Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 16/17

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 18

Totalt forelt på hendelsestyper* 18 2.462,00
Totalt 18 2.462,00
Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0,00
Fartøy i drift 1 0,00
Fartøy i brann 1 4,00
Fartøyskollisjon 1 0,00
Øvrige skipshendelser 3 15,00
Vrakhåndtering (skip) 1 0,00
Offshore 3 2.027,00
Andre sjøbaserte hendelser 3 210,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 6,00
Industri 1 200,00

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Arbeidsbåten Svenningen hadde grunnberøring ved Rørvik, Nordland Mottatt fra Sjøfartsdirektoratet. Ingen personskader, ingen vanninntrengning eller forurensing ifølge driftsleder. Båten er nå løftet opp ved Rørvik Marina, Rederiet bedt om å kontakte godkjent foretak for oppfølgning. Sak avsluttet. 

Fartøy i drift

Fartøyet Scanbio Orateca drifter vest for Stad Mottatt fra NOR VTS. Tankbåten SCANBIO ORATECA slept av Stadt Aardal inn til Florø. De fikk stopp på HVM. Ca. kl. 1530 søndag den 23.04. Slepebåten Stadt Aardal kom ut til de søndag kveld ca. kl. 2030, men slet slepet to ganger. De fikk festet ny sleper kl. 0500 mandag morgen og slept til Florø der de ventes inn i løpet av formiddagen. Los settes ombord nærmere land. De gikk fri for strøm om bord og har nå kun nødlys om bord. De så det da ikke forsvarlig å sende folk ut på dekk i mørke for å sette sleper før det var blitt lyst i dag. AIS også sluknet. Gunstig drivretning gjorde situasjonen mindre kritisk. Sjøfartsdirektoratet følger opp fartøyet ved kai. Havarist fortøyd ved kai Kneteberget Florø ca. kl. 15. Sak avsluttet.

Fartøy i brann

Fartøyet CSL Elbe med utslipp av hydraulikkolje ved kai på Rafnes i Bamle, Vestfold og Telemark Mottatt fra Nor VTS. Fartøyet CSL Elbe, som ligger ved Rafnes, har hatt en mindre brann i hydraulikkolje i maskineriet på dekk som brukes til lossing. Industrivernet på Rafnes er tilkalt og brannen ble slukket av mannskapet. Det gikk ca. 4 liter hydraulikkolje til sjøen og det ble lagt ut lenser rundt fartøyet. Sjøfartsdirektoratet er informert. Sak avsluttet.

Fartøyskollisjon

Scanbio Viking - har vært borti Crude Passion - LEOF ved Skretting terminal Averøy kommune Mottatt fra Sjøfartsdirektoratet. Scanbio Viking ved avgang Skretting terminal, Averøy har vært i kontakt med Crude Passion som ligger fortøyd. Inntrykking av rekkverk rundt manifold, samt mindre bulk i skroget. Ingen forurensing eller personskade. Ikke rapportert om skade på Crude Passion. Skipet hadde los ombord og er nå på vei til Stavanger. Klasseselskap Rina informert og vil komme ombord i Stavanger.  

Øvrige skipshendelser

Sjark har gått ned ved kai, i Bergsfjord , Loppa Ikke aksjonerbart dieselutslipp. Slippeier vil sørge for å heve sjark igjen. Sak tatt til etterretning.

Sunket fritidsbåt, Bestumkilen, Oslo Mottatt fra 110: 30-40 fots fritidsbåt sunket ved kai ved Bestumskilen. Politiet er varslet, og eier er kjent. To stykk barrierer med absorberende lenser ved havarist for å begrense og stoppe forurensingen i Bestumkilen. Det er to stykk naturvernområder i Bestumkilen som må beskyttes. OBRE og havnestasjon følger opp lenser daglig videre til det er kontroll på situasjon. Dykkere vært nede for å sjekke. Ukjent mengde diesel ombord. Følges opp lokalt av kommune/brannvesen.

Fritidsbåt kjørt på vannledning i vannoverflaten Brevik i Telemark Melding mottatt fra HRS via Sjøfartsdirektoratet: tre personer er kjørt til sykehus, to personer har vært i sjøen. 6 m fritidsbåt med 150 hk påhenger. Ukjent status på fartøy. Lite forurensningspotensiale. Sak tatt til etterretning.

Vrakhåndtering (Skip)

Sjark sunket ved kai på Sagneset på Frei, Kristiansund i Møre og Romsdal NOR-VTS melder at de har fått melding fra RS Knut Hoem i Kristiansund om at en sjark har gått ned ved kai. Ingen forurensning. Politiet varslet. Sak håndteres lokalt.

Offshore

Utslipp av sement under arbeid på Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen Mottatt fra Petroleumstilsynet. Mindre utslipp av sement, anslagsvis 50 kg fra en slange under fylling for forbedring av struktur. Miljødirektoratet er informert. Sak tatt til etterretning.

Oljedeteksjon på Troll- og Brageplatformen i Nordsjøen sjekkes Melding fra Wintershall, operatør Brage. Brage har ikke hatt noen uhellsutslipp eller andre utilsiktede utslipp til sjø ut over produsert vann. Det har vært fint vær som nok er det som gjør at Bragestripen er mer synlig enn normalt. Olje i vann til sjø er innenfor tillatte verdier. Equinor, Troll: har sjekket opp anlegget og kan bekrefte at de ikke har utslipp ut over tillatte grenser. De har i den siste perioden hatt veldig rolig vær. De vil også følge produksjonen tett opp videre fremover. Sak avsluttet.

Equinor Energy melder om utslipp av emulsjonsbryter på Gullfaks A Mottatt fra Petroleumstilsynet: Ved fylling av tank for emulsjonsbryter ble ca. 2 m3 rød kjemikalie EB-8063 sluppet ut. En dreneringsventil i bunnen av tanken var ikke blitt stengt. Emulsjonsbryteren har gått via åpent dren systemet (56-systemet) og via ballastvannsystemet og til sjø. Oljedirektoratet og Miljødirektoratet er informert. Sak avsluttet.

Andre sjøbaserte hendelser

Utslipp fra dieseltank ved bunkring av fritidsfartøy på Kalvtangen marina i Færder kommune, Vestfold og Telemark Mottatt fra 110; Kystverkets vakthavende i dialog med marina. Utslippet skylles lekkasje på dieseltank ombord på fritidsbåt, slik at diesel rant inn i skrog. Lensepumpe startet, og lenset noe diesel på sjø før man fikk frakoplet pumpen. Anslagsvis 20 liter til sjø. Brannvesen la ut absorberende lense. Sak avsluttet.

K-Sat Red Alert: Fiskeolje på sjø fra oppdrettsanlegg sørvest av Vikna i Trøndelag Mottatt fra K-Sat via Nor VTS; NOR-VTS kontaktet den mulige kilden og fikk vite at det hadde sannsynligvis var rester av fiskefor som hadde gått på sjøen. Sak avsluttet.

K-sat Red Alert: Mulig fiskeolje på sjø ved fabrikkanlegg på Lovund i Lurøy kommune i Nordland Mottatt fra K-Sat via Nor VTS; Mulig utslipp av fiskeolje på Lovund i Lurøy kommune i Nordland. Sannsynlig kilde er anlegget til Pelagia Lovund (tidl. Aquarius AS) på Naustholmen på Lovund. Bedriften skal ikke ha hatt noen uhell eller akutte utslipp, men det foregikk vasking i tankparken, og noe fiskeoljerester kan ha blitt en del av vaskevannet som gikk til sjø. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Utslipp av fiskefett på sjø i Eigersund i Rogaland Brannvesen melder om fiskefett i havn. Gjentagende hendelse. Ikke mulig og samle det opp, ligger i sjikt ned i havoverflaten. Kilde ikke lokalisert/fastslått. Politi og statsforvalter informert. Sak tatt til etterretning.

Utslipp av olje til sjø ved Brattørkaia i Trondheim Mottatt fra 110. Shine på sjøen ble samlet med 62 meter absorberende lense. Kilde ble ikke identifisert. Brannvesenet har avsluttet innsats og lukket saken. Sak avsluttes i vakt.

Observasjon av olje på land i Kulpebukta ved Kambo i Moss kommune i Viken Mottatt fra privat melder. En liten mengde olje i Kulpebukta ved Kambo Moss kommune. Melderen stiller spørsmål om oljen kan ha sammenheng med Nordvard. Det ligger et tankanlegg og et kaianlegg i umiddelbar nærhet av funnstedet. Kystverkets representant ved Nordvard sjekker ut.

Industri

Utslipp av 200 liter kjøleolje ved Nesttun i Bergen i Vestland fylke Mottatt fra 110: Brannvesenet har lagt ut absorberende lenser. Politiet er varslet. Tiltaket følges opp av Fana brann. Ny kontakt fra vakthavende, oppdatering kl. 14 tirsdag, innsatsen forsetter utover dagen med oppsug og oppsamling. Ny status etter kontakt med brannvesen: litt shine å se i elva. Stadig absorberende lenser liggende i elva. Lite eller ingen olje å fange i øyeblikket. Avventer om større mengde ny nedbør vil vaske ut mer. Sak åpen inntil videre.

Til toppen