Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 21/22

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 28

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 3 0
Øvrige skipshendelser 6 3 410
Offshore 4 68 600
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 55
Landtransport 2 4 015
Industri 5 21 510
Landbruk 1 4 000
Andre landbaserte hendelser 3 110
Internasjonal varsling og bistand 1 0
Naturhendelse 1 0
Totalt fordelt på hendelsestyper 29 101 700
Totalt 28 97 700

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

 • Skipet Westborg driftet om lag 30 NM WNW av Fedje i Nordsjøen. Mottatt varsel fra NOR VTS om skipet Westborg som hadde problemer med kjølesystemet til hovedmotor og driftet om lag 30 nm WNW av Fedje. Da skipet begynte å nærme seg oljeinstallasjoner ble det tatt kontakt med Equinor som hadde Normand Ferking i beredskap. Det ble bestilt los og taubåt. Skipet ble slept inn i Fedje VTS sitt område og hendelsen avsluttet når skipet ble fortøyd.
 • Skipet NCL Svelgen (IMO 9326964) driftet nord av Svinøy i Herøy i Møre og Romsdal. Mottatt varsel fra NOR VTS om kort driftsstans på fartøyet NCL Svelgen.

Øvrige skipshendelser

 • Skipet North Sea Atlantic med utslipp av 50 - 60 liter hydraulikkolje på strekningen Oksøy til Kristiansand. Skipet North Sea Atlantic med utslipp av 50 - 60 liter hydraulikkolje på strekningen Oksøy til Kristiansand. Noe har også gått på sjø i havnebassenget i Kristiansand. Lokalt brannvesen har aksjonert og lagt lenser rundt fartøyet i havn. Det søkes også i viker for å fjerne olje.
 • Utslipp av gammel matolje fra tank om bord veteranfartøyet MS Storegutt i Notodden i Vestfold og Telemark. 110 Agder varslet om hendelse med utslipp av olje fra MS Storegutt. 110 Agder hadde lite informasjon om selve hendelsen. Vakthavende fikk informasjon om at lokalt brannvesen var på stedet og hadde satt ut lenser. IUA var også på vei. Det er sannsynligvis matolje og fett blanda med vann som var i tanken. Han anslo at 2-3 kubikk hadde gått på sjøen. Lokalt brannvesen har satt ut lenser. IUA er på vei for å ta prøve for å finne ut hvilket stoff det er snakk om. Det er et gammelt veteranskip som er på slipp og det var ikke forventet at tanken hadde dette innholdet da den ble åpnet. Hendelsen er håndtert på en god måte og ingen ytterligere involvering fra Kystverket er påkrevd. Sjøfart varslet om hendelsen.
 • Ferga Lagatun med utslipp av 200 liter hydraulikkolje etter slangebrudd til baugporten, Trondheim i Trøndelag. Mottatt varsel fra NOR VTS om et utslipp som skjedde etter at en slange til baugporten sprakk. Ingen olje ble observert på sjøen. Brannvesenet var på stedet få minutter etter hendelsen, men kunne ikke observere olje på sjøen. Det meste gikk på bildekk. Reserveslange ble montert og ferga gikk i trafikk kort tid etter hendelsen. Vakthavende snakket med 110-midt Norge (båtoperatøren som var ute på oppdraget) for å få opplysningene da dette kun ble varslet på E-post uten nødvendige opplysninger
 • Fartøyet Nordvaag drifter ved Fedje i Vestland fylke. Mottatt varsel fra Fedje VTS om fartøyet Nordvåg som drifter i Fedje trafikksentral sitt område. Det er en lekkasje i maskinrommet som det jobbes med å utbedre. Lekkasje stoppet og fartøyet fortsetter transit.
 • Hydraulikkolje til sjø fra Wilson Lahn i Kvinesdal i Agder. Hydraulikkslange sprakk og om lag 5 liter olje gikk til sjø. Det ble en tynn film ikke muligå gjøre noe med. Spredde seg raskt. Fartøyet varslet Vardø Sjøtrafikksentral selv.
 • Overbunkring på MF Romsdalsfjord i Kristiansund. Fjord 1 melder at MF Romsdalsfjord IMO 9477139 har overbunkret ca 100 liter MGO ved Halsa fergekai ved Kr.sund. BV og politi er varslet. Lokalt brannvesen har vært på stedet, men utslippet hadde løst seg opp og var ikke aksjonerbart.

Offshore

 • Akutt utslipp av oljeholdig vann til sjø fra Snorre A i Nordsjøen. Mottatt varsel fra Petroleumstilsynet om utslipp av oljeholdig vann til sjø fra Snorre A. Lukket avløpstank skulle tømmes for inspeksjon. Væsken fra tanken ble pumpet i lukket skip, denne gikk full og overløpet fra tank hang over rekken og oljeholdig vann gikk til sjø. Mengde væske til sjø estimert til mellom 6-800 liter.
 • Tour de horizon: KBV 502 observerte olje på sjø ved Troll B. Mottatt varsel om olje på sjø ved Troll B fra svensk overvåkningsfly. Operatør kontaktet, og ingen avvik fra produksjonen er registrert. Fint vær i området. Gitt tilbakemelding til svensk fly om status.
 • Tour de horizon: KBV 502 observerer olje på sjø ved Statfjord. Mottatt varsel fra svensk overvåkningsfly om observasjon av olje på sjø ved Statfjordfeltet. Kontaktet operatør og ingen avvik i produksjon er observert. Utslipp innenfor tillatelse. Tilbakemelding til varsler er gitt.
 • Utslipp av 3kbm diesel til sjø på Visundfeltet. Mottatt varsel fra Ptil om utslipp av inntil 3 kbm diesel til sjø på Visundfeltet. Ikke aksjonerbart.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

 • EMSA Red Alert: Satellittvarsel indikerer utslipp vest for Gullfaks i Nordsjøen. Mottatt varsel fra EMSA om satellittvarsel som indikerer utslipp av olje i et område større enn 5 kvkm vest for Gullfaks. Operatør varslet om observasjonen. Svært rolig vær i området. Utslipp innenfor tillatelse.
 • Observasjon av mulig olje på sjø ved Kvernberget i Kristiansund i Møre og Romsdal. Mottatt varsel fra NOTAM Gardermoen om observasjon fra småfly om mulig olje eller annet på sjø vest for Kvernberget flyplass i Kristiansund, utenfor Vestbase. Lokalt brannvesen kontaktet og sjekker ut observasjonen.
 • Stor ansamling av blueshine og sot i Porsgrunn i Telemark. Mottatt BRIS skjema om blueshine og sot på sjø ved Porsgrunn. Håndtert og fulgt opp lokalt.

Landtransport

 • Utslipp av hydraulikkolje fra lastebil i Liaveien 6 i Oslo. Mottatt varsel fra Oslo brann - og redningsetat om utslipp av hydraulikkolje i og rundt en privat innkjørsel i Liaveien 6 i Oslo. Bilen som forårsaket utslippet losset trelast på stedet. Eier/operatør av bilen er Bærum Transportbyrå AS. Mengden olje er ukjent, men en flate på 10-15 kvm er tilgriset. BV har vært på stedet og lagt på absorbent på deler av området. Vaktlaget har fulgt opp eier og gitt muntlig pålegg om å iverksette tilstrekkelige tiltak for å fjerne forurensningen. Saken må følges opp videre.

Industri

 • Utslipp av spillolje etter at en truck hadde punktert en 1000 liters spilloljetank i Lungegårdskaien 28 i Bergen, Vestland fylke. Mottatt BRIS skjema fra Bergen brannvesen om hendelse med akutt utslipp av spillolje fra tank på Lungegårdskaien i Bergen. Ansvarlig forurenser aksjonert.
 • Utslipp av 60 liter hydraulikkolje fra Coop Norge i Regnbueveien 5, Viken, Nordre Follo. Mottatt varsel fra 110 Øst om lekkasje på 60 liter hydraulikkolje fra COOP Norge Regnbueveien 5, Nordre Follo, Viken. Brann har gjort tiltak og kommune er varslet
 • Utslipp av 20 kbm kjemikalier i Valderøyvegen i Giske kommune i Møre og Romsdal. Mottatt varsel fra 110 Møre og Romsdal om utslipp av 20 kbm av ukjent type kjemikalie fra fra bedriften Optimar. Kjemikaliet inneholder blant annet fosfor, fluor og svovel. Lokalt brannvesen aksjonerer.
 • Utslipp av 450 liter bitumen i Porsgrunn i Telemark. Mottatt BRIS skjema om utslipp av bitumen som er håndtert lokalt.
 • Utslipp av Vinylklorid i Porgrunn i Telemark. Mottatt BRIS skjema om utslipp av vinylklorid i Porsgrunn. Håndtert lokalt.

Landbruk

 • Kugjødsel i veibanen på E134, Erslandsvegen 8, Skjold, i Vindafjord kommune, Rogaland. Mottatt BRIS skjema fra Haugaland brann og redning om 3-5000 liter kumøkk i veibanen på E134 pga slangebrudd. Lokalt brannvesen bistod med å spyle veien. Ingen sårbare områder berørt.

Andre landbaserte hendelser

 • Lekkasje av parafin fra nedgravd tank i Fredrikstad i Viken. Mottatt varsel fra Fredrikstad kommune om lekkasje av parafin fra nedgravd tank på privat adresse. Eier av tank engasjerte saneringsfirma (Recover) til å håndtere og fjerne forurensningen.
 • Olje til sjø fra lekk tank hos Hammerfest Industriservice, Hammerfest, Troms og Finnmark. Mottatt varsel fra 110 Finnmark om olje til sjø fra lekk IBC tank i Hammerfest. Inntil 150 liter spillolje lekket ut. Ansvarlig forurenser med bistand fra lokalt brannvesen har aksjonert.
 • Traktor kjørt på sjøen ved Flatraket i Stad i Vestland. Mottatt varsel fra eier om at traktor med fliskutter hadde gått på sjøen. Eier har engasjert forsikringsselskap for å hente opp traktoren. Ikke aksjonerbare mengder olje på sjø.

Internasjonal varsling og bistand

 • Bistandsanmodning Sri Lanka via ERCC - MV X-press Pearl. Mottatt følgende varsel fra EU-ERCC: Sri Lankan Foreign Ministry has requested for EU support in tackling the unfolding disaster around the MV X-Press Pearl (attached). The note asks for short and long-term collaboration under the EU Civil Protection Mechanism/ ERCC. Detailed requirements are listed in the annex (Please see page 6 of Annex 1 for a detail list of equipment required) which contain both a capacity building concept note from September 2020 and a report of 26 May 2021 by the Marine Environment Protection Agency (MEPA) on the MV X-Press fire on board and potential marine pollution. Håndteres videre av internasjonal koordinator i KyV Miljøberedskap.

Naturhendelse

 • Drivgods etter ras/flom i Altafjorden i Alta, Troms og Finnmark. Mye trær i fjorden. Vardø håndterer saken inntil videre. Flyet tar en tur over på vei nordover og skaffer oversikt. LN-TRG observerte mindre mengder med rotveltet tre utenfor hoved- og biled. Lokalt havnevesen orientert om status.
Til toppen