Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 28/29

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 11

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 1 0
Fartøy i brann 1 0
Øvrige skipshendelser 3 100
Offshore 2 2 432
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 20
Landtransport 2 120
Totalt fordelt på hendelsestyper* 11 2 672
Totalt 11 2 672

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Norwegian Gannet (IMO 9829083) driftet vest av Karmøy Det var SW vind i området og fartøyet hadde mer enn enn 2 timer driftstid før det ville nå land. Driftsretning var mot grunnere vann og ankringsmulighet. En slepebåt befant seg en times seilas unna. Situasjonen ble vurdert som udramatisk og fartøyet kom i drift igjen etter ca 15min. Sjøfart informert. Avsluttes av Kystverket.

Fartøy i brann

Brann/røykutvikling i maskinrom på ferga Hardingen (IMO 9036040) i Meløyfjorden i Nordland KV Heimdal og to RS-er bistod havaristen. Fartøyet var i transitt og hadde ikke passasjerer eller last om bord. Røykutviklingen viste seg etter hvert å stamme fra varmegang i et lager. Havaristen ble initielt slept av RS til Sandnessjøen. KV Heimdal eskorterte slepet. Slepet ble deretter overført til BOA Odin. Det var ingen forurensning til sjø. SDIR ble varslet av rederiet. Avsluttes av Kystverket.

Øvrige skipshendelser

Sjarken Brensvikfisk sunket i Porsangerfjorden i Troms og Finnmark Lgd 7 meter med tre mann om bord gikk ned i Porsangerfjorden. Mannskapet evakuert til redningsflåte og berget av redningshelikopter. Kommunalt anliggende mtp vraket, men VH har ved flere anledninger forsøkt å få kontakt med ansvarlig i kommunen for å få informasjon om den vil bli pålagt å fjernes eller om dette arbeidet allerede er iverksatt, for å kunne registrere denne informasjonen, men uten hell. Et annet fiskefartøy har seil gjennom området. Det ble ikke observert forurensning på sjøen.

Utslipp av 50-100 liter diesel til sjø ifbm. bunkring ved Rørvik havn, Nærøysund kommune Under bunkring av brønnbåt (Veidnes) gikk det lekk på en slange som førte til at 50-100 liter diesel havnet på sjø i Rørvik havn. Det var 7-8 knop strøm i vannet. Brannvesen var på stedet og anså det ikke som aksjonerbart og iverksatte ikke tiltak. Avsluttes av Kystverket.

Utslipp av diesel fra ferje Ole Bull IMO 9081954 ved Valestrand i Osterøy kommune Ferjen oppdaget lekkasje av diesel under fergetur. Estimert ca. 20 liter. Situasjonen ble beskrevet som udramatisk og Selskapet gjennomførte følgende tiltak; ruten er innstilt, oljelense er lagt ut og lekkasjen er stoppet. VH varselet 110 sentralen om hendelsen, men de var allerede informert. Avsluttes av Kystverket.

Offshore

Utslipp av 432 liter olje til sjø på Statfjord C Utslippet skjedde ved at en ballastpumpe losset oljeholdig væske til sjø. Beredskapsfartøy og helikopter undersøkte flaket på sjøen. Det ble målt til å være 1,8x0,4nm. Mengden olje ble beregnet å være 432 liter basert på utbredelse og tykkelse. Equinor meldte at det i hovedsak var et tynt lag som ikke var egnet for mekanisk opptak. Mekanisk dispergering ble iverksatt. Avsluttes av Kystverket.

Utslipp av kjemikaliet Floctreat 7926 på Heidrun 13/7-21 ble det oppdaget at det lakk kjemikalie Floctreat 7926 nedstrøms en kjemikalieinjeksjonspumpe som ikke var i drift. Lekkasjen skjedde via to åpne dreneringsventiler og ned i oppsamlingstrauet under pumpen. Drenering fra dette trauet går videre ned til åpent dreneringssystem. Kjemikaliet er klassifisert som rødt på ytre miljø. Det er estimert at det har lekt totalt 2100 liter ned i dreneringsystemet i perioden 10/7-13/7. Noe av dette har blitt fanget opp via dreneringstanken sitt skimme- og sentrifugesystem, men vurderer at en andel av kjemikaliet har blitt sluppet ut til sjø. Hendelsen vil bli fulgt opp videre internt. Ikke aksjonerbart. Avsluttes av Kystverket.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observert ca. 100 kvm oljeflak på sjø ved Øygarden Meldt inn av privatperson. Trolig diesel. Flaket ble observert mellom Granavika og Erholmen og driver sørover. Antas ikke å være aksjonerbart pga størrelse. VH varslet 110 Vest om observasjonen siden varslet ikke gikk direkte dit. Avsluttes av Kystverket.

Landtransport

Oljefat mistet fra kjøretøy på E18 ved Stokke i Vestfold 110-Sør-Øst meldte om at et kjøretøy hadde mistet et 200 liters fat med 2T-olje i veikanten på E18 ved Tassebekk i Stokke i Vestfold. Det skal ha lekket ut anslagsvis 20 liter fra fatet. BV var på stedet og samlet opp olje med sorbenter. Eier av fatet er ikke kjent. Avsluttes av Kysterket.

Til toppen