Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 30/31

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 16

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 2 0
Øvrige skipshendelser 4 1 000
Observert mulig forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 12
Observert mulig forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 0
Landtransport 4 463
Industri 2 4 400
Totalt fordelt på hendelsestyper* 16 5 875
Totalt 16 5 875

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Containerskipet Annegret grunnstøtt - Møllerodden, Fredrikstad, Viken Horten VTS følger; Taubåt Baus på stedet. HRS også involvert. Fartøyet løs etter relativt kort tid, og legges til kai ved Fredrikstad, Øra. Ingen utslipp. Sjøfartsdirektoratet følger opp fartøyet videre. Noe rester i led etter bryggeskader, som Kystverkets båt Struten håndterer.

Fartøy i drift

Atlantic Lady drifter nord av Heidrun feltet Equinor Marine ble rutinemessig varslet og drivbane ble oversendt. Sjøfart informert. Fartøyet kom i gang igjen og gikk videre mot bestemmelsessted.

Fartøyet Karmsund - Drifter utenfor Arendal - Arendal, Agder NOR VTS meldte ca kl 2310 om at fartøyet Karmsund driftet sydover langs land utenfor Arendal ifm. service. Fartøyet var tett på land, men vær, vind, strøm og sleperessurser tilsa at de hadde god kontroll om situasjonen skulle endre seg. Fartøyet fikk maskin i gang igjen, og går mot bestemmelsessted. Sjøfartsdirektoratet er informert.

Øvrige skipshendelser

Overfylling av 1000 liter diesel til båt, Tromsø Mottatt fra 110. Brannvesenet aksjonert med båt og lenser rundt fartøy og kai samt benyttet sugebil. ca. 500 l tatt opp, resterende fordamper/løses i sjø. Sak avsluttet.

22 fot fritidsbåt sunket ved kai, Grimstad, Agder Eieren er i gang med heving. Det er ikke noe aksjonerbart for brannvesenet. Sak avsluttet.

Fritidsbåt i fjæra - Sjøholmen, Jarfjorden, Sør Varanger, Alta Båten sikret av brannvesenet. Ingen forurensning. Sak avsluttet.

Fartøyet Berge Song Shan - ankrer med tekniske problemer - Ofotfjorden, Evenes, Nordland Nor VTS meldte om telefon fra Los på MS «Berge Song Shan» ; de hadde tekniske problemer på tur ut fra Narvik. Gikk til ankers Fornes grunnen slik at maskin besetningen kunne rette feilen. Bra vær i området og tre taubåter i Narvik hvis det skulle bli behov. Fikk byttet fuel pumpe, og gikk videre til bestemmelsessted. Sjøfartsdirektoratet er informert. 

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljeflak. Gandsfjorden. Sandnes. Rogaland 110 vurderer ikke aksjonerbart. Litt shine. Sak avsluttet.

Observasjon av diesel på sjø, Nordodden, Tromsø 110 informert og sjekker ut. Ikke aksjonerbart. Kan mulig stamme fra overbunkring i Tromsøsundet. Sak avsluttes.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Parafinlukt i elva Orkla - Ukjent kilde - Orkland, Trøndelag 110 Midt Norge meldte torsdag kveld om noe Parafinlukt i elva Orkla. Brannvesenet har vært på stedet. Liten mengde. Kommunen og IUA var varslet. Kan være mulig overfylt oljeutskiller. Vakt har vært i kontakt med kommunen, som vil søke opp kilde.

Landtransport

Utslipp av olje til grunn, til asfalt, Nausthauvegen 3, Namsos Mottatt fra 110 Namsos, Utslipp ifm. testing av traktor hos Felleskjøpet. Brannvesen vært på stedet og samlet opp oljen. Politi og forsikring også involvert. Ikke utslipp til miljø. Sak avsluttet.

Lastebil - lekkasje av hydraulikkolje - Trondheim, Trøndelag Melding fra 110 Trondheim meldte om en hydraulikklekkasje i hvor brannvesenet hadde vært på stedet og aksjonert med absorbenter. De meste ble tatt opp, men noe kan ha gått til marka.

Tankbil - diesel lekkasje - Shell bensinstasjon, Alta, Troms og Finnmark 110 Alta meldt om utslipp fra tankbil, eget drivstoff, til asfalt, ved bensinstasjon. Brannvesenet aksjonert med absorbenter. Intet til miljø. Sak avsluttet.

Industri

Utslipp fra renseanlegg ,Valløy, Tønsberg Kun grovrensing av større partikler fungerte. Det ble arbeidet utover fredag, og man fikk i gang igjen rensing fredag kveld. Statsforvalter og kommune involvert. Sak avsluttet.

400 liter hydraulikkolje på sjø - Celsa Armeringsstål AS - Rana, Nordland Forurenser varslet direkte. Ble bedt om også å varsle 110. Stor vannføring ved utløp og ingen synlig olje, og derfor ikke aksjonerbart. Vann og avløp hos kommunen varslet. Vakt kontaktet også kommunens miljøavdeling og drøftet, og disse vurderte situasjonen som ikke bekymringsfull grunnet fortynning.

Til toppen