Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 18/19

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 2 0
Fartøy i brann 1 15 000
Fartøyskollisjon 1 0
Øvrige skipshendelser 1 0
Offshore 2 100
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 115
Landtransport 3 380
Industri 2 500
Landbruk 1 20
Andre landbaserte hendelser 2 270
Totalt fordelt på hendelsestyper* 17 16 385
Totalt 17 16 385

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Fartøy i brann

Brann i fiskebåten Osvaldson - Skansen, Hammerfest, Troms og Finnmark 110 Finnmark meldte tirsdag 10. mai om brann i et fartøy som lå i dokk på et verft. Det var utfordrende forhold for slukking og KV Jarl og OV Bøkfjord bistod lokalt brannvesen til de fikk kontroll på brannen i tillegg til at de hadde en beredskap for akutt forurensning. Det ble ikke aksjonert mot akutt forurensning – Sak avsluttes i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av oljeprodukt i tidevannssone - Bjugn, Ørland, Trøndelag 110 Midt- Norge meldte mandag 9. mai om at det er observert oljeprodukt som lukter diesel og pipler opp fra grunnen i tidevannsonen. Lokalt brannvesen har vært på stedet og har lagt ut absorberende lenser. Kilden er ukjent og personell fra kommunen er på saken for å lokalisere mulig kilde. Det er tatt prøver av forurensingen for å analysere nærmere hva dette er. Miljøansvarlig i kommunen er varslet. - Sak holdes åpen i påvente av tilbakemelding fra kommunen.  

Landtransport

Utslipp av bio hydraulikkolje hos Bane Nor - Rygge Stasjon, Moss, Viken Øst 110 kontaktet torsdag 12. mai vaktlaget for rådgivning i forbindelse med et utslipp av 2-300 liter bio-hydraulikkolje til grunn. Utslippet skjedde 10. mai og ble da vurdert av lokalt brannvesen som ikke aksjonerbart, de fikk også inntrykk fra ansvarlig forurenser at dette var en lite miljøskadelig olje. Det var derfor ikke blitt viderevarslet til Kystverket. Vaktlaget ga råd til Øst 110 om at dette ikke skulle vurderes som lite miljøskadelig. Vaktlaget har gitt pålegg om tiltak til ansvarlig forurenser. - Sak vurderes overført til landgruppa.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av gearolje fra vindturbin i Roan vindpark - Trønderenergi kraft AS - Åfjord, Trøndelag Vestas Norway AS drifter parken og meldte onsdag 11. mai om utslippet. Det var en lignende hendelse i tidligere i år og vaktlaget har fulgt opp ansvarlig forurenser og utestedet pålegg om tiltak. - Saken er søkt overført til landgruppa.

Til toppen