Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 27/28

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 4 0
Øvrige skipshendelser 2 60
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 45
Landtransport 4 170
Industri 1 50
Landbruk 2 170 000
Andre landbaserte hendelser 3 31
Totalt fordelt på hendelser* 19 170 356
Totalt  19 170 356

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Hendelsesrapport for JØFJORD, girproblem, til kai for egen maskin, Korsfjord, Troms og Finnmark. Sjøfartsdirektoratet meldte om fartøy som fikk problem med giret, service personell ble tilkalt for å utbedre skaden. Ingen forurensning.

BF KARLSØYFJORD (LDGY), blackout pga. lite kjøling, Molde, Romsdal, Møre og Romsdal. Sjøfartsdirektoratet meldte om fartøy som fikk blackout, mulig årsak for lite kjøling. Fartøy gikk til kai og dykkerfirma ble engasjert. Ingen forurensning.

Fartøy "Interlink Veracity" i drift W av Bergen Fartøyet stanset om lag 6 NM av land for skifte av drivstoffilter, men oppdaget ytterligere noen ting som måtte utbedres. Dette tok litt tid, fartøyet var uten fremdrift i perioden, men vind og strøm tok det fra land. KV Sortland i slepeberedskap i området. NOR VTS avtalte med skip og Fedje VTS at alle systemer skulle testes før det entret Fedje VTS sitt område. Alt gikk ok etterhvert. Saken avsluttet.

"Vikingfjord" i drift SW av Fedje i Vestland Fartøyet kom i drift på grunn av manglende kjøling på hovedmotor SW av Fedje. hendelsen skjedde innenfor Fedje VTS sitt område, og de håndterte hendelsen. En slepebåt fra Sture ble satt i beredskap, og drifteren fulgt av VTS. Etter en times tid, fikk de i gang HVM, og fortsatte nordover etter anvisning fra Fedje VTS. HVM ble testet før de gikk inn til kysten. Saken meldt til Sjøfart og avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Lekkasje av olje/diesel fra vrak av tysk destroyer, Z2 Georg Thiele, Rombaksbotn, Narvik, Nordland. Det er meldt om lekkasje fra krigsvraket Z2 Georg Thiele. Dronebilder er mottatt fra en dykker som observerte olje på sjø i stille vær. Sist KYV har loggført lekkasje fra dette vraket var i 2014. 110 Nordland har sjekket ut og oppgir at det er minimale mengder på sjø, ikke aksjonerbart. Brannvesen brukte også drone til observasjon. Brannvesenet har lagt igjen lenser i nærområdet for evt. bruk og vil følge med de neste dagene. Saken tas til etterretning og det tas opp med fagansvarlig fartøysgruppe om vraket skal inn i det faste overvåkningsprogrammet.

Utslipp av hydraulikkolje til sjø i forbindelse med fergebro i Tingvoll i Møre og Romsdal Sjøfartsdirektoratet meldte om utslipp fra løftesylindere når fartøy skulle legge til kai. Dette skjedde under opplæring.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Blueshine på sjø 150x200m - Ytre Arna, Sørfjorden, Bergen, Vestland 110 Vest meldte om blueshine på sjø. Kilde ukjent. Brannvesenet har vært på stedet og anser dette for ikke aksjonerbart. En eier av husbåt i nærheten vil evt. rapportere hvis ytterligere observasjoner. Saken avsluttet i vaktlaget.

Lukt av diesel i indre havn, ved Fiskeriveien 2, Honningsvåg, Nordkapp, Troms og Finnmark. Brisskjema fra 15.6.21 er mottatt om lukt av diesel på sjø. Dette er sjekket ut av brannvesen. Ingen forurensing observert. Saken er avsluttet.

Oljeflak på sjø ved Digermulen/Raftsundet i Vågan i Nordland Et fartøy på vei inn i Raftsundet meldte om et 2 nm langt oljeflak på sjø og lukt av diesel. Etter bilder var dette en tynn oljefilm. KV Jarl passerer seinere og meldte om noen striper. Ingen ytterligere meldinger om oljeflak og det antas at dette har gått i oppløsning. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Landtransport

Vogntog av veien, lekkasje av ukjent mengde diesel, Flekkefjord, Agder. Bris skjema er mottatt fra 110 Agder grunnet hendelse med vogntog. 150 l diesel ble pumpet fra tankene, en ukjent mengde gikk til grunn. Det er oppgitt å ikke være miljøsårbareområder i nærheten. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra lastebil i Ølve i Kvinnherad, Vestland fylke 110 Vestlandet meldte om lastebil som slo hull på tanken. 80-90 l diesel lekket ut, brannvesenet utførte skadebegrenset tiltak på stedet og pumpet restinnhold over på fat. IUA var involvert som rådgiver. Saken avsluttet i vaktlaget.

Brann i bil, mindre utslipp av diesel på vei i Stavanger i Rogaland Det var en mindre diesellekkasje fra bil grunnet brann. Brannvesenet brukte zugol og ryddet opp. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av maursyre på vei i Gjerdrum i Vikan Øvre Romerike brann og redning meldte om maursyre i veien, dette er ryddet opp av Veitrafikksentralen. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Industri

Utslipp av olje til elv fra industri i Halden i Viken Den 7.7.21 var det utslipp av diesel/olje blanding til Tista elva, fra avløp på utsiden av en bedrift. Brannvesenet la ut lenser som lå der en uke og samlet olje. Lenser nå levert på Rokke avfallsanlegg. Plan og miljøavdeling i kommunen ble varslet av både havnevesen og brannvesen. Eier av bedriften har vært på stedet, årsak til utslipp er oppgitt å skyldes et uhell. Estimert utslippsmengde 10-50 liter. Vaktlaget har avsluttet saken.

Landbruk

Utslipp av storfegjødsel, 50 kbm, fra gårdsbruk Bodalsbakken til elva Sokna, Midtre Gauldal, Trøndelag. 110 Trondheim meldte om utslipp av husdyrgjødsel. Utslipp har gått til elv med stor vannføring. Brannvesenet oppgir at dette ikke er aksjonerbart. Politi, kommune og IUA er varslet. Vaktlaget har avsluttet saken.

Utslipp gjødsel fra silo i Alver i Vestland Melding om gjødselkjeller som har revnet og utslipp med påfølgende utslipp til terreng og avløp, estimert utslipp på 120 m3. Kommunen og brannvesen var på stedet. Sugebil ble rekvirert. Dette var tynn bløtgjødsel/silovann. Spyling med vann ble forsøkt, viste seg ikke egnet. Det er tatt opp masser på stedet og skadevolder står for resten av opprydningen. Forsikringsselskapet er involvert. Saken håndteres videre lokalt. Saken er avsluttet i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Utgravd masse oksyderer og antennes ved levering, tomt til nytt sykehus, Drammen, Viken. Sør-Øst 110 meldte om masser som antennes ved tømming. Massene kommer fra Drammen og leveres på Koppstad. Norsk Gjenvinning har ansvar for utgraving og har sendt prøver til analyse. Miljøansvarlig i Drammen kommune, statsforvalter og politi er varslet. Masser er gravd ut fra gamle OSRAM tomt, og det er kun deler av massene som antennes. Kystverket vil motta rapporter om dette, inkludert analyserapport. Vaktlaget tar saken til etterretning.

Bekymringsmelding, bensinlukt kjeller Oslo Sporveier, Økernveien 9, Oslo. 110 Oslo har mottatt melding fra Oslo Sporveier vedrørende bensinlukt i kjeller. Brannvesenet har vært på stedet. Kjente lukt, men fant ingen kilde. Det har tidligere vært bensinstasjon på stedet. Oslo kommune, ved vann og avløpsetaten, er varslet. Vaktlaget har avsluttet saken, den tas til etterretning.

Utslipp av 30 L hydrogenperoksid, Oslo S, Jernbanetorget 1, Oslo. 110 Oslo meldte om utslipp av 30 l hydrogenperoksid til kommunalt avløpsnett, en flaske eksploderte. Utslippet er fortynnet i store vannmengder. Politi og IUA er varslet. Vaktlaget har avsluttet saken.

Til toppen