Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 32/33

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 0

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Grunnstøtt fritidsbåt ved Nord-Arnøya, Gildeskål kommune, Nordland Båten var en "Riviera 925" og hadde 330 liter diesel om bord. Eier sørger for fjerning. Det oppstod ingen akutt forurensning som følge av hendelsen. Saken er avsluttet.

Fartøy i drift

Lastebåten Tinto (LAYE7) i drift vest av Obrestad, Hå kommune, Rogaland Grunnet en drivstofflekkasje mista fartøyet framdriften og dreiv med to knops fart mot land, én nautisk mil fra jærkysten. Kvitsøy VTS omdirigerte et ankerhåndteringsskip, Island Vanguard, og ei redningsskøyta gikk mot Tintos posisjon fra Egersund. Tinto var klar til å droppe anker. De klarte imidlertid å løse problemene og fikk maskineriet i gang igjen i tide. Saken er avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Skjærgårdsjeep sank ved brygge i Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark En 20 fots skjærgårdsjeep sank ved ei brygge i Gamleveien 57. Det er oppgitt fra eier at det var ca. 20 liter bensin om bord. Brannvesenet legger ut lenser, eier sørger for heving. Saken er tatt til etterretning.

Offshore

Repsol Norge AS - akutt utslipp av hydraulikkolje på Yme-feltet, Nordsjøen Anslagsvis 100 liter hydraulikkolje, som er et kjemikalium i svart farekategori, lakk ut i sjøen som følge av et uhell. Med referanse til vedlegg 4 i avtalen mellom Miljødirektoratet og Kystverket tas saken til etterretning i Kystverket.

Equinor Energy AS - akutt utslipp av hydraulikkolje, Heidrun-feltet, Norskehavet 30-50 liter hydraulikkolje, et kjemikalium i svart farekategori, rant ut i sjøen som følge av et uhell. Med referanse til vedlegg 4 i avtalen mellom Kystverket og Miljødirektoratet tas saken til etterretning.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljefilm ved Hegglandsvegen fergekai og småbåthavn, Våge, Tysnes kommune, Vestland Lokalt brannvesenet la ut lenser, IUA Haugesund bistod med mer lenser. Saken tas foreløpig til etterretning; BRIS-skjema avventes for ytterligere opplysninger.

Oljefilm observert fra småfly i Solbergfjorden nord av Espenes, Dyrøy kommune, Troms og Finnmark Opplysningene om observasjonen er mottatt fra Avinor, og er formidla videre til 110-sentralen for Troms. 110-sentralen meldte tilbake at lokalt brannvesen har rekognosert uten å finne olje. Saken er tatt til etterretning.

Landtransport

BIR Transport AS - akutt utslipp av hydraulikkolje i Godvik, Bergen kommune, Vestland Et slangebrudd medførte utslipp av omkring 25 liter hydraulikkolje fra en søppelbil i Sørehavnveien 77. Brannvesenet har påført absorbenter. Bergen bydrift sørger for videre tiltak. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av diesel i Verftsgata 1, Namsos kommune, Trøndelag 2-4 liter hadde lekket ut på en asfaltert plass, høyst sannsynlig fra en bil. Saken er tatt til etterretning.

Andre landbaserte hendelser

Oljestripe langs fylkesvei 720, Indre Fosen kommune, Trøndelag Oljestripa strakk seg fra vest for Verrabotnvegen 6 og seks kilometer nordover. En mulig kilde er en traktor som har utført kantslått. Brannvesenet har gjennomført oppsamling. Saken er foreløpig tatt til etterretning; BRIS-skjema avventes for ytterligere opplysninger.

Akutt utslipp av parafin fra tank tilhørende privat bolig i Tømmerveien 12, Alta kommune, Troms og Finnmark Kystverket ble kjent med hendelsen, som skjedde for to måneder siden, gjennom et saneringsfirma som sendte oss en plan for opprensingstiltak. Vi har ingen kommentarer til de planlagte tiltakene. Saken er avsluttet.

Akutt utslipp av olje fra ukjent kilde til kommunalt nett, Bærum kommune, Viken Kommunen har lokalisert et bygg der forurensningskilden høyst sannsynlig befinner seg. Kommunen ber eier av bygget om opplysninger som kan avdekke kilden og den ansvarlige for denne. Dersom det er aktuelt for Kystverket å utøve myndighet, tar kommunen kontakt.

Akutt utslipp av utvannet kloakk fra renseanlegget i Ringebu til Gudbrandsdalslågen, Ringebu kommune, Innlandet Kommunen og IUA er varslet om hendelsen, men ingen operative, skadebegrensende tiltak er iverksatt. Statsforvalteren er informert. Saken avsluttes i Kystverket.

Utslipp av ammoniakk fra kjøleskap, Kvernamoveien 10 i Oltedal, Gjesdal kommune, Rogaland Saken er tatt til etterretning.

Til toppen