Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 2/3

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 18

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

2

0,00

Fartøy i drift

3

0,00

Fartøy i brann

1

0,00

Øvrige skipshendelser

6

365,00

Offshore

1

100,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

2

55,00

Landtransport

2

310,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

17

830,00

Totalt

16

825,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Ferja Fedjebjørn, grunnberøring ved Fedje, Vestland Hendelsen skjedde ved innseilinga til Fedje ferjekai og medførte ingen akutt forurensning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Ferja Olav Duun, grunnberøring ved Lund fergekai, Rørvik, Namsos kommune, Trøndelag Sjøfartsdirektoratet informerte om hendelsen, som ikke medførte forurensning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Fartøy i drift

Silver Crystal i drift vest av Tananger, Sola kommune, Rogaland Fartøyet hadde en stopp i forbindelse med reparasjon av hovedmaskinen. Saken er tatt til etterretning.

Laste-/konteinerskipet Dongeborg - blackout to ganger i Frierfjorden, Bamble kommune, Vestfold og Telemark Brevik VTS informerte om hendelsene. Den første blackout-en skjedde under Brevik-brua, den andre ved Kongkleivbåen. Begge varte i 10-15 sekunder. Etter den siste blackouten rekvirete losen en taubåt etter samråd med vakthavende VTS-operatør. Belos gikk fra Rønningen og fulgte Dongeborg til ankringplassen. Etter ankring foreslo losen overfor VTS at Dongeborg skulle ha taubåteskorte ved seilaser i fjorden som en sikkerhet. Saken er tatt til etterretning.

Bulkskipet Proteas i drift på vei fra Narvik, Nordland Hendelsen skyldtes en reparasjon av boileren om bord. Saken er tatt til etterretning.

Fartøy i brann

Brann i tråleren Nordstar, Ålesund kommune, Møre og Romsdal Politiet i Møre og Romsdal meldte om brann i tråleren Nordstar. Lokalt bannvesen var på stedet og kunne bekrefte at brannen var slukket. Ifølge politiet var det er snakk om en ulmebrann. Sjøfartsdirektoratet er informert. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Øvrige skipshendelser

Treskøyta Fangtind sank utenfor Lillesand, Agder Treskøyta tok inn vann og mannskapet på to personer måtte berges ved hjelp av redningshelikopter. Kort tid etter gikk skøyta ned sør av Lille Fugleholmen/Bergkjerka i skjærgården utenfor Lillesand. Kommunen følger opp vrakhåndteringen. Saken avsluttes i Kystverket.

Hordafor 4, utslipp til sjø etter spyling av dekk med ensilasje, Vågsfjorden, Senja kommune, Troms og Finnmark Forurensningen framgikk at satellittobservasjon (EMSA). Hordafor opplyste at de hadde spylt dekk som følge av at det var blitt sølt ensilasje under lossing. Saken er forelagt Sjøfartsdirektoratet for vurdering av eventuelt brudd på MARPOL-reglene. Saken avsluttes i Kystverket.

Sunket fritidsbåt, Skien kommune, Vestfold og Telemark Brannvesenet opplyste at de la ut lenser da de antok at det var fare for mindre mengder oljeforurensning. Saken er et kommunalt ansvar og er tatt til etterretning i Kystverket.

Lekteren Nautilus maxi sprang lekk, Haugesund kommune, Rogaland Sjøfartsdirektoratet informerte om at lekteren hadde hatt en mindre vanninntrenging og gikk til kai i Haugesund for å finne årsaken. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Ferja Volda - utslipp av mindre mengder hydraulikkolje i Liabygda, Stranda kommune, Møre og Romsdal Eier av ferja, Fjord 1, meldte om utslippet. 110-sentralen er også informert. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av diesel fra skøyte som sank ved kai i Søreidgrend, Bergen kommune, Vestland Ei 60 fots treskøyte gikk ned i ei båthavn og medførte noe lekkasje av diesel. Båtforeninga la ut absrberende lenser. Treskøyta ble heva av et bergingsfirma etter kort tid. Saken er tatt til etterretning.

Lekkasje fra fritidsbåt i ei båthavn i Dusavika, Stavanger kommune, Rogaland Brannvesenet vurderte utslippet som "ikke aksjonerbart". Saken er tatt til etterretning.

Offshore

Equinor Energy AS - lekkasje av råolje til grunnen ved landanlegget på Mongstad, Alver kommune, Vestland En lekkasje fra et rørsystem ved landanlegget til Equinor Energy på Mongstad førte til utslipp av råolje til grunnen. Mengden som initielt ble oppgitt var svært usikker - mellom 100 og 1000 liter. Et saneringsfirma (NORVA) er leid inn for å foreta opprensing. Kystverket avventer ytterligere opplysninger om miljømessige konsekvenser og resultatene av saneringsarbeidene. Avtroppende vaktlag sluttbehandler saken.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Publikumsvarsel om parafinvoks i strandkanten i Farsund kommune, Agder Lokalt brannvesen fant ingen parafinvoks, men derimot noe de antok var byggskum, altså søppel. Kommunen vil rydde opp. Saken avsluttes i Kystverket.

Landtransport

Akutt utslipp av diesel fra vogntog på E18 ved Hemtunellen, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark Anslagsvis 500 liter diesel lakk ut fra skadet drivstofftank som følge av at vogntoget kjørte av veien på glatt føre. Brannvesenet gjennomførte oppsamlingstiltak. Saken kan sannsynligvis avsluttes når BRIS-skjema er mottatt og behandlet.

Utslipp av olje i veibanen i Kurefjordveien i Rygge, Moss kommune, Viken Brannvesenet antar at det dreier seg om en lekkasje av hydraulikkolje fra et større kjøretøy over en lengre strekning. Utslippet ble vurdert som "ikke aksjonerbart". Saken tas til etterretning.

Andre landbaserte hendelser

Uhell med graving over en gassledning førte til utslipp av gass, Bryne, Tine kommune Et uhell med graving førte til at gassrørledningen ble skada og en ukjent mengde LNG slapp ut. Et område ble evakuert grunnet eksplosjonsfare og lekkasjen ble raskt stansa. Saken er tatt til etterretning.

Til toppen