Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 19/20

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 18

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 1 0
Fartøy i brann 1 0
Øvrige skipshendelser 8 6 816
Offshore 1 0,10
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 15
Andre landbaserte hendelser 3 230
Totalt fordelt på hendelsestyper* 18 7 061
Totalt 18 7 061

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper 

Sammendrag av sakene

Grunnstøting

Fjordled berørte grunnen med en propell, Stord kommune, Vestland Sjøfartsdirektoratet informerte om at hurtigbåten berørte grunnen med en propell da den skulle svinge unna noen fiskeredskaper. Ingen forurensning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Fartøy i drift

Tankbåten Havnebunker III i drift i Karmsundet, Karmøy kommune, Rogaland Fartøyet fikk motorstans i Karmsundet utenfor Håvik. Fartøyet dreiv en liten stund før ei redningsskøyte ankom stedet. Fartøyet ble slept til Kopervik. Saken er avslutta.

Fartøy i brann

Bjørøyvær - brann i fartøyets batteri ved kai i Flatanger, Flatanger kommune, Trøndelag Det lokale brannvesenet tok i land tre battericeller. Det oppstod ingen akutt forurensning som følge av hendelsen. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Øvrige skipshendelser

Passasjerfartøyet Baronen - et mindre utslipp av oljeholdig vann, Oslo havn, Oslo Sjøfartsdirektoratet formidla informasjon fra Baronen om utslippet av anslagsvis ti liter oljeholdig vann. Lokalt brannvesen er varsla. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

BF Hjelmeland, Norled - utslipp av smøreolje i dokk - Halsnøy Dokk AS, Kvinnherad kommune, Vestland Grunnet en åpen ventil rant omkring 100 liter smøreolje ut i dokka til Halsnøy Dokk AS, Røysanesvegen 24 i Høylandsbygd. Halsnøy Dokk AS opplyser at de vil samle oljen i utskiller og leverer godkjent mottak. Saken er avslutta.

CS Elektron II - utslipp av mindre mengder bunkersolje ved Skien havneterminal, Skien kommune, Vestfold og Telemark Fem liter bunkersolje slapp ut som følge av overbunkring. Brannvesenet var opptatt med å slokke en større brann, og hadde ikke mulighet til å gjennomføre tiltak. Kystverket la til grunn at skadepotensialet var lite og har tatt saken til etterretning.

Øyrosa - akutt utslipp av diesel i sjøen ved Hellesøy, Øygarden kommune, Vestland Ferjeselskapet Gulen Skyss meldte om en overbunkring der ca. ti liter diesel rant ut i sjøen. Gulen Skyss varslet sjøl brannvesenet ved 110-sentralen og Sjøfartsdirektoratet. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Fritidssjark sank ved kai ved Røkeneset, Lavangen kommune, Troms og Finnmark Den 24 fot lange fritidssjarken hadde omkring 50 liter diesel om bord da den gikk ned. Brannvesenet ringet inn sjarken med absorberende lenser for å hindre spredning av en eventuell forurensning. Eier anser at det er lite sannsynlig at diesel vil lekke ut, og at det vil være enkelt å berge båten, som ikke skal være skadet. Saken er tatt til etterretning.

Gildeskål forskningsstasjon AS - akutt utslipp av diesel i Halsteinhamn, Festvåg, Bodø kommune, Nordland Fergemannskap ved Festvåg fergekai meldte om lukt av diesel og synlig dieselflak på sjøen. 110 Nordland sporet dieselen til et oppdrettsanlegg tilhørende Gildeskål forskningsanlegg, som bekrefta et utslipp av 200 liter diesel sju-åtte timer tidligere. Brannvesenet anså ikke dieselforurensningen som aksjonerbar da de fikk kjennskap til saken. Vi avventer en skriftlig redegjørelse fra forskningsstasjonen angående manglende varsling og miljømessige konsekvenser av forurensningen. Avtroppende vaktlag sluttbehandler saken.

Akutt utslipp av smøreolje fra Sjøforsvarets logistikkskip KNM Maud, Haakonsvern, Bergen kommune, Vestland Anslagsvis fem til seks kubikkmeter smøreolje antas å ha lekket ut i forbindelse med bunkring av olje fra tankbil på kai ved Haakonsvern. Sjøforsvaret iverksatte umiddlebare oppsamlingstiltak ved hjelp av KV Tor. Sjøforsvaret opplyser at smøreoljen, Shell Gadinia S3 40, ikke er klassifisert som helse- eller miljøfarlig i henhold til CLP-kriterier. Oljen er ikke oppløselig i vann og fordamper heller ikke. Kystverket avventer sluttrapport, som behandles av avtroppende vaktlag.

Sunken skøyte ved Hovedøya, Oslo kommune Ei femti fots skøyte var i ferd med å synke ved Hovedøya. Oslo brann- og redningsetat hadde kontakt med KV Nornen, som var på stedet og klar til å yte bistand. OBRE ba om bistand fra KV Nornen, altså at KV Nornen kunne legge ut sin expandilense for å hindre spredning av forurensning i tilfelle lekkasje av diesel eller andre oljeprodukter fra skøyta. Eier var dratt fra stedet, men politiet bistår med å få kontakt med denne. Aksjonsplikt og ansvar for vrakhåndtering er begge deler et kommunalt ansvar. Saken blir stående åpen til mer informasjon (BRIS-skjema eller annet) er mottatt og behandla. Husk å endre utslippsmengde dersom skøyta heves uten forurensning.

Offshore

Equinor Energy AS - et mindre utslipp av råolje på Statfjord A, Nordsjøen Informasjonen er formidla som melding, hendelsen skjedde dagen før, og er omtalt som en drypplekkasje av hydrokarboner. For å utbedre feilen, ble produksjonen stengt ned. Det faktiske oljeutslippet var imidlertid minimalt. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon fra fly av mulig forurensning på sjø i Hjellestad/Klokkarvik, Bergen, Vestland Fedje VTS meldte om observasjon gjort av et fly i området Hjellestad, Bergen, Vestland. VTS ble varslet av politiet. VTS kontaktet fergja som trafikkerer Hjellestad-Klokkarvik. De sjekket ut observasjon, og fant ingen synlig forurensning på sjø. Vakthavende informerte den aktuelle 110-sentralen. Da vaktlaget ikke mottok tilbakemelding fra lokalt brannvesen/110-sentral, er saken avslutta i Kystverket.

Tynn oljefilm mellom Rana Gruber og Moholmen marina, Mo i Rana, Rana kommune, Nordland Striper med tynn oljefilm strakk seg over et par kilometer. Kilde og oljetype var ikke kjent. Mo i Rana havn var på befaring i området og vurderte forurensningen som ikke aksjoner­bar. Saken er tatt til etterretning.

Observasjon av oljeflak med ukjent kilde, Hurum, Asker kommune, Viken Observasjonen ble varsla til brannvesenet av en privatperson. Oslo brann- og rednings­etat og Asker og Bærum brann og redning rekognoserte sammen i området. Det var snakk om en tynn, delvis regnbuefarga, ca. ti meter brei stripe, med ukjent lengde (men "lang"). LN-KYV fløy over Oslofjorden på vei til Gardermoen samme dag, men kunne ikke fly nøyaktiv over området der stripa var observert grunnet annen flytrafikk. Derimot fløy LN-KYV over Blûcher, og registrerte ut utslipp derfra. Informasjon om dette ble formidla til OBRE. Om den opprinnelig varslede observasjonen var olje som stammer fra Blücher, er vanskelig å fastslå. Uansett ble ingen tiltak vurdert som mulige/hensiktsmessige av brannvesenet. De tok derimot en oljeprøve. Om denne blir sendt til analyse, har ikke Kystverket blitt informert om. Saken avsluttes.

Andre landbaserte hendelser

Espegard AS (engrosfirma) - brann i tretjære, Jegermoen 1, Ål, Viken Hendelsen medførte at tretjære rant ut på et asfaltert område. Brannvesenet aksjonerte ved hjelp av absorbenter. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av diesel fra et firma i Årvollskogen 91, Moss kommune, Viken 50-100 liter diesel rant ut som følge av skade på et rør. Kystverket var ikke blitt varsla om hendelsen før vi mottok en plan for opprensingstiltak fra et saneringsfirma. Kystverkets vurdering av de foreslåtte tiltakene var at disse er hensiktsmessige og tilstrekkelige. Tilbakemelding til den ansvarlige for forurensningen er gitt. Saken avsluttes.

Plastpellets i Rosenlundvika i Mjøsa, Hamar kommune, Innlandet Brannvesenet hadde funnet ca. 30 liter plastpellets i Rosenlundvika i Mjøsa, uten kjent kilde. Vakthavende formidla kontakt med Jørn Bustgaard i IUA Østfold, som har mye erfaring med plukking av plastpellets. Brannvesenet i Hamar vil gjennomføre opprydding fredag 20. mai. Saken er avslutta i Kystverket.

Til toppen