Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 29/30

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 3 0
Grunnstøting 2 0
Fartøyskollisjon 1 0
Øvrige skipshendelser 2 55,00
Offshore 1 500,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 55,00
Landtransport 2 1 250,00
Industri 1 450
Landbruk 2 300
Andre landbaserte hendelser 1 5
Internasjonal varsling og bistand 1 0
Naturhendelse 1 0
Totalt fordelt på hendelsestyper 17 2 615,0
Totalt 17 2 615,0

Korte sammendrag av eventuelle spesielle hendelser

Skipshendelser

 • Passasjerfartøyet Tidevind, grunneberøring, Drøbak. Viken.
  Mottatt varsel fra Sjøfartsdirektoratet om at passasjerfartøyet Tidevind hadde en grunnberøring på Håøygrunnen ved Drøbak. Ingen forurensning til sjø.
 • Ferjen VARDEHORN grunnstøtte ved Drag, Ofoten. Nordland.
  Mottatt varsel fra NOR VTS om ferjen Vardehorn som grunnstøtte ved Drag i Ofoten ved fergekai. Ingen personskade eller utslipp til sjø. Kystverket varslet lokalt 110 og IUA om hendelsen for å bistå med oljevernmateriell i tilfelle utslipp. Fergen kom av grunnen ved egen maskin ved høyvann. Ingen forurensning.
 • Fiskebåten VESTBRIS i drift i Fedjeosen. Vestland.
  Mottatt varsel fra Fedje VTS om fartøy i drift i Fedjeosen. Fartøyet hadde drift på baugthrustere, og fikk i gang hovedmaskin etter kort tid.
 • EIDHOLM i drift, Djupsundet. Kinn kommune. Vestland.
  Mottatt varsel fra Kinn VTS om fartøy i drift i nærheten av Skatestraumen, Kinn kommune, Vestland. Fartøyet fikk i gang maskin og fortsatte seilas.
 • Skipskollisjon mellom STRØMSUND og Celicia. Hvalerdypet. Hvaler. Viken.
  Mottatt varsel fra Sjøfartsdirektoratet om kollisjon mellom seilbåt og fiskefartøy i fiske ved Hvalerdypet, Viken. Ingen personskade eller forurensning.
 • Vrak av motorsnekke funnet i Bommen, Risør kommune, Agder
  Vrak av motorsnekke funnet av privatperson 14.07.21 i Bommen utenfor Risør. Melder fikk båten hektet til ankeret, og slapp den til bunns igjen. Observert bensin/olje idet båten kom til overflaten. Hadde åpenbart lagt under vann lenge. Risør kommune er varslet.
 • Sunket skøyte. Lille Ostsundet. Bærum. Viken
  Mottatt varsel fra 110 Oslo om skøyte som har sunket ved Lille Ostsundet i Bærum kommune, Viken. Lokalt brannvesen har lagt ut lenser rundt havaristen. Beredskapsvaktlaget har varslet kommunen om hendelsen.

Offshore

 • Equinor Energy AS, observasjon av 2 mindre oljeflak på sjø ved Heidrun plattform, Nordsjøen
  Observasjon fra SAR helikopter av to oljeflak på ca 50x100m ved Heidrun plattformen. Stril Poseidon ble sendt til området, og rapporterer noen timer senere at begge flakene hadde gått i oppløsning. Stammer trolig fra olje i produsert vann.

Landtransport

 • Utslipp av vegmaling. Flåm. Vestland
  Mottatt varsel fra Aurland brannvesen om utslipp av inntil 1000 liter vegmaling langs E-16. Statens vegvesen gjennomførte fjerning av maling.
 • Diesellekkasje fra lastebil. E6 Grong. Trøndelag
  Mottatt varsel fra Namsos brannvesen om lekkasje av 200-300 liter diesel etter bilulykke på E6. Statens vegvesen gjennomførte masseutskifting, da lekkasjen oppstod i nærheten av lakseførende elv.

Industri

 • Utslipp til elv. Hunderfossen Kraftstasjon. Hafslund Eco. Lillehammer kommune. Innlandet.
  Mottatt varsel fra Lillehammer brannvesen om utslipp av inntil 450 liter hydraulikkolje fra grabb/kran ved kraftstasjon i Lillehammer kommune, Innlandet. Ansvarlig forurenser og lokalt brannvesen har samlet opp ca. 100 liter på land. Resten antas å ha gått i vassdrag/elv. Stor vannføring, så ytterligere aksjonering er ikke mulig.
  Landbruk
 • Traktor veltet i elv/bekk, utslipp av diesel, Ullalandsvegen 8, Molde kommune, Møre og Romsdal
  Mottatt BRIS: Traktor veltet i bekk/elv med liten vannføring, antatt at ca 100 liter diesel lekket ut. Brannvesenet aksjonerte med absorbenter.
 • Utslipp 200 liter. Maursyre (kofifil) Bjøra bro, Overhalla. Trøndelag
  Mottatt varsel fra 110 Trøndelag om utslipp av inntil 200 liter maursyre. Lokalt brannvesen har aksjonert med å spyle med vann for å tynne ut utslippet. Utslippet har ikke gått til elv.

Andre landbaserte hendelser

 • Brann i elbil, utslipp av flussyre og hydrogenfluoridgass, E39, Alver kommune, Vestland fylke
  Brann i batteripakke på elbil etter trafikkulykke på E39 i Alver. Brenner mye, og lenge. Bilen ble etterhvert løftet over i en konteiner, som ble fylt med vann. Utslipp av flussyre. Bil og konteiner med vann tas hånd om på godkjent mottak på Mongstad.
Til toppen