Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 39/40

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 2 0
Fartøy i drift 4 0
Fartøyskollisjon 1 0
Øvrige skipshendelser 2 0
Offshore 1 7 000
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 10
Landtransport 1 1
Landbruk 1 30
Andre landbaserte hendelser 2 650
Totalt fordelt på hendelsestyper* 16 7 691
Totalt 15 7 691

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Grunnstøting - Fosna Neptun - Åsøya, Hitra, Trøndelag ingen forurensning. sak avsluttet.

Grunnstøting - Fartøyet Helnessund - Skjerstadfjorden, Fauske, Nordland Ingen lekkasje eller forurensning. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Passasjerbåten Frovær, Maskinhavari/tekn. feil , Sandenessjøen, Alstahag kommune, Nordland slukkeanlegget løste seg ut, fikk raskt start på maskin igjen. fartøyet er tatt ut av rute og blir liggende til anlegget er operativt. sak avsluttet.

Lastefartøy 89m , Hagland Chief, maskinhavari i Larviksfjorden, Larvik Kommune, Vestfold og Telemark Fartøyet fikk black out like etter avgang og fikk ikke start igjen. Bukseres nå tilbake til kai. Manglende varsling er blitt fulgt opp. Sak avsluttet.

Bulkskip 300m, GOLDEN COMPETENCE, Narvik kommune, Nordland Fartøyet dregget anker på Vidrek ankerplass. Los og taubåt raskt på plass og fikk re ankret på en bedre ankerplass. Sak avsluttet.

Tankbåt Isfjord, Drifter i Andfjorden, Harstad Kommune, Troms og Finnmark Ble assistert av fartøy Vestland, som bisto frem til fartøy var ankret opp i påvente av sleperessurs. Isfjord hadde fått start på maskin, og seilte for egen maskin i følge med taubåt Borg Parat. Gikk til Harstad. Sak avsluttet.

Fartøyskollisjon

Kollisjon med fergekai - Fergen Gjerøy - Selsøyvik, Rødøy, Nordland Ingen akutt forurensing. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Lastefartøy COLOR CARRIER, vanninntrenging i Skagerak, Frederikshavn, DK Fartøyet har vanninntrenging og søkte nødhavn i Frederikshavn (i dokk). Sak avsluttet.

Forlatt båt med slagside utenfor Nexans Halden, Halden kommunen, Viken Bekymringsmelding. Eier har hatt innbrudd i båt. Lekkasje skal ha med dette å gjøre ifølge eier. Lekkasje skal nå være reparert og båt skal på slipp innen få uker. Sak avsluttet.

Offshore

Utslipp 7 m3 oljeholdig vann, EDVARD GRIEG, LUNDIN ENERGY NORWAY AS Sluppet ut 7 m3 oljeholdig vann med olje fase som ikke lot seg separere i renseanlegget. Utslippet av olje er estimert til 140 liter. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon fra fly - organisk materiale, mulig palmeojle på sjø - Nordsjøen Sak tatt til etterretning. Sak avsluttet.

Landtransport

Utslipp 1 liter olje, i forbindelse med utforkjøring, Tromsdalen, Tromsø kommune, Troms og Finnmark lokal aksjonering. Sak avsluttet.

Landbruk

Utslipp hydraulikkolje 20 - 30 liter, til grunn, Randaberg Kommune, Rogaland Aksjonering lokalt. Sak avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp 450 liter diesel fra gravemaskin, nord for Kopstad, Horten Kommune, Vestfold og Telemark Det har i helgen vært innbrudd på anleggsområdet til Bane Nord, nord for Kopstad. Ny jernbanetrase.  De som har gjort innbrudd på anleggsområdet har kuttet av en mateslange til dieseltank. Tanken rommet 900 liter og det er 450 liter igjen. Hvor mye som er tatt med seg og hvor mye som er gått til grunn er usikkert.  Diesel har gått til grunn som er stort sett består av sprengningsmasse, og følger da en nylagt drenering som kommer ut i en bekk like ved. Det ble lagt ut lenser ved utløp av bekk. Både absorbere lenser med og konvensjonelle lenser. Masseutskiftning iverksatt og installasjon av oljeutskiller i utløp av bekk. Sak avsluttet.

Observert diesel på byggeplass - Ukjent mengde og kilde - Fridjof Nansens veg, Oslo Brannvesen har Aksjonert, samt entreprenør har overtatt oppfølging. Det foretas masseutskifting i forurenset område. Utslippet er estimert til ca 200 liter. Rapport er etterspurt og vil ankomme i løpet av fredag. Avtroppende vaktlag følger denne opp.

Til toppen