Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 26/27

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fartøy Fame med grunnberøring i Brønnøysund kommune Nordland Mottatt melding fra Sjøfartsdirektoratet om at fartøyet Fame har hatt en grunnberøring under manøvrering i Brønnøysund, uten å melde om hendelsen. Etter kontakt med fartøyet bekreftet de grunnberøring, men uten vanninntrenging eller forurensning til sjø. Fartøyet er fulgt opp fra Sjøfartsdirektoratets side. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Fartøyet Perlen har grunnstøtt på et skjær innenfor Jomfruland, Kragerø kommune Mottatt melding fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge om at passasjerbåten Perlen har grunnstøtt innenfor Jomfruland i Kragerø kommune. Båten har om lag 600 - 700 liter diesel om bord. Det var ikke observert forurensning til sjø etter grunnstøtingen. Utover kvelden har det lekket diesel fra tank til maskinrom, og lensepumpe er automatisk aktivert og det er pumpet en mindre ukjent mengde diesel til sjø. Brannvesenet har lagt absorberende lenser rundt skjæret. Eier har planlagt å bruke Kragerø Sjøtjenester til å løfte båten på lekter i løpet av fredag 9. juli. Kystverkets overvåkningsfly LN-KYV vil foreta overflyvning fredag 9.7. Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. Saken pågår, og avtroppende vaktlag vil følge opp hendelsen videre.

Fartøy i drift

Fartøy Samskip Kvitbjørn driftet sør-øst for Egersund, Rogaland Fartøyet Samskip Kvitbjørn driftet sør-øst av Egersund. Fartøyet kom i drift igjen etter ca. 1 time. Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Fartøyskollisjon

Kollisjon mellom fartøy Scanbio Elida og seilbåt vest av Vallersund, Ørland kommune Mottatt melding fra Sjøfartsdirektoratet om at fartøyet Scanbio Elida har kollidert med en seilbåt i tett tåke vest av Vallersund i Ørland kommune. Ingen skader på Scanbio Elida, men seilbåten fikk materielle skader, og en person ble fraktet til land av redningsskøyten. Ingen forurensning. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Øvrige skipshendelser

Fartøy FFS ARES hadde vært nedpå grunnen og observert oljesøl i området Stavanger havn Mottatt melding fra Kvitsøy VTS om at fartøyet FFS Ares har hatt en grunnberøring i Stavanger havn. Det ble observert mulig utslipp av olje i forbindelse med hendelsen. Brannvesen ble mobilisert med fartøyet Vektaren. De kunne ikke observere oljesøl i området. Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Overfylling av motorolje til sjø fra fritidsbåt, Eikeveien 44, Søgne Mottatt Bris-skjema om utslipp av inntil 10 liter smøreolje til sjø fra fritidsbåt i Søgne i Kristiansand kommune. Brannvesen har aksjonert med absorberende oljelenser og fikk fjernet det meste av utslippet. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra fartøyet Laugar i Edøyfjorden, Smøla kommune Mottatt melding fra 110-sentral Møre og Romsdal om utslipp av 50-60 liter diesel fra fartøyet Laugar i Edøyfjorden i Smøla kommune. Ifølge brannvesen var forurensningen ikke aksjonerbar. Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Offshore

Lekkasje av 60 ltr hydraulikkolje Oseberg A, Equinor Mottatt melding fra Petroleumstilsynet om utslipp av ca. 60 liter hydraulikkolje til sjø fra Oseberg A, Equinor. Det kunne ikke observeres olje på sjø fra plattformen, og områdeberedskapsfartøyet ble mobilisert. De kunne observere oljerester på ca. 10 m2 som ikke var aksjonerbart. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Tour de Horizon flyovervåkning gjennom Bonn avtalen - Belgisk overvåkningsfly - melder om observasjon av 4 mindre utslipp ved Gullfaks plattformene og Snorre plattform Mottatt melding og bilder fra belgisk overvåkningsfly som har observert fire mindre utslipp ved Gullfaks plattformene A, B og C, samt Snorre A. Vaktlaget har avklart med Miljødirektoratet at Kystverket følger opp sakene mot operatør Equinor. Svar fra alle plattformene viser normal drift med produsert vann innenfor konsesjonsgrensene. Miljødirektoratet og den belgiske Kystvakten er orientert. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljefilm observert i sjøen ved Langøya, Bamble i Telemark Mottatt melding fra privatperson om observasjon av oljeflak på sjøen utenfor Langøya i Bamble kommune. Vaktlaget informerte 110-sentral Sør-Øst, samt at Brevik VTS meldte at KV Nornen var i nærheten av aktuell posisjon. KV Nornen observerte tynn oljefilm ca. 30 x 200 meter som ikke var aksjonerbart. Ukjent kilde. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Melding fra helikopter om oljeflak på 40 meter x 200 meter i Markussundet i Kristiansund Mottatt Notam om at helikopter har observert oljeflak på 40 x 200 meter i Markussundet i Kristiansund. Vaktlaget har kontaktet 110-sentral Møre og Romsdal. Brannvesenet har inspisert aktuell posisjon, og har observert en liten mengde olje på sjø som ikke var aksjonerbar. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Landtransport

Hydraulikklekkasje fra kjøretøy ved operaen i Oslo Mottatt melding fra 110-sentral Øst om utslipp av ca. 30 liter hydraulikkolje fra kjøretøy ned på grus ved Rådhusgaten i Oslo. Brannvesen har aksjonert og fjernet forurensningen. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget. Ingen fare for avrenning til kummer. Brannvesenet benytter bark for påføring og oppsamling. Vann og avløpsetaten er varslet.

Industri

Brann med utslipp av slukkevann 200-600 ltr, Returkraft, Setesdalsveien 205, 4618 Kristiansand Mottatt Bris-skjema om utslipp av ca. 200 - 600 liter slukkevann og brannskum i forbindelse med brann i avfallsanlegg i Kristiansand kommune. Det meste av utslippet er sugd opp og levert til godkjent avfallsmottak. Saken er tatt til etterretning i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Hendelse på Equinor Mongstad sitt anlegg. Utslipp av hydrogensulfid - Brannvesen ikke varslet i henhold til prosedyre. Mottatt informasjon fra 110-sentral Vest om hendelse med utslipp av Hydrogensulfid på Mongstad hvor lokalt industrivern og nødetatene Politi og AMK ble varslet, men ikke 110-sentral. Vaktlaget har bedt informasjon fra Equinor Mongstad, og har etterspurt årsak til at brannvesenet ikke ble varslet i henhold til varslingsforskrift akutt forurensning. Mottatt svar om at dette var en glipp i trippelvarslingen, men de var også usikre på om dette kunne klassifiseres som akutt forurensning av betydning. Tilbakemelding gitt til 110-sentral Vest. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Til toppen