Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 2/3

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 3 0
Fartøyskollisjon 4 0
Øvrige skipshendelser 4 2 070
Offshore 1 10
Landtransport 3 300
Industri 1 270
Andre landbaserte hendelser 1 2 000
Totalt fordelt på hendelsestyper* 17 4 650
Totalt 17 4 650

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fartøy på grunn - Andøya - Nordland Fiskebåten Nordsild JXVM hadde en grunnberøring ved anløp til kai på Andøya, Nordland. Fartøyet bakket av grunnen på egen maskin og det er ikke funnet noen skader i forbindelse med uhellet. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Grunnstøting - Frøygard - Måløy - Vestland Fartøyet Frøygard hadde en grunnstøting utenfor Måløy, Vestland. Det ble konstatert et lite hull i skroget og fartøyet tatt på land på verksted i Måløy. Det er ikke meldt om personskade eller forurensning i forbindelse med hendelsen.

Oppdrettsfartøyet Hild grunnstøtt på Knutskjæret, Lurøy, Nordland Oppdrettsbåten Hild fikk motorstans og drev på land på Knutskjæret, Lurøy kommune, Nordland. Båten ble hevet av Nautilus Aldra. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøyskollisjon

Kollisjon mellom passasjerbåter - Strandkaien - Bergen - Vestland Passasjerbåten Fjordbris LFNF lå til kai med baugen ved strandkaien i Bergen, Vestland, da et annet fartøy Sogndal LJHL kom inn med for stor fart og traff Fjordbris i siden. Det var ingen synlige skader, men begge båtene ble tatt ut av rute og gikk til kontroll. Ingen forurensning.

Passasjerbåt kolliderte med kai - Kvamsøy - Sande - Møre og Romsdal Passasjerbåten Kvam LFCR støtte i kaia under anløp på Kvamsøy, Sande kommune i Møre og Romsdal. Dette førte til mindre materielle skader, men ingen personskader eller forurensning.

Passasjerbåt kolliderte med kai - Engenes - Ibestad - Troms Passasjerbåten Fjordprinsen LFRE hadde et sammenstøt med kai ved Engenes, Ibestad kommune i Troms. Fartøyet gikk til Harstad for utbedring av skadene. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøyet Hjellestad kolliderte med fergekai, Hjellestad, Bergen kommune, Vestland Fergen Hjellestad LFNQ fikk en flenge i skutesiden da den vred seg ut fra fergeleiet under lasting ved Hjellestad, Bergen kommune, Vestland. Skaden var om lag en meter over vannlinjen og det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Øvrige skipshendelser

Båt har sunket ved kai - Vågen - Honningsvåg - Finnmark To båter gikk ned ved kai i Honningsvåg, Finnmark. Det ble observert en mindre oljelekkasje og brannvesenet har lagt lense rundt båtene. Nordkapp kommune vurderer videre tiltak knyttet til heving.

Oljelekkasje fritidsbåt - Hillevågvatnet - Stavanger - Rogaland Anslagsvis 10 liter motorolje lakk ut fra en båt i Hillevågvatnet, Stavanger kommune, Rogaland. Brannvesenet var på stedet, utslippet ble håndtert av ansvarlig forurenser.

Skøyte sunket ved kai ved Hardangerfjordvegen 63 - Kvam kommune -  Vestland Skøyta MS Rover, 24 m, sank ved kai i Kvam, Vestland. Lokalt brannvesen la lenser rundt båten, forurensningspotensialet var begrenset. Kommunen vurderer videre tiltak.

Dieselutslipp fra to fartøy som har forlist i Korsfjorden - Alta - Finnmark To båter sank i Korsfjorden i Alta, Finnmark. Det ene båten, en treskøyte, hadde om lag 2000 liter diesel ombord, den andre var tom. Det ble observert diesel på sjø og lukt. Brannvesenet har vært ute og vurdert utslippet, men det var ikke mulig å samle opp noe.

Offshore

Mindre utslipp av olje på Gullfaks C - Equinor i Nordsjøen Equinor Energy AS hadde et utslipp av olje på Gullfaks C. Oljesøl på dekk ble samlet opp og Equinor anslår at mindre enn ti liter lakk ut til sjø.

Landtransport

Diesellekkasje fra trailer - Forus travbane - Stavanger - Rogaland Anslagsvis 200 liter diesel lakk ut på vei i Stavanger i Rogaland etter at en trailer hadde slått hull i dieseltanken etter sammenstøt med en brøytebil. Brannvesenet aksjonerte og fikk samlet opp anslagsvis 150 liter av forurensningen.

Traktor veltet i grøfta førte til utslipp av diesel – Sveio - Vestland Anslagsvis 100 liter diesel lakk ut da en traktor kjørte av veien og veltet i Sveio Vestland. Brannvesenet rykket ut.

Personbil har mistet bensintanken, Stigerplatåveien - Mo i Rana - Nordland En mindre bensinlekkasje oppsto da en personbil mistet bensintanken i Mo i Rana, Nordland. Lokalt brannvesen rykket ut og sikret skadestedet.

Industri

Hjullaster i sjø - Industriveien - Stokmarknes - Nordland I forbindelse med snørydding havnet en hjullaster i sjøen i Stokmarknes, Hadsel kommune, Nordland. Maskinen hadde 150 liter diesel, 100 liter hydraulikkolje og 20 liter motorolje. Det ble lagt ut lenser og arbeid igangsatt å berge maskinen.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av etylenglykol - Forsvaret - Evenes - Nordland 2000 liter glykol fra et kjøleanlegg gikk til grunnen på Evenes i Nordland. Utslippet skjedde etter et uhell i forbindelse med graving der en ventil ble skadet. Det er ikke mulig å samle opp utslippet, men Forsvaret som er ansvarlig forurenser har tatt prøver for å kartlegge spredning. Et sårbart naturområde grenser til utslippsstedet og statforvalteren er informert om saken.

Til toppen