mindre utslipp av smøreolje som følge av hendelsen. Saken er tatt til etterretning.

Industri

Nippon Gases - utslipp av sveisegass til luft, Luramyrveien 42, Sandnes kommune, Rogaland 34 kg mepran (blanding av propylen og propan) lakk ut som følge av ventilsvikt. Hendelsen skjedde hos produsenten. Utslippet antas å ikke ha hatt konsekvenser for ytre miljø. Saken er tatt til etterretning.

Hydro Aluminium - utslipp av petrolkoksstøv ved Årdalstangen, Årdal kommune, Vestland 110 Vest varsla om et utslipp av et stoff fra bedriften som la seg som et flak på 50-100 kvadratmeter på sjøoverflaten. Bedriften har tatt prøver, og foreløpige analyseresultater indikerer at stoffet er petrolkoksstøv (uorganisk karbon), som ikke skal være skadelig for miljøet. Årsaken til utslippet er trolig spyling av kai etter lossing av et fartøy. Industrivernet/brannvesenet la ut 75 meter lenser. Hydro sender rapport når endelige analyseresultater foreligger. Avtroppende vaktlag sluttbehandler saken.

Landbruk

Utslipp av uttynnet gjødsel, Markestadvegen 153, Vestre Toten kommune, Innlandet Anslagsvis 30 kubikkmeter veldig uttynnet gjødsel ble sluppet ut ved Markestadvegen 153, Vestre Toten, i flatt terreng. Influensområdet var jorder som skulle gjødsles, og det var liten fare for spredning til vassdrag. En entreprenør gravde grøfter og anla hindringer for å begrense sprendninga. Brannvesen, politi og kommunen ved miljøavdelinga var på stedet og vurderte håndteringa av situasjonen som tilfredsstillende. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av blanding av bio- og husdyrgjødsel, Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark I forbindelse med gjødsling av jorder har rant 5-25 kubikkmeter gjødsel ut i en bekk. Gjødsla var en blanding av blanding av biogjødsel og dyregjødsel (40/60). Kommunen er varslet og har vært på stedet. Den ansvarlige gjennomfører tiltak i form av oppdemming og vanning. Saken synes å være miljømessig forsvarlig håndtert og tas til etterretning i Kystverket.

Akutt utslipp av husdyrgjødsel i Vågå kommune, Innlandet 15-20 kubikkmeter husdyrgjødsel lakk ut fra en gjødselkjeller og ned mot en fylkesvei. Spredninga er stoppa og bonden jobber med å få rydda opp. Lokal utrykningsleder fra brannvesenet har vært på befaring og politi er varsla. Saken er tatt til etterretning.

Andre landbaserte hendelser

Akutt utslipp fra parafin fra nedgravd/oppgravd tank, Rørskogen 40, Rygge, Moss kommune, Viken En nedgravd parafintank tilknytta en boligeiendom ble skada i forbindelse med oppgraving/fjerning. Hendelsen skjedde i september i fjor og ble ikke varsla. 400 liten er oppgitt som utslippsmengde. Forsikringsselskap og saneringsfirma er kobla inn, og det er gjort visse tiltak i form av fjerning av forurensa masser, men tiltakene har åpenbart ikke vært tilstrekkelige. Det synes derfor å være behov for særskilt pålegg om tiltak. Eier av eiendommen kontakta av denne grunn Kystverket som myndighet ved akutt forurensning. Da saken har versert lenge, og videre oppfølging trolig vil strekke seg over enda noe tid, er saken søkt overført til landgruppa

Akutt utslipp av propan til luft, Fjellveien, Moss kommune, Viken I forbindelse med gravearbeid ble det punktert en propantank på ca. 2000 liter i Fjellveien 1a. Innholdet på tanken ble estimert til å være ca. 500 liter, som lakk ut til luft. Saken er tatt til etterretning.

Til toppen