Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 34/35

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 21

 

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 2 0
Øvrige skipshendelser 6 5 110
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 20
Landtrandsport 4 700
Industri 3 1 760
Andre landbaserte hendelser 2 11
Lufttransport 1 15
Totalt fordelt på hendelsestyper* 21 7 616
Totalt 21 7 616

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Hjørneskjær LG9838 har grunstøtt, nordtveitgreind, bjørnefjorden hendelse fra 30 Juli. båt på verksted med mindre skader, ingen forurensning. sak avsluttet

Fartøy i drift

Fartøyet Odda Marie i drift utenfor Ålvik i Hardangerfjorden BB Server slepte fartøy til Ålvik. Sak avsluttet.

Fartøyet Hav Scandic drifter 8nm NW av Bø i Vesterålen 30 minutter stopp. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Fartøyet Tertnes tar inn vann ved kai, Hustad marmor, Tornes Frænfjorden Tok inn vann ved kai. Industrivern og brannvesen bisto med pumper og fikk vann inntrengning under kontroll. lekkasje funnet og reparert. klasse godkjente reparasjon, og fartøy er i drift igjen. Sak avsluttet.

Overbunkring av båt, Tromsø Fritidsbåt eller tilsvarende. Sak avsluttet.

35 fot båt sank ved kai, Vadsø havn mindre utslipp til sjø. brannvesen har aksjonert på dette. Sak avsluttet

Fartøyet Lillegrunn forliste i Porsangerfjorden fartøy, 8 meter forliste på mer enn 100 meters dyp, 150 liter diesel om bord, ingen synlig forurensning. Sak avsluttet.

Overfylling, Orion Olympus, Kristiansund Overfylling av inntil 5000 liter diesel via utett mannlokk, som førte til diesel lakk ut i lasterom. Pumper ble startet og diesel ble lenset til sjø. Pumping stoppet når en oppdaget diesel på sjø. Brannvesen har aksjonert med lenser på sjø. Pålegg gitt til rederi, som er besvart. Brannvesen gjør en befaring fredag ettermiddag.

K-Sat observasjon av mulig forurensning fartøy knyttet til observasjon produserer fisk, fiskeolje. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Blueshine på 150m i omkrets i Hammerfest havn, ikke aksjoner bart Sjekket av brannvesen, uaksjonerbart. Sak avsluttet.

Betydelig oljefilm observert i flekkefjord Har vert et utslipp med ukjent kilde. mengde har vert avtakende. mengde har også vert uaksjonerbart. Sak avsluttet.

Landtransport

Lekkasje fra en Trailer, 50l hydr.olje rant ut på asfalten, Nordrebuås 43, Bergen Brannvesen har aksjonert. Sak avsluttet.

Lastebil med ødelagt dieseltank fra ferja M/F Røst, Vågan Alt ble samlet opp. Sak avsluttet.

Lastebil lakk ut ca 50l hydraulikkolje, Bjørklundveien, Sortland Håndtert av lokalt brannvesen. Sak avsluttet.

100 liter olje til grunn fra traktor, mellomriksvegen 268, Stjørdal Brannvesenet har vært tilstede og brukt bark til å samle oljen. Sak avsluttet.

Industri

Tank som har lekket ut 1000-1500l diesel fra Franzefoss, Holmestrand Utslippet har gått til fangdam, og håndtert (Industrivern). Kommune har fulgt opp. Sak avsluttet.

Brann i konteiner, Asdalstrand 291, Bamle Håndtert lokalt. Sak avsluttet.

Lekkasje på turbin, Statkraft, Mauranger kraftstasjon ca 250 liter olje fra turbin, fordelt på 30-60 dager. Stor spredning/uttynning. lekkasje er stoppet. Sak avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Trafikkulykke syd av Kvalsundtunnelen håndtert lokalt. Sak avsluttet.

Lekkasje av gass fra skap, propan, Urtegata, Oslo håndtert lokalt. Sak avsluttet.

Lufttransport

Lekkasje av Jet A, Garaneset, Sand, Suldal, Rogaland 15 liter: Håndtert lokalt. Sak avsluttet.

Til toppen