Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 2/3

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 24

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 4 0
Fartøyskollisjon 1 0
Øvrige skipshendelser 6 50
Offshore 2 100
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 15
Landtransport 7 18 645
Landbruk 1 300
Andre landbaserte hendelser 1 20
Totalt fordelt på hendelsestyper 24 19 130
Totalt 24 19 130

Utvalg av hendelser

Grunnstøting

Tankbåten Polar Viking grunnstøtt i Tromsørenna, 1500 kbm diesel ombord Tankfartøyet Polar Viking fikk blackout og grunnstøtte i ca. 10 knops hastighet ved Lunheim i Tromsø. Tankeren sto fast på bulben, og hadde 1500 tonn drivstoff om bord. Kommersiell slepebåt assisterte og fikk raskt trukket fartøyet av grunn og slept det videre til kai for undersøkelser. Det var ingen utslipp i hendelsen. Sjøfartsdirektoratet informert av Hovedredningssentralen og Kystverket. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Lasteskipet Lady Hanneke, maskinproblemer og i drift utenfor Lofoten Skipet fikk problemer og måtte stoppe for nødreparasjon av brennstoffsystemet ombord. Fartøyet var da 6 nm unna land på vestsiden av Lofoten. Været var vestlig stiv kuling 15 m/s og fartøyet driftet mot land. Mannskapet fikk fremdriften tilbake men kapteinen informerte at de måtte inn til ankers for ytterlig reparasjon, og det ble bestemt å ta fartøyet til Andfjorden for ankring med Los. KV Harstad ble sendt mot havaristen og fulgte Lady Hanneke inn til ankringsposisjon i Andfjorden. KV Harstad ble liggende standby i området mens maskineriet ble utbedret. Etter reparasjonen på Andfjorden kunne fartøyet fortsette mot destinasjon. Sjøfartsdirektoratet informert. Sak avsluttet.

Drivende fartøy Melinda NW av Andøya i Nordland Bulkskipet Melinda fikk problemer med styringen i trafikkseparasjonssonen (TSS) 30 nautiske mil nordvest av Andenes, og kom i drift mot land. NOR VTS varslet iht. til instruks, og den statlige slepebåten KV Harstad ble sendt ut mot havaristen. Været var nordvest stivkuling og 5-6 meter sjø. Det var lenge usikkert om skipet ville klare å utbedre feilen, og etter andre gang de meldte om 1-2 timer reparasjonstid ble det i samråd bestemt at sleper skulle settes. Dette for å ha mulighet til oppkobling mens det enda var værvindu. Det var meldt sørvest liten storm utpå natten. Skipet driftet med 3-3,8 knop mot land og rett ved 12-milsgrensen hadde KV Harstad fått koblet opp sleper og kunne slepe skipet forsiktig mot Andfjorden. Rederiet hadde selv rekvirert slepefartøyet Borg Parat fra Tromsø, som ankom om nattmorgenen og fulgte slepet inn til Andfjorden i smult farvann før de fikk koblet opp i hekken på havaristen. Havaristen ble slept inn mot ankringsposisjon avtalt med losoldermann, og før ankring ble los satt om bord for å kommunisere med brobesetning samt koordinere ankringsoperasjonen. Fartøyet ligger til ankers i Andfjorden for reparasjon, og taubåten Borg Parat ligger standby ved havaristen til feil er utbedret.

Drivende fartøy Color Carrier ved Filtvet i Oslofjorden Horten VTS meldte at lasteskipet Color Carrier fikk driftsstans ved Filtvet sør av Drøbak i Oslofjorden. To slepebåter ble rekvirert, samt at to øvrige fartøy i nærheten assisterte umiddelbart. Det var en gunstig drivretning sørover ut fjorden og ikke umiddelbar fare for grunnstøting. Skipet fikk raskt fremdriften tilbake, mobiliserte sleperessurser gjorde vendereis, og Color Carrier fortsatte seilasen som planlagt. Sjøfartsdirektoratet informert. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Utslipp av harpiksløsning (vinyl ester resin) fra lasteskipet Transporter i Skagerak/Nordsjøen Lasteskipet Transporter varslet Kystverket om at de hadde sluppet ut anslagsvis 10 tonn harpiksløsning (vinyl ester resin, UN1866) under seilas i Skagerak på vei til Fredrikstad. En container med dette stoffet var blitt skadet. Utslippet antas å ha skjedd mandag 17. januar mellom klokken 0100 og 0800. Fartøyet befant seg da mellom Hanstholm i Danmark og Kristiansand. Fartøyet varslet selv også danske myndigheter. Kystverket innhentet sikkerhetsdatablad om stoffet, samt at forsikringsselskapet Gard bidro med opplysninger om dette stoffets egenskaper i kontakt med sjøvann. Gard koplet inn ekspertise i ITOPF. Det er vurdert som lite sannsynlig at stoffet eksisterer på havoverflaten etter 24 timer etter utslippet. Drivbane viste potensielt berørt strandområde i Danmark, og her ville man følge opp med befaring. Kystverket benyttet overvåkningsfly onsdag, og fulgte ruteføringen skipet hadde hatt. Ingen forurensning observert. Kystverket benyttet varslingsprosedyrene i Københavnavtalen, og varslet Sverige og Danmark inklusive de opplysninger og vurderinger som var innhentet. Det forventes ikke å dukke opp rester av dette utslippet langs kysten av Norge. Sjøfartsdirektoratet informert.

Landtransport

Utslipp av 17,7 m3 flytende Ammoniumnitrat ved Grøtbekktjønn, Notodden Tankbil kjørte av veien på glatt føre, veltet i grøft og slo hull i lastetank. Det var totalt 25 m3 ammoniumnitrat på tanken. Brannvesenet har anslått at 17,7 m3 av innholdet rant ut. Sugebil ble rekvirert og tok ut de resterende ca. 7 m3 fra tanken. Utsluppet mengde stivnet/ krystalliserte seg. En befaring ble gjennomført av brannvesenet sammen med Statens vegvesen, Notodden kommune, Mesta og Miljøhygienisk avdeling i Notodden. Anbefalte tiltak etter befaring var at synlig og tilgjengelig ammoniumnitrat tas opp fra grøftrenne og steinmasse blir gravd opp og byttet. Kontaminert masse blir deklarert til godkjent mottak av stoffet. Utilgjengelig stoff tynnes ut med vann, slik at blandingen reduseres til 2% Ammoniumnitrat. Brannvesenet har i tillegg hatt hyppig kontakt med ekspertise hos Yara, som også skulle vært mottakere av lasten. Hendelsen følges fortsatt opp pr. 21.januar 2022.

Andre landbaserte hendelser

Lekkasje av olje til Sandvikselva, siger ut fra grunnen ved oljetank som saneres, Løxaveien 19, Bærum Mindre oljeutslipp til Sandvikselva. Utslippet forbundet med utskifting av en gammel oljetank som skulle saneres. Bærum kommune er oppdragsgiver. Utførende entreprenør har ledet innsig av oljeholdig vann til overvannskum som går til elva. Brannvesenet har anslått ca. 20 liter olje til elv, med potensiale for fortsatt noe små mengder fra grunn og hulrom langs elveløpet. Brannvesenet har lagt ut absorberende lense i utløpet av elva, og følger opp videre håndtering, i samråd med vann- og avløpsetaten i kommunen.

Til toppen