Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 3/4

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 2 0
Fartøyskollisjon 1 0
Øvrige skipshendelser 7 210
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (uten kilde) 1 100
Landtransport 2 250
Andre landbaserte hendelser 3 1 000
Totalt fordelt på hendelsestyper* 17 1 560
Totalt 17 1 560

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Redningsskøyta Det Norske Veritas grunnstøtt øst Einebærøya ved Stamsund i forsøk på å berge sjarken Gunn Lotte - Vestvågøy kommune - Nordland Varsel fra Sjøfartsdirektoratet om at sjarken Gunn Lotte fikk motorstans og drev mot land øst Einebærøya ved Stamsund. RS Det Norske Veritas ble tilkalt, men gikk på grunn. Lekker diesel. Gunn Lotte gikk også på grunn og en mann hoppet i havet. Redningsmann fra Det Norske Veritas hoppet også i havet for å assistere fiskeren. RS Sundt Flyer skal plukke dem opp. Også redningshelikopter og KV Heimdal sendt til stedet. Kystverket varslet 110 Salten som varsler lokalt brannvesen. Status fra KV Harstad er at sjarken er lite å få gjort med annet enn å monitorere og se etter vrakgods. KV Heimdal har Expandi og noe abs lense. Vil ta kontakt med lokalt brannvesen ved behov. RS Det Norske Veritas ble slept inn til kai av RS Sundt Flyer. Lekkasje i maskinrom, bysse og lugar. Lekker diesel. Ser om det mulig å gjøre noen tiltak rundt denne. Vind 18 m/s mot land.

Fartøy i drift

Fartøyet MF Aukra - maskinhavari etter avgang Brattvåg - Haram kommune - Møre og Romsdal Melding fra Sjøfartsdirektoratet om at MF Aukra har hatt motorhavari og røykutvikling i maskin. Fartøyet ble assistert av Kystverkets fartøy Ona og redningsskøyte, slept tilbake til kai. Ingen akutt forurensning. Sak tas til etterretning.

Ringnotfartøyet Blue Fin ble tatt under slep på Hustavika pga manglende fremdrift - Hustadvika - Møre og Romsdal Fartøyet Blue Fin hadde fremdriftsproblemer ved Hustadvika og ble tatt under slep av fiskebåten Sjarmør, senere av redningsskøyte. Fartøyet ble slept inn til kai i Ålesund. Ingen forurensning. Sak tas til etterretning.

Fartøyskollisjon

Fartøyet Fjordkatt kolliderte med flytende objekt fra et oppdrettsanlegg på vei til Borgundøy - Kvinnherad kommune - Vestland Fartøyet Fjordkatt på veg til Borgundøy traff et flytende objekt fra et oppdrettsanlegg og fikk lekkasje i propellhylsen. Fartøyet gikk for egen maskin til Oma slipp, ble tatt opp og skader på propell og propellhylse utbedret. Sak tas til etterretning.

Øvrige skipshendelser

Fartøyet Hagland Boss - maskinproblemer sør av Egersund - Eigersund kommune, Rogaland Fartøyet Hagland Boss hadde problemer med to sylindere. Los ble satt om bord, og fartøyet ble assistert av redningsskøyte til kai i Egersund. Sak tatt til etterretning.

Fartøyet Polar Amaroq - vanninntrengning sør av Mandal/Lindesnes - Lindesnes kommune - Agder Fartøyet Polar Amaroq tok inn vann og trengte assistanse. Ekstra pumpeutstyr ble bragt ut av redningsskøyte fra Farsund. Los ble satt om bord og fartøyet gikk til kai i Kristiansand. Sak tatt til etterretning.

Utslipp av diesel fra forlist fritidsbåt i Åna Sira - Sokndal kommune - Rogaland En 30-40 fots fritidsbåt gikk ned nær land og medførte utslipp av ca. 200 liter diesel. Brannvesenet aksjonerte med absorberende lenser. Kommunen ble informert. Båten ble dratt opp på land samme dag og lenset. Båten er nå satt ut igjen på sjøen og eier har full kontroll på denne. Sak tas til etterretning.

Fartøyet Wilson Nice - vanninntrenging i styremaskin nordvest av Averøya - Hustadvika - Møre og Romsdal Wilson Nice hadde vanninntrengning i styremaskin, og kurset mot land for egen maskin. Interne lensepumper var tilstrekkelig for å håndtere situasjonen. Fartøyet gikk til Trondheim havn. Ingen forurensning. Sak tas til etterretning.

Fartøyet Color Hybrid - tekniske problemer mellom Sandefjord og Strømstad - Sandefjord kommune - Vestfold Color Hybrid fikk problem med pitch på babord propell på tur mellom Sandefjord og Strømstad. Fartøyet returnerte til Sandefjord. Ingen forurensning. Sak tas til etterretning.

Utslipp av ensilasje til sjø ved lasting fra Nutrimar's anlegg til fartøyet Scanbio Dart - Frøya kommune - Trøndelag Brudd i lasteslange på fartøyet Scanbio Dart medførte utslipp av ca. 600 kilo ensilasje tørrstoff til sjø. Totalt volum var 3 kubikk, hvorav ensilasje tørrstoff utgjør 19,6%, resterende er vann. Oppsamling ikke mulig, tørrstoffet spres i vannmassene og synker. Brannvesenet har vært på stedet. Nærliggende lakseslakteri samt Statsforvalteren ble varslet av Nutrimar. Fartøyet følger opp leverandør av lasteslange som ikke tålte belastningen, og ettergår rutiner og forbedringsforslag sammen med Nutrimar. Sak tas til etterretning.

Utslipp av diesel fra båt som sank i Langesund - Bamble kommune - Telemark Mottatt BRIS skjema angående båt som sank i Langesund i romjulen 2023 og medførte et mindre utslipp av diesel. Brannvesenet aksjonerte med absorberende lenser. Sak tas til etterretning.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Utslipp av antatt diesel eller fyringsolje til bekk med utløp naturreservat og drikkevannskilde - Nordre Follo kommune - Oslo og Viken Saken ble varslet til Kystverket mandag 22. januar 2024. Observasjon av grønn oljeforurensning med ukjent kilde fra område Fugleåsen. Forurensningen ble observert i elveløpet nedenfor Fugleåsen videre mot Tussetjernet, som leder videre til Gjersjøen som er drikkevannskilde. Kommunen og brannvesenet har gjennom uken aksjonert med lenser og sugebil, samt drevet kildesporing mot flere bedrifter på Fugleåsen. Det er ukjent oljetype og ukjent mengde, samt ukjent kilde/ eier. Nordre Follo kommune leder aksjoneringen sammen med Follo brannvesen, og har siden onsdag fått bistand fra Oslo Brann- og Redning (Nicklas Helgstrand).Det er tatt prøver av olje i elveløpet, samt fra to mistenkte tanker/ kilder. Ytterlige en tank vil det tas prøve fra. Disse vil sendes SINTEF for analyser. Det er pr. fredag 26/1 etablert 9 lensebarrierer på ulike punkter i elveløpet helt ned mot Gjersjøen. Sugebil er benyttet. Brannvesenet vil kontrollere og bytte lenser i tiden fremover. Saken anses å bli fulgt opp av kommunen i lengre tid, og sak er søkt overført til faggruppe landhendelser. Påtroppende vaktlag følger saken gjennom helgen.

Landtransport

Utslipp av diesel fra lastebil som var om bord på bilfergen Ole Bull - Osterøy kommune - Vestland Ved lasting av biler på bilfergen Ole Bull slo en lastebil nedi dekket og slo hull på dieseltanken. Det var høy flo ved ombordkjøring. Det var omtrent 520 liter diesel på bilen, og nesten alt havnet på dekk på fergen. Det var noe blueshine på sjø. Brannvesenet bisto med oppsamling og rens om bord. Sak tas til etterretning.

Utslipp av diesel fra lastebil langs en lengre veistrekning ved Kjøpsvik - Narvik kommune - Nordland En lastebil hadde utslipp av anslagsvis 200-250 liter diesel langs en vei strekning på 13 mil. Veistrekningen ble i etterkant sjekket uten å finne aksjonerbar diesel. Det var kraftig regn under hendelsen. Sak tas til etterretning.

Andre landbaserte hendelser

Observert akutt forurensning i vassdrag i nærheten av Mongstadvegen 1294 - Austrheim kommune - Vestland Varsel fra 110 Vest om observert akutt forurensning i vassdrag/ sårbart våtmarksområde i område Mongstadvegen 1294. Video oversendt til Kystverket. Kilde var først ukjent, men ble sporet til en 1200-liters tank som sto lagret på steinfylling som drenerer ut i vassdraget. Anslagsvis halvparten av innholdet (600 liter) gitt ut av tanken. Eier av tank ble sporet opp lokalt, og vedkjente seg eierskap og ansvar for opprydding. Tanken var "glemt", og årsak kan være frostspreng. Brannvesenet aksjonerte med lenser og zugol på strategiske punkter i vassdraget. Tanken ble fjernet av eier med egnet maskin og sikret. Eier rekvirerte også sugebil. Kystverket gjennomførte onsdag 24.januar et orienteringsmøte på Teams med lokalt brannvesen, Austrheim kommune, Statsforvalteren og Miljødirektoratet. På møtet orienterte brannvesenet at det er svært lite diesel igjen å se i vassdraget, men lensene blir stående så lenge brannvesenet vurderer det hensiktsmessig. Politiet har foretatt avhør av eier og vil kunne be om faktaopplysninger fra Kystverket i deres videre etterforskning.

Utslipp av trafoolje fra en trafostasjon langs Dovrebanen nord av Espa stasjon - Stange kommune - Innlandet En trafostasjon tilhørende Bane Nord hadde eksplosjon/branntilløp som medførte utslipp til grunn av anslagsvis 350 liter trafoolje av typen NYTRO 10XN. Driftspersonell fra Bane Nord samt brannvesenet aksjonerte på utslippet. Trafo ble satt ut av drift og tømt for resterende olje. Absorbenter benyttet på snødekt og frossen mark. Sugebil har tatt opp det som var mulig, og det vil foretas masseutskiftning i løpet av inneværende helg. Mesta foretar masseutskiftning med bistand fra Bane Nor. Oppfølging av saken avsluttes i vaktlaget miljøberedskap.

Utslipp av diesel fra aggregat på Ørland flystasjon - Ørland kommune - Trøndelag En diesellekkasje oppsto på et aggregat tilhørende Forsvarsbygg på Ørland flystasjon. Potensialet var på 800 liter, men det er rapportert av det en liten mengde diesel som gikk ut. Dieselen fulgte drensrør gjennom en kanal og til sjø. Flystasjonens brann- og havarivern aksjonerte med absorberende lenser. Lokalt brannvesen, IUA og miljøenheten i kommunen ble varslet. Sak tas til etterretning.

Til toppen