Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 24/25

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 15

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 300
Fartøy i drift 1 0
Fartøy i brann 1 0
Offshore 3 550
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 50
Industri 3 2 200 
Andre landbaserte hendelser 4 1 600
Totalt fordelt på hendelsestyper* 15 4 700
Totalt  15 4 700

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Skøyte "Skarven" ligger delvis nedsunket med mulig lekkasje av diesel, Levanger, Trøndelag Mottatt varsel fra 110 Namsos om en 50 fots skøyte som ligger delvis nedsunket ved Flakstadberg sør for Levanger. Trolig ligget der en stund. Lokalt brannvesen har lagt ut lenser. Kommunal aksjon.

Fartøy i drift

Fartøyet Kirkella (IMO 9808405) i drift ved Gursken, Sande kommune i Møre og Romsdal Mottatt varsel fra NOR VTS om fartøyet Kirkella i drift med los om bord. Fartøyet har selv rekvirert RS. Fikk i gang maskinen av egen hjelp og fortsatte til kai med RS som eskorte.

Fartøy i brann

Brann i thrusterrom på ferge Moldefjord, Tingvoll, Møre og Romsdal Mottatt varsel fra NOR VTS om branntilløp i thrusterrom på bilfergen Moldefjord, til kai i Tingvoll kommune. Fergen har batteridrift. Brann slukket av mannskapet ved lukking av skott og ventiler. Lokalt brannvesen mobilisert. Røyk stammet fra nedsmelting av ledninger i sikringsskap. Brannvakt satt, og ingen utslipp til sjø.

Offshore petroleumsvirksomhet

Utslipp av inntil 500 liter olje, Wintershall DEA Norge as, i Norskehavet Mottatt varsel fra Petroleumstilsynet om akutt utslipp av råolje ved Bergknapp avgrensningsbrønn som ligger i Norskehavet. Estimert utslipp på 500 liter. Viderevarslet til Miljødirektoratet.

Utslipp av 50liter diesel, Johan Sverderup LQ, Mottatt varsel fra Petroleumstilsynet om utslipp av inntil 50 liter diesel fra Johan Sverdrup feltet. Viderevarslet til Miljødirektoratet.

Observert mulig akuttutslipp fra installasjon Snorre A, Equinor, ut fra satellittbilde Mottatt varsel fra Kongsberg Satellite Services (KSAT) om deteksjon av olje fra Snorre A på satellittbilde. Fulgt opp overfor operatør, og ingen uregelmessigheter observert. Utslipp innenfor tillatelse.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Blueshine på Alvøen kai, Bergen, Vestland Mottatt BRIS skjema fra Bergen Brannvesen om observasjon av oljefilm/rainbow ved Alvøen kai, Bergen kommune. Ikke bekjempbar og ingen kilde funnet. Lokalt brannvesen sjekket opp.

Oljefilm i havn, Sørfold kommune, Norland Mottatt BRIS skjema fra Salten Brann IKS om observasjon av oljefilm i havn, Sørfold kommune, Nordland. Håndtert og fulgt opp lokalt.

Industri

Utslipp av anodeaske på land og sjø, Brevik, Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark fylke Mottatt BRIS skjema fra Grenland brann og redning om hendelse 24. april 2021. Utslipp av anodeaske/karbonstøv, anslagsvis 6-7 tonn. Håndtert lokalt.

Utslipp av inntil 500 liter diesel hos LOS Marine as, Bømlo kommune Vestland fylke Mottatt BRIS skjema fra Bømlo brann og redning om utslipp av inntil 500 liter diesel til tørrdokk. Håndtert av bedrift og lokalt brannvesen.

Lekkasje av råolje fra landanlegg Equinor Mongstad. Mottatt varsel fra Petroleumstilsynet om utslipp av inntil 1700 liter råolje fra produksjonsanlegget. Antatt årsak innvendig korrosjon. Opprydding av forurensede masser på industriområdet. Miljødirektoratet varslet.

Andre landbaserte hendelser

Funn av fyringsolje privatbolig, Narverød, Tønsberg kommune Vestfold og Telemark Mottatt BRIS skjema fra Vestfold interkommunale brannvesen om funn av fyringsolje som ligger i grunnen. Kommune og entreprenør utført innsats/opprydning.

Lekkasje av diesel etter uhell med velt av en tank. Kvinlog, Agder. Mottatt BRIS skjema fra Brannvesen sør IKS om utslipp av 300 liter diesel etter velt av en tank ved forflytning. Ansvarlig forurenser har iverksatt tiltak med absorbenter og sugebil. Forurensede masser skiftet ut. Kommune har vært på tilsyn og vurdert tiltak som tilstrekkelige.

Lekkasje av diesel etter uhell med påkjørsel av en privat tank. Vigrestad, Hå kommune Mottatt varsel fra Hå brannvesen om lekkasje av inntil 1300 liter diesel fra tank på gård som ble punktert etter påkjørsel av tankbil fra Tine. Lokalt brannvesen har aksjonert med absorberende lenser og zugol/bark.

Kjøretøyer har kjørt seg fast i utløpet av Namsen ved berging av en grunnstøtt båt, Namsos Mottatt varsel fra 110 Namsos om følgende hendelse: Ved berging av en grunnstøtt mindre båt ble en 6-hjuling, hjullaster og en traktor kjørt seg fast. Høyvann vil dekke kjøretøyene og fare for lekkasje av drivstoff. Lokalt brannvesen har lagt ut lenser for å hindre mulig spredning av drivstoff. Ny berging blir igangsatt ved neste lavvann.

Til toppen