Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 3/4

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

1

0,00

Fartøy i drift

2

0,00

Fartøy i brann

1

0,00

Øvrige skipshendelser

1

0,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

2

20,00

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

1

20,00

Landtransport

4

665,00

Industri

2

536,00

Andre landbaserte hendelser

4

1.420,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

18

2.661,00

Totalt

17

2.641,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Lasteskipet GULLAAS, CS LAMS grunnberøring Nord av Sula. Har bakket av, gått litt videre nord og ankret opp. Opprinnelig melding fra HRS 0650. KV Sortland på vei. Roret er ute av funksjon, trenger slep. Ingen vanninntrenging. I tillegg til KV Sortland er RS Bergen Kreds tilkalt for assistanse. Slept til verksted (Solund) av kommersiell taubåt. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Lysvik Seaways driftet i ca 30 min på Trondhjemsfjorden. Lysvik Seaways fikk stopp i Trondheimsfjorden og hadde feil på drivstoffpumpe. Pumpa hadde en lekkasje som måtte repareres. Etter ca. 30 min var fartøyet i gang igjen. Sak avsluttet.

Lasteskipet Skog driftet mot land ved Jæren. Lasteskipet Skog, CS LAMA8, drifter mot land ved Jæren. Fikk feste på anker ca 1nm fra land. Fikk etter hvert koblet inn fremdrift (Hovedmotor gikk under hendelsen). Gikk for egen maskin til Karmøy, fulgt av KV Sortland. Sak avsluttet.

Fartøy i brann

Maskinbrann ombord i With Frohavet slukket internt. Slepes til Sortland av KV Barentshav Kl. 01:08 NOR VTS kontaktet av HRS. Informerer om det har vært maskinbrann ombord i With Frohavet. Brann er slukket men fartøyet har ikke fremdrift og drifter. RS Halfdan Grieg er på stedet og vil holde fartøyet til KV Barentshav ankommer havaristen. KV Barentshav vil slepe fartøyet til kai, Sortland. RS Halvdan Grieg bisto. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Hordafor 7 melder om lekkasje på en ventil i sjøkista. Har lenset sjøvann fra maskinrom i den forbindelse. Kapteinen ombord ringer og melder om at de har fått lekkasje på en av ventilene i sjøkista med påfølgende vanninntrenging til maskinrom. Dette vannet måtte de lense ut, over bordet, da han ikke hadde så mye intern lagringskapasitet. Han var bekymret for at det kunne være noe olje og drivstoffsøl som kunne følge med dette vannet, men verken de selv eller folk på land kunne observere noe oljefilm. Han ville allikevel melde fra, for å være på den sikre siden, og etter instruks fra beredskapsorganisasjonen på land. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Blushine/Oljefilm observert på sjø ved Ekstrand, Stathelle 110 melder tilbake noe senere at det er snakk om to flak på ca. 100 m2 hver. Smått. Ukjent kilde. Ikke aksjonerbart. Sak avsluttet.

Et flak på ca 500 m2, tynt, blueshine, observert i Asnesveien, Sandefjord. Lokalt brannvesen har vært ute og sjekket. Ingen kilde. Ikke aksjonerbart. Sak avsluttet

Landtransport

Utslipp av diesel fra lastebil. Norderhovsgate / Stangs gate, Hønefoss kommune, Ringerike, Viken. Utslipp på ca 250 liter diesel. Til asfalt og hardt underlag. Lite fare for spredning til grunn eller overløp skummer. Brannvesen aksjonerte og veientreprenør er mobilisert - brukte sugebil. Sak avsluttet.

Utslipp av 250 liter diesel fra lastebil på Hønefoss etter kollisjon. Alt demmet opp og sugd opp. Sak avsluttet.

Utslipp av 150 liter diesel til grunn og avløp, Brenneriveien, Oslo OBRE melder om at en lastebil tilhørende Ragn-Sells (renovasjon) har sluppet ut 150 liter diesel til grunn og avløp i Brenneriveien. Vann og avløpsetaten er varslet, mesteparten er gått til kum. Sak avluttes.

BRIS: Akutt utslipp på parkeringsplass på Romsås i Oslo Eldre hendelse som brannvesen har aksjonert på. Sak avsluttet

Industri

Utslipp diesel til grunn. Equinor Energy AS. Mongstad Raffineri. Hordaland. utslipp av totalt 236 liter diesel til grunn. Oppsamling og masseutskiftning gjennomføres. Sak avsluttet.

Utslipp av 200-300 liter hydraulikkolje over en ukes tid fra Karmøy Rolling Mill. Oppsamling og eventuell masseutskiftning gjennomføres av industrivern.  Sak avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Parafinlukt ved kjøpesenter og P-plass, Ørnes. Ukjent kilde. 110 Salten melder om parafin eller diesellukt ved et kjøpesenter på Ørnes, Meløy kommune. Det er snakk om utslipp fra en bekk til sjø. Parafin eller diesel. Kilden er ukjent. Kommunen jobber med inspeksjonskamera for å finne denne. Vind leder lukta fra utslippspunkt rett mot kjøpesenteret, hvor noen ansatte har blitt dårlig. Forurensningen på sjø ble initielt ledet av Salten brann, nå har Meløy kommune tatt over. Det er ikke snakk om store mengder, kanskje 20-50 liter. Sak avsluttet.

Utslipp av 400 liter diesel til Bådalselva, Averøy kommune. Miljøvernsjef i kommunen opplyste om et utslipp fra en nedgravd dieseltank tilhørende Gustad AS, maskinentreprenør. Tanken rommet 10 m3. Lekkasje ble oppdaget lørdag, og entreprenøren tømte tanken for ca. 4400 liter. Han antyder selv et utslipp på 200-400 liter. Pålegg om tiltak er gitt, og skadevolder følger opp sak med å fjerne tank, grave opp forurensede masser, og levere disse til godkjent mottak, samt sette ene en oljeutskiller mot bekk. Norconsult er engasjert. Sak delegeres statsforvalter.

Internt utslipp av 100-200 liter diesel fra dieselaggregat ved Skytta bo og behandlingssenter i Nittedal Ved strømbrudd startet et dieselaggregat som står i et eget frittstående aggregathus på Skytta bo- og behandlingssenter. Aggregatet har en intern og ekstern diesel tank. Den eksterne dieseltanken overfylte den interne slik at det rant ut i ett oppsamlingskar og videre over og ut på gulvet i huset, for så å renne gjennom gulvet og ut i grunnen. Det var eiendomsvakta som kontaktet oss da han oppdaget lekkasjen ved en tilfeldighet. Sak følges opp av eiendomsvakta. Sak avsluttet.

Overbunkring av anleggsmaskin i Vikersund hoppsenter, Vikersund, Viken Overbunkring av 800 liter diesel til frossen bakke og snø. 17 m3 infisert snø tatt opp og levert i container. Oppryddingen var bra sett fra brannvesenet, som har sjekket området. Sak avsluttet.

Til toppen