Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 38/39

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 23

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 2 0
Fartøy i drift 1 0
Øvrige skipshendelser 5 2 135
Offshore 1 15
Drivende gjenstand 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 300
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 1
Landtransport 3 450
Industri 2 60
Andre landbaserte hendelser 3 40
Internasjonal varsling og bistand 1 0
Totalt basert på hendelsestyper* 23 3 001
Totalt 23 3 001

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag utvalgte hendelser

Grunnstøting

26 fots fritidsbåt på grunn, 150 L diesel, Helleviksskjæra, Frøya, Trøndelag. Båten ble totalskadet og ligger delvis/helt under vann. Det er ca 150 L diesel om bord. Kommunalt/privat ansvar. Lokalt BV har befart. Båten skal heves gjennom forsikringsselskap.

Brønnbåt Viktoria Lady hadde en grunnberøring ved Landegode Ingen vannintregning ble funnet i innvendige rom. Fortøyde ved forflåte ved lokaliteten når skipet gled av. Redningskøyta ble tilkalt for inspeksjon av bunn. Avdekket hull like ved sjøkista bb framme. Ferskvannstank og FO2PS hadde bare skraper som vistes på utsiden, nærmere inspeksjon i dokk. Ingen utslipp. Avsluttes av Kystverket.

Fartøy i drift

Kjemikalietanker MV Haugfjord driftet i Solbergfjorden pga blackout. Ble slept til kai på Espenes i Solbergfjorden av servicebåten Emma Kristine. Avsluttes av Kystverket.

Offshore

Lekkasje av ca 15 l hydraulikkolje til sjø på Valemon, Equinor Ikke aksjonerbart. Avsluttes av Kystverket.

Drivende gjenstand

Drivende jolle Alverstraumen Mottatt fra Fedje VTS. Havnevesenet og brannvesenet sikret jollen. Avsluttes av Kystverket 27 sept 2022.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av malingrester fra avfallscontainer i Storelvdal kommune i Innlandet Maling har blitt dumpet i en container for metallavfall og nedbør har tynnet ut malingen. Vannblandet maling har deretter tatt seg ut og blitt spredt på en gruslagt plass. Eier har fjernet forurenset masse. Avsluttes av Kystverket.

Internasjonal varsling og bistand

Pågående gassutslipp fra Nordstream 1 og 2 i Østersjøen - mulig sabotasje Utslipp fra Nordstream 1 og 2 i Østersjøen etter eksplosjoner. Antatt sabotasje. Egen felleshendelse opprettet for informasjon knyttet til økt beredskap på sokkelen og tilknyttet industri. Videre detaljer loggføres der inntil videre. Denne hendelsen avsluttes av Kystverket. (Registrert som "ingen utslipp" da det er utenfor Norges grenser og mengden er ikke kjent.)

Til toppen