Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 31/32

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 20

Grunnstøting

Fartøy grunnstøtt vest Kjøtta ved Harstad Fartøyet gikk på grunn utenfor Harstad, på vestsiden av Kjøtta. Det var ingen tegn til vann-inntrengning eller forurensning. Fartøyet gikk for egen maskin til kai i Harstad for dykkerinspeksjon.

 • Fartøy grunnstøtt på skjær ved Måløy

Hull i skrog. Brannvesen varslet. Hullet i skroget sveiset, mens de sto på grunn. Tatt av grunn og slept inn av rederiets båter. Sprekk i skroget sjekkes.

Fartøy i drift

RO-RO Fartøy drifter syd av Farsund Problemer med kjølingen på giret. KV Nornen fulgte situasjon i tidlig fase. Fartøy gikk etterhvert for egen maskin mot destinasjon.

Fartøy i brann

Russisk fiskebåt i brann ved kai i Kirkenes, Sør-Varanger kommune, Troms og Finnmark

 • - Brann ved KIMEK i Kirkenes
 • - Slept til Ellingshavn nord/vest av Kirkenes.
 • - Båt strandsatt, helt utbrent
 • - 2 lensebarrierer etablert
 • - Har vært noe lekkasje av olje ut Bøkfjord og ut i Varangerfjorden før det har løst seg opp.
 • - Opptak av olje etablert torsdag kveld (noen m3 er tatt opp)
 • - Pålegg er sendt rederi
 • - Rederi har engasjert Dykk Nord for sikring av havarist
 • - Rederi har engasjert «ELSE K» for opptak av olje
 • - Brannvesen har aksjonert med lenser og absorbenter, samt skaffet tilveie materiell som IBC kontainere, skimmer mm.
 • - Kystverket bistår med materiell fra Vadsø depot

 

Fritidsbåter lekket diesel etter brann om bord, Nærøysund kommune, Trøndelag Brann i 3-4 fritidsbåter i Rørvik, den ene på 30 fot ble trukket opp i fjæra, men lakk diesel. Brannvesenet aksjonerer.

Sjark brant ved Grøtøya, Karlsøy kommune, Troms og Finnmark 11 meter lang komposittsjark brant i Kobbevågen ved Grøtøya i Karlsøy kommune. Det var 1100-1200 liter diesel om bord før brannen. LN-KYV fløy over området og observerte litt oljefilm på sjøen. Lokalt brannvesen vurderte oljefilmen som "ikke aksjonerbar". Eier sørger for fjerning av det utbrente vraket.

Brann i maskin i bulkskip, sør av Grimstad. 10 mann ombord. Maskinist oppdaget en diesellekkasje rundt hovedmotoren. CO2 slukkeanlegget ble benyttet. Brannen ble slukket av mannskapet selv. OV Ryvingen, RS Inge Steensland, Taubåten FFS Arion, samt RITS fra LARVIK aksjonerte, og var innkalt fra HRS. Skipet slepes til Eydehavn av FFS Arion.

Øvrige skipshendelser

Utslipp av diesel fra Kystbunker i Kinn kommune, Vestland Har hatt et utslipp av diesel under transitt, maks 50 l. Saken videresendt Sjøfartsdirektoratet.

33 fot trebåt sunket Bakkeby Nordreisa Kommune, Troms og Finnmark Liten lekkasje. Båten er hevet.

Bilferge hadde mindre overbunkring ved kai i Eidsdal, Fjord kommune, Møre og Romsdal Det ble opplyst at ca. 25 liter drivstoff rant ut i sjøen.

Offshore

Satellittobservasjon (EMSA) av olje på sjøen - Ula, Nordsjøen Forurenser opplyser i ettertid at det har vært sluppet ut vel 1 m3 med olje utover de tillatte 30 mg/l i døgnet grunnet dårlig separasjon. Dette ble utbedret samme kveld. Miljødirektoratet er orientert.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Paraffinvoks-utslipp i Øksnes kommune, Nordland Paraffinvoks stammer fra et akutt utslipp. Dette er olje som stivner til voks i romtemperatur. Statsforvalteren følger opp.

Blueshine, 2-300 m x 2-300 m observert på Solbergfjorden. Ukjent kilde. Noen oppdrettsanlegg i nærheten. Ingen flere observasjoner gjort.

Landtransport

Hydraulikkutslipp fra traktor på Orkdalsveien, Rennebu kommune, Trøndelag Hydraulikkutslipp fra traktor over ca 600 meter på asfalt. Brannvesen aksjonerte.  

Akutt utslipp av diesel fra trailer etter kollisjon på E6, Porsangmoen, Porsanger kommune, Troms og Finnmark Brannvesenet gjennomførte oppsamlingstiltak og fikk utstyrsbistand i form av fat for oppsamling av forurensningen fra Forsvaret.

Akutt utslipp av diesel fra lokomotiv, Mo i Rana, Rana kommune, Nordland Anslagsvis 700 liter diesel rant ut langs skinnegangen over en strekning på 150-200 meter. Lokalt brannvesen forsøkte å samle opp diesel ved hjelp av absorberende bark ved endepunktet av den forurensede strekningen. Forurenser er bedt om en redegjørelse for håndteringen så langt og en plan for videre tiltak.    

Oljeutslipp på vei Ulefoss.

Utslipp av 50-100 l hydraulikkolje fra lastebil. Lokalt brannvesen håndterer saken. Kommunen varslet.

Buss i Oslo mistet drivstofftank.

Ca 130 l gikk til kum. Ble sugd opp av Oslo Vann og avløp Lekkasjen ligger i kummen og blir sugd opp.

Andre landbaserte hendelser

Akutt utslipp av 15 kubikkmeter klorløsning fra oppdrettsanlegg i Alta, Troms og Finnmark Anslagsvis 15 000 liter natriumhypoklorittløsning rant ut fra oppdrettsanlegget og tok livet av opp mot 100 000 laks, tilsvarende omkring 450 tonn. Forurenser har lagt fram en plan for tiltak for å kartlegge skadene i fjorden (skader ut over den døde laksen).  

Akutt utslipp av finpartikulært stoff til Alnaelva, Oslo I forbindelse med et borearbeid i ble finpartikulært materiale sluppet ut i Alnaelva. Myndighet i saken er etter avtale delegert til statsforvalteren i Oslo og Viken.

Til toppen