Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 40/41

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Sammendrag uke 40/41

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

2

0,00

Fartøy i drift

7

0,00

Offshore

1

2.900,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

2

1,00

Landtransport

1

140,00

Industri

3

90,00

Andre landbaserte hendelser

1

325,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

17

3.456,00

Totalt

17

3.456,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fartøyet Falksund grunnberøring ved manøvrering til Mekjarvik fergekai, Rogaland
Fartøyet Falksund hadde en lett grunnberøring mot sandbunn i lav hastighet i forbindelse med manøvrering til Mekjarvik fergekai. Dykkerundersøkelser gjennomført. Hendelsen medførte ikke akutt forurensning.

Fartøyet Gåsø Freyja grunnstøtt ved Hitra, Trøndelag
Fartøyet Gåsø Freyja opplevde tekniske problemer med kontrollene på bro på vei inn for å losse. Fartøyet fikk derfor ikke bakket opp og grunnstøtte i ca. 4 knop. Det ble rekvirert taubåt for avtrekk, og gjennomført dykkerundersøkelser. Fartøyet gikk deretter til kai i Rørvik. Hendelsen medførte ikke akutt forurensning.

Fartøy i drift

Fartøyet Rana Express driftet i Trondheimsleia mellom Smøla og Hitra, Trøndelag
Fartøyet Rana Express fikk maskinstans og driftet i Trondheimsleia. KV Bison ble mobilisert, koblet sleper og sikret fartøyet inntil Boa Brage overtok slepet. Fartøyet ble slept til kai i Kvernhusvika Hitra.

Fartøyet Wilson Calais driftet vest av Stadlandet, Vestland
Fartøyet Wilson Calais fikk tekniske problemer og driftet ca. 10 nm vest av Stadlandet. Det ble rekvirert taubåt, men nå denne kom ut til havaristen hadde mannskapet fått i gang maskinen igjen. Fartøyet ble eskortert inn til ankerplass og videre til kai ved verft i Gursken.

Fartøyet Langsund driftet i Nordfjorden øst for Måløy, Vestland
Fartøyet Langsund hadde maskinstans og driftet i Nordfjorden øst av Måløy. Redningsskøyter ble mobilisert. Teknisk feil ble utbedret etter ca. 30 minutter, og fartøyet fortsatte mot Måløy.

Fartøyet Tern Fors fikk blackout ved Tananger havn, Sola, Rogaland
Fartøyet Tern Fors fikk blackout ved havnen i Tananger. Fartøyet hadde los ombord og var på vei inn for å losse. Taubåt ble mobilisert. Tern Fors slapp ut anker for å bremse farten, fikk etter noen minutter i gang maskinen igjen, og gikk til kai. Fartøyet hadde ikke berørt kaier, grunnen eller andre fartøy, og hendelsen medførte ikke akutt forurensning.

Fartøyet Fraktfjord driftet nord for Måløy, Vestland
Fartøyet Fraktfjord driftet i god avstand fra land nord for Måløy. Utbedret lekkasje på dieselrør, og fortsatte deretter videre seilas som normalt.

Fartøyet CSL Trimnes kort driftsstans med kjølevannslekkasje v/Hustadvika, Møre og Romsdal
Fartøyet CSL Trimnes meldte fra til VTS om at de tok en stopp v/Hustadvika for reparasjon av kjølevannslekkasje. Fortsatte som normalt etter utbedring.

Øvrige skipshendelser

Fartøyet Canole problemer med fremdrift utenfor Malangen, Senja, Troms og Finnmark
Fartøyet Canole hadde problemer med fremdrift utenfor Malangen. HRS sendte ut redningsskøyte som assisterte fartøyet til kai ved Husøya på Senja.

Offshore

Forhøyet nivå av olje i produsert vann på Yme feltet, Repsol Norge AS
Repsol Norge AS avdekket forhøyet nivå av olje i produsert vann på Yme Inspirer den 9. oktober 2022. Resultatet for døgnprøven viste 850 mg/l som tilsvarer 2,9 tonn olje. Operatør vurderte at det ikke var aksjonerbar olje på sjø. Tiltak iverksatt for å forhindre gjentakelse. Miljødirektoratet er varslet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observert oljefilm ved Nybrua i Namsos, Trøndelag
Brannvesenet ble varslet av person som hadde vært i kontakt med sin kone. Hun hadde observert oljefilm ved Nybrua i Namsos. Ifølge brannvesenet på stedet var dette ikke aksjonerbart.

KSAT varsel om mulig olje på sjø ved Uthaug nord av Ørlandet flystasjon, Trøndelag
KSAT satellittbilde viser tydelig demping ved Uthaug nord av Ørlandet flystasjon. Ser ut til  komme fra land ved havnen på Uthaug. NOR VTS hadde kontakt med sjark i området som ikke hadde sett noe olje på sjø. Vakt kontaktet Avinor tårnet for å be fly holde utkikk, og ankommet fly hadde observert noe på sjø ved Uthaug. Brannvesenet sendt til Uthaug for å sjekke havnen og fra landsiden. Det ligger en fiskeforedlingsfabrikk ved Uthaug som sjekkes.

Landtransport

Utslipp av hydraulikkolje fra lastebil, fylkesvei 38 i Drangedal, Vestfold og Telemark
Utslipp av ca. 140 liter hydraulikkolje fra en Mesta-lastebil som arbeidet med oppføring av autovern. Utslippet har gått til vei og grøft med skråning. Både sjåfør/ Mesta og brannvesenet aksjonerte med absorbenter. Brannvesenet satte ut lense på vannet nedenfor skadestedet i tilfelle noe skulle sige til vann. Lensen står ute i en ukes tid som føre var sikringstiltak. Noe utskifting av masser utenfor veibanen.

Industri

Utslipp av 60-70 liter hydraulikkolje til kai og sjø på NOFO Polarbase, Rypefjord
Utslipp av hydraulikkolje på kai og til sjø på NOFO Polarbase i Hammerfest, Rypefjord. Utslippet stammer fra et uhell med en NOFO Transrec oljeopptaker, som hadde noe olje i system og slanger, til sammen 60-70 liter. Utslippet på kai ble samlet opp med absorbenter, mens blueshine på sjø var ikke aksjonerbart.

Forhøyet utslipp av klor til sjø fra INOVYN-anlegget på Rafsnes, Grenland, Vestfold og Telemark
Kystverket mottok som kopiadressat en e-post fra bedriften Inovyn til Miljødirektoratet. Meldingen tydet på at det har vært forhåndskoordinering mellom partene. Bedriften hadde registrert forhøyede verdier i utslipp av klor til sjø. Avviket er registrert i bedriftens avvikssystem, som har satt ned en granskningsgruppe for å finne direkte og bakenforliggende årsaker og komme med forslag til tiltak. Kystverket har kontaktet Miljødirektoratet for å forsikre at saken følges opp av dem.

Overfylling på dieseltank fra tankbil ved Asfaltfabrikk Husøya, Kristiansund, Møre og Romsdal
Brannvesenet fikk melding om overfylling av 20-30 liter diesel fra tankbil til dieseltank ved Asfaltfabrikk Husøya i Kristiansund. Brannvesenet inspiserte område rundt dieseltanken som sto på hardpakket grus. De kunne se tegn til overfylling på selve tanken, men kunne ikke se tegn til diesel på bakken. De vurderte at det ikke var noe aksjonerbart og returnerte.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av diesel i forbindelse med bunkring av fartøy på anlegget til Norled i Stavanger, Rogaland
Utslipp av 20-25 liter diesel til sjø i forbindelse med bunkring av fartøy på bunkringsanlegget til Norled i Stavanger. Utslippet skjedde på grunn av lekkasje i en kobling mellom slange og fyllepistol. Mannskap som stod på kaia oppdaget at det var lekkasje i koblingen og fikk stanset bunkringen raskt. Norled har iverksatt utbedringstiltak i samråd med serviceansvarlig for anlegget for å hindre gjentakelse.

Til toppen