Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 36/37

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 21

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 4 0
Fartøy i brann 1 0
Fartøyskollisjon 1 0
Øvrige skipshendelser 2 1
Offshore 1 15
Drivende gjenstand 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 0
Landtransport 2 131
Industri 5 2 480
Andre landbaserte hendelser 2 550
Totalt basert på hendelsestyper* 21 3 177
Totalt 21 3 177

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fartøyet Hermann JR grunnstøtte i Nærøysundet, like sør av Dolmsundet i Nærøysund kommune i Trøndelag Mottatt fra S.Dir. Nor VTS orientert telefonisk; Fartøyet i Nærøysundet, like sør av Dolmsundet. Skrog kontrollert med ROV og kun riper i bunnstoffet ble avdekket. Fartøyet vil likevel bli slippsatt og kontrollert. Reder tar bilder av evt. skader og legger frem rapport fra verft. Ingen personskade eller forurensing i forbindelse med uhellet. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Fartøyet Ulvik i drift utenfor Tvedestrand, Agder Mottatt fra Nor VTS; Monitorert, da avstand til land var stor. Sleperessurser tilgjengelige. Fartøyet senere i gang igjen, og går mot Brevik. Sak avsluttet.

Snurperen Bluefin i drift vest av Sotra, Vestland Fulgt opp av NOR VTS; Fartøyet hadde problem med styremaskin Gikk innover for egen maskin, men ble nærmere land koplet opp og slept til Florø av RS Bergen Krets. Sjøfart informert. Sak avsluttet.

Arosa Nueve driftet nord av Nordaustlandet, Svalbard NOR VTS Kontaktet av KV Andenes. Mannskapet på Arosa Nueve klarte å få igjen 50 prosent fremdrift og kom til kai i Breivika, Tromsø onsdags kveld 14/09. Losformidling Lødingen involvert. S.Dir informert.

Zoe Schulte driftet sør for Mandal Mottatt fra NOR VTS; LPG tankeren Zoe Schulte driftet sør for Mandal grunnet mindre drivstofflekkasje i maskinrom. Fartøyet relativt raskt i gang igjen og gikk mot bestemmelsessted; Kårstø. Sak avsluttet. S.Dir informert.

Fartøy i brann

Fritidsbåt i brann ved Havøysund, Finnmark Mottatt melding fra HRS videreført fra Nor VTS om 30 fots fritidsbåt i brann ved Havøysund. Nautiker og VTS vurderte slep til land, men fartøyet brant raskt helt ned til vannlinje og sank. Posisjon kjent. Ingen personskader. Ukjent mengde diesel ombord, men trolig brent opp. Sak avsluttet

Fartøyskollisjon

Kollisjon mellom to fiskefartøy, kun kosmetiske skader, makrellfiske i Nordsjøen Mottatt fra SiDir.; to fiskefartøy kolliderte under makrellfiske i Nordsjøen. Kun kosmetiske skader. Sak tatt til etterretning.

Øvrige skipshendelser

Fartøyet Wegar Viking på seiling fra Longyearbyen til Tromsø med tekniske problemer Mottatt fra Nor VTS. Fartøyet hadde problem med ror, men seilte frem til Tromsø. Undersøkes mhp. seilingsklarering. S.Dir følger opp. Sak avsluttet.

110 Møre og Romsdal meldte mulig utslipp av olje fra fiskefartøy nær havn Ålesund Brannvesenet befart og undersøkt. Tynt oljeflak observert, men ikke aksjonerbart. VTS kontaktet fiskefartøyet Skjongholm, som bekreftet at de hadde hatt en hydraulikklekkasje på dekk, som havnet til sjø. Forholdet meldt til politiet. S.Dir informert.

Offshore

Mottatt melding fra Ptil vedrørende et mindre utslipp av kjemikalie fra Vega Landsentral. Ca. 15 liter til sjø. Vurdert av skadevolder som lav risiko til miljø. Lekkasjepunktet var i en løs fitting på quick connector. Sak tatt til etterretning og avsluttet.

Drivende gjenstand

Stort tre i drift utenfor Bodø pos N62 21,0 E014 10,5 Hendelsen ble fulgt opp av Nor VTS og fjernet vha. RS, Sak tatt til etterretning

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Skipet Key Bora observerte oljeflak ved Husøy på Karmøy i Rogaland Mottatt fra Kvitøy VTS. Lokalt brannvesen rykket ut og befarte. Meget lite flak, ukjent type, ikke aksjonerbart. Ingen kilde funnet. BRIS sendes. Sak avsluttes.

Landtransport

Oljesøl fra en lastebil langs Kaasbølsveien, Kr.sund Mottatt fra 110: Liten olje lekkasje fra en lastebil langs Kaasbølsveien som medførte til at det ble litt blueshine i veibanen. Brannvesenet befart, men Ikke aksjonerbart. Sak avsluttet.

Lastebil med lekkasje av 120-130 liter bio hydraulikkolje langs Svartbekkvegen, Elverum Mottatt fra 110: Håndteres lokalt av brannvesen. Sak Avsluttet.

Industri

Utslipp av fiskefett/sildefett fra bedriften Pelagia Måløy AS i Måløy kommune, Vestland Mottatt fra 110 Vest; Lokalt brannvesen har aksjonert med lenser og annet utstyr. Det er ryddet opp tilfredsstillende på begge sider av sundet og det ser greit ut nå. Det er fortsatt noe fritt-flytende fett under kaia til Pelagia. Dette er avstengt med lenser. Det gjenværende fettet vil bli sugd opp/fjernet når lensene fjernes. Alt oppsamlet fett leveres Pelagia for gjenvinning/sanering. Hendelsen skjedde under kaia i rørgate i forbindelse med lossing av fisk fra fiskefartøy. BRIS blir sendt. Sak avsluttet i vakt.

Utslipp av syre på Q-meieriet i Gaustal i Innlandet fylke Mottatt fra 110: Syra har gått i et oppsamlingskar og ikke til miljø. Lokalt brannvesen, forsterket med mannskaper med spesialkompetanse fra privat saneringsfirma har aksjonert. Syra blir pumpet over på tankbil og leveres til destruering. Kystverket vil få tilsendt BRIS-skjema så snart aksjonen er avsluttet. Sak avsluttet i vaktlaget.

Mottatt melding fra 110 Asker og Bærum om utslipp av 30 liter råolje fra bedriften Kjemi Nobel Utslippet hadde gått i kulvert og videre til sjø, Tiltak lokalt Brannvesen har lagt ut 40 meter absorberende lenser. Bedriften har stoppet utslippet / lekkasjen. Utslippet skjedde i forbindelse med rørarbeid inne på bedriftsområdet.

Utslipp av flydrivstoff - Sola flyplass, Stavanger, Rogaland 110 Stavanger meldte 14.09.22 om utslipp av 40-100 liter Jet fuel til bakken og videre til avløp. Lokalt brannvesen har aksjonert. - Sak avsluttes.

Tank på 6 m3 med asfaltlim lakk ved Strandavegen, Voss (**) Mottatt fra 110: Det lakk over noe tid asfaltlim, fortynnet bitumen, fra hjulgående tank til grunn ved veiskulder. Oljen har seget nedover mot bekk. Lekkasjen fra tanken ble stanset, og begrensende tiltak ble iverksatt av brannvesen i samarbeid med ansvarlig forurenser (asfaltfirma). Gravemaskin er på plass, og forurensede masser skal fjernes og leveres godkjent mottak. Media har fått informasjon etter kontakt. Kommune involvert og vært på stedet. Politi involvert og vært på stedet, sak opprettet. Kystverket har også varslet Statsforvalter. Kystverket har gitt ansvarlig forurenser varsel om pålegg, og pålegg utstedes ila fredag. Konsekvensundersøkelser bør utføres. Sak åpen og søkes overført til faggruppe land.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av melk til Skjoldafjorden - Tysvær, Rogaland Statsforvalteren i Rogaland meldte 14.09.22 om at de hadde mottatt melding om utslipp av fra melkeproduksjon. Kilden var ikke lokalisert. Vaktlaget har gitt råd i hendelsen, som håndteres lokalt. - Sak avsluttes.

Overfylling av diesel - Råkvåg diesel service - Sjøvegen, Åfjord, Trøndelag Politiet i Trondheim meldte 14.09.22 om overfylling 4-500 liter diesel som var rant til sjø. Lokalt brannvesen har aksjonert og tatt opp ca. 100 liter, resterende fordampet/egendispergert. - Sak avsluttes.

Til toppen