Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 16/17

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 3 0
Øvrige skipshendelser 1 1
Vrakhåndtering (skip) 1 6
Offshore 2 160
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 10 000
Landtransport 1 200
Industri 1 0
Landbruk 3 480 000
Andre landbaserte hendelser 1 600
Totalt fordelt på hendelsestyper* 14 490 967
Totalt 14 490 967

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Sammendrag av sakene

Grunnstøting

AQS Tor, grunnstøting, Gullholmen, Namsos kommune, Trøndelag AQS Tor var på grunn ved Gullholmen, Namsos kommune, Trøndelag. Fartøyet skulle passere i ei trang led da det kom for nært land og var nedpå grunn. Det ble gjennomført dykkerundersøkelse, ingen skader observert i ballasttankene. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Passasjerbåten Frøyfart, grunnstøting ved Bogøya, Frøya kommune, Trøndelag Passasjerbåten Frøyfart hadde en grunnstøting ved Bogøya-Frøya. Fartøyet kom for nær ei grunne og var nedpå med minst en av fartøyets propeller. Det er ikke meldt om vanninntrenging eller forurensing i forbindelse med hendelsen. Fartøyet slepes til Kvernhusvik.

Grunnstøting, Kystbunker II, Lovundvika, Helgeland Produkttankeren Kystbunker II gikk på grunn ved Lovundvika, i Lurøy kommune, Nordland. Fartøyet hadde en diesellast på omlag 600 m3 da det grunnstøtte. RS Hans Herman Horn kom raskt til stedet. Kystbunker II gikk til kai i Lovund for dykkerundersøkelse og en del skader ble avdekket. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Øvrige skipshendelser

Fiskefartøyet Skaaren, vanninntrenging, Karmsundet Fiskefartøyet Skaaren tok inn vann i Karmsundet, Bokn kommune, Rogaland. Det ble noe oljefilm på sjøen i forbindelse med utpumping av vann. Båten gikk for egen maskin til Skudeneshavn.

Vrakhåndtering (Skip)

Oljestripe nord for Hallangsodden, Drøbaksundet, Frogn kommune, Viken Los ombord på fartøy observerte oljestripe ved Hallangsodden, Drøbaksundet, Frogn kommune, Viken.  Horten VTS observerte også noe "Shine" på sjøen via overvåkningskamera. Overvåkingsfly og brannvesen har rekognosert i området og det dreier seg etter alt å dømme om lekkasjer fra Blücher. Mengdene er ikke aksjonerbare, men godt synlig på sjøoverflaten i stille vær.

Offshore

Utslipp av 20 liter Erifon, Heidrun Equinor Energy hadde et utslipp av anslagsvis 20 liter Erifon (svart kjemikaliekategori) på Heidrun feltet, Norskehavet.

Utslipp av 140 liter hydraulikkolje, Vigdis B Equinor Energy meldte om et utslipp av 140 liter hydraulikkolje til sjø på Vigdis B innretningen, Nordsjøen.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av brunt stoff i fjæra ved Drange i Bjørnafjorden kommune Det er observert et klebrig brunaktig stoff i fjæra på Drange i Bjørnafjorden kommune, Vestland. Brannvesenet har vurdert det til ikke å være aksjonerbart. Det er fortsatt ukjent hva stoffet er og hvor det kommer fra.

Landtransport

Utslipp av ca. 200 liter diesel til kommunal veg, Tysnes, Vestland Anslagsvis 200 liter diesel lakk ut til en kommunal veg i Tysnes kommune, Vestland. Det er anleggsdrift i området og brannvesenet har kontaktet entreprenør for å be dem se på maskiner og biler.

Industri

Utslipp Biolip, ved Biomar AS, Myre, Øksnes Kommune, Nordland Inntil 2000 kg biolip, et planteoljebasert stoff som inngår i fiskeforproduksjon, lakk ut på kaia og videre til sjø på Myre, Øksnes kommune i Nordland. Bedriften har selv stått for aksjonering og oppsamling av stoffet, brannvesenet har også vært på stedet.

Landbruk

Lekkasje fra gjødseltank i Gausdal kommune, Innlandet Anslagsvis 200 m3 husdyrgjødsel lakk ut i Gausdal kommune, Innlandet. Det meste lakk ut til et jorde, men noe gikk også ut til sykkelsti og fylkesvei. Brannvesenet har aksjonert, bonden har pløyd jordet ned mot veien for å hindre videre avrenning, og sugebiler ble satt inn i opprydningsarbeidet. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av Husdyrgjødsel i Voss herad, Vestland fylke En gjødselkjeller i Voss herad, Vestland, gikk lekk, og anslagsvis 150 m3 gjødsel lakk ut. Bonden har gjort tiltak for å begrense videre spredning, noe gikk til vassdrag. Brannvesenet var på stedet, men det var ikke videre aksjonerbart. Saken avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av husdyrgjødsel, Hjelmeland kommune, Rogaland fylke Anslagsvis 130 m3 husdyrgjødsel lakk ut fra en gjødselkjeller i Hjelmeland kommune, Rogaland. Gjødselen rant ut på vei og videre til sjø. Bonden og brannvesenet har iverksatt tiltak. Kommunen skal gjennomføre befaring sammen med den ansvarlige for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak.

Andre landbaserte hendelser

Dieselutslipp i forbindelse med brann i gravemaskin, Askøy kommune, Vestland I forbindelse med brann i en gravemaskin som arbeidet med en båt til opphugging på Hanøytangen i Askøy kommune, Vestland, lakk ca 500-600 liter diesel ut og ned i dokka. Det er ikke mistanke om spredning fra dokka og utslipp vil bli forsøkt oppsamlet derfra.

 

Til toppen