Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 36/37

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 1 0
Fartøy i brann 1 0
Offshore 1 0
Navigasjonsinstallasjoner 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 0
Landtransport 1 100
Industri 1 70
Andre landbaserte hendelser 7 1 795
Totalt fordelt på hendelsestyper* 15 1 965
Totalt 15 1 965

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Passasjerferje Karlsøy (IMO 7405948) i drift mot land ved Vengsøya vest for Tromsø NOR VTS meldte om ferge i drift. Fartøyet fikk raskt bistand fra et fiskefartøy som fikk ombord slep. Sak avsluttet i vakten.

Fartøy i brann

Fartøyet Jenny fikk branntilløp ombord på vei mot havn i Roan i Åfjord kommune Sjøfart meldte om branntilløp. Ingen utslipp. Sak avsluttet i vakten.

Offshore

Utslipp av oljeholdig vann til sjø, Brage, Nordsjøen Wintershall meldte om begrenset utslipp fra spilloljetank på Brage-plattfomen. Vakten har bedt Miljødirektoratet følge opp hendelsen, i tråd med samarbeidsavtalens vedlegg 4. Sak avsluttet i vakten.

Navigasjonsinstallasjoner

Lastebåten Torvåg har hatt sammenstøt med lanterne nord av Gjøsundholmen, Vigrafjorden, Ålesund, Møre og Romsdal NOR VTS meldte om hendelse med lastebåten Torvåg. Ingen vannintrengning i fartøyet. Hendelsen er avsluttet i valten.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

KSAT-observasjon av mulig olje på sjø ved Oseberg Øst, Equinor Energy AS KSAT varsel om mulig utslipp (red alert) rundt Oseberg Øst. Operatør var allerede varslet da Kystverket tok kontakt. Ingen obsevasjoner av utslipp ved plattform. Grunnet rolig vær i området trolig naturlig fenomen. Sak avsluttet.

Det er observert et 2,5 km langt oljeflak i Sørfjorden, strekning Høgsetdalen - Skauvolløya, Gildeskål, Nordland 110 Nordland meldte om mulig oljeflak. Dette viste seg å være frø. Sak avsluttet i vakten.

Landtransport

Utslipp av ca. 100 liter diesel fra lastebil ved Havgløttveien 11 i Færder kommune 110 Sør-Øst meldte om utslipp av ca 100 liter diesel til asfalt. Brannvesenet har aksjonert. Sak avsluttet i vakten.

Industri

Utslipp av girolje til sjø fra Norsk Stein, Hunnedalsvegen 2100, Gjesdal, Rogaland Rogaland brann og redning meldte om utslipp av ca 60-70 liter girolje. Bedriften aksjonerte hurtig. Sak avsluttet i vakten.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av 20-30 liter diesel til vassdrag ved Eikeskogveien 35 i Tysvær kommune (BRIS) BRIS fra Haugaland brann og redning om hendelse i juli. Sak avsluttet i vakten.

Mulig utslipp av parafin fra nedgravd tank ved Fredensborgveien 5 i Bodø kommune 110 Nordland meldte om utslipp fra parafintank. Tanken skulle fjernes, og det ble oppdaget et hull i den forbindelse. Volumet er 6000 liter, men det er uvisst hvor mye som er sluppet ut, og hvor lenge det eventuelt har vært utslipp. Tanken er på et næringsområde. Innleid konsulent vil utarbeide tiltaksplan og sende Kystverket. Sak ikke avsluttet.

Utslipp av 1250 liter diesel til grunn på anleggsområde i Kristiansand kommune 110 Agder meldte om utslipp av diesel på AF-gruppens anleggsområde. Brannvesenet har vært på stedet. Privat industrivern har aksjonert. Hendelsen avsluttet i vakten.

Tilsig av petroleumsprodukt til dreneringskum, Nordveien 47, Eiksmarka, Bærum, Viken Asker og Bærum brann og redning meldte om tilsig av diesel/fyringsolje i boligfelt. Kystverket stilte på tilsyn med kommunen og det ble da oppdaget en gammel spilloljetank på nabotomten. Det mistenkes at forurensningen kommer herfra. Det er tatt oljeprøver og saken krever videre oppfølging fra Kystverket. Saken er overført til faggruppe for landhendelser.

Skum og slukkemidler til sjø ifm brann i Jotun malingfabrikk, Sandefjord, Vestfold og Telemark Sør-Øst 110 medlte om brann ved Jotun i Sandefjord. Havnevesenet og RS la ut lenser for oppsamling av mulig slukkevann eller annen forurensning. Brannen ble raskt slukket. Det er meldt om lite utslipp til sjø. Kystverket har i dialog med Miljødirektoratet, som er konsesjonsmyndighet, blitt enige om at de følger opp bedriften videre, i tråd med samarbeidsavtalens vedlegg 4. Sak avsluttet i vakten.

Utslipp av diesel til sjø fra tankanlegg ved Bugøynes i Sør-Varanger kommune, Finnmark 110 Finnmark meldte om mindre utslipp på 10-15 liter fra tank grunnet morkne slanger. Brannvesenet aksjonerte. Sak avsluttet i vakten.

Til toppen