Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 41/42

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 15

Sammendrag uke 41/42

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

1

0,00

Fartøy i drift

2

0,00

Fartøyskollisjon

1

0,00

Øvrige skipshendelser

1

5,00

Offshore

1

200,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

2

5,00

Landtransport

3

650,00

Landbruk

1

10,00

Andre landbaserte hendelser

3

550,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

15

1.420,00

Totalt

15

1.420,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Lastefartøyet ENERGIZER grunnstøting, Sandøya ved Brevik, Porsgrunn, Vestfold og Telemark.
Fartøyet Energizer fikk blackout rett etter avgang fra kai, kastet anker og fikk en lett grunnstøting ved Sandøya øst for Brevik. Fartøyet har farledsbevis og hadde ikke los ombord. Tre taubåter ble mobilisert, og disse fikk buksert fartøyet til kai på Ørviktangen ved Brevik. Det ble ikke meldt om vanninntrengning eller utslipp i forbindelse med hendelsen. Anker ble droppet i en posisjon hvor det går undersjøiske kabler, og det er usikkert hvorvidt dette har medført skader på kabel.

Fartøy i drift

Passasjerferga SMØLA driftet nord av Kristiansund, Møre og Romsdal
Fartøyet fikk manøversvikt på en av fremdriftsthrusterne, og driftet i påvente av taubåt. Fartøyet ble slept til kai ved Sandvika nord av Kristiansund. Sak avsluttet.

Tankfartøyet Isfjord maskinproblemer ved Longyearbyen, Svalbard
Tankeren Isfjord fikk maskinproblem ved Longyearbyen. Fartøyet fikk maskinalarm og ankret 2 nm fra Longyearbyen. KV Harstad var i Longyearbyen, og var i standby for bistand. Situasjonen fremsto som udramatisk, og det var godt vær i området. Fartøyet hadde 175 tonn diesel i tanker. Isfjord fant årsaken til maskinproblemet, og lå til ankers for å utbedre feilen.

Fartøyskollisjon

Kollisjon mellom fritidsfartøy og handelsfartøy utenfor Eigerøya, Eigersund kommune, Rogaland
Melding fra Sjøfartsdirektoratet om at en 28 fots fritidsbåt ble påkjørt av et handelsfartøy utenfor Eigerøya. Det var en person om bord i fritidsfartøyet som ble plukket opp av fartøyet Samskip Commander. Fartøyet Botrans snudde for å bistå i hendelsen. Fritidsbåten lå og driftet utenfor Eigerøy, og RS Erling Skjalgson tok denne under slep inn mot Eigerøya. Fritidsbåten hadde ifølge RS små skader i siden med litt vanninntrengning. Båten var ellers intakt, og det var ingen tegn til forurensing. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Diesellekkasje fra fritidsbåt ved Sandgata, Trondheim, Trøndelag
Diesellekkasje fra day-cruiser som lå til kai i Trondheim sentrum. Brannvesenet var på stedet, men det var ikke aksjonerbart.

Offshore

Utslipp av 200 liter hydraulikkolje til sjø, Johan Sverdrup-feltet, Nordsjøen
Hendelse med utslipp av 200 liter hydraulikkolje til sjø på Johan Sverdrup-feltet. Kjemikalie er klassifisert som rødt i forhold til påvirkning på miljø. Lekkasjen ble oppdaget av kontrollrom da en ble oppmerksom på at hydraulikk pumpen startet hyppigere enn det som var normalt. Søk etter lekkasje ble iverksatt, men det tok noe tid før lekkasjen ble identifisert. Mengde hydraulikkolje til sjø er estimert ut fra beregninger av gjenværende nivå på hydraulikktank. Brønnen ble stengt ned umiddelbart og lekkasjen ble utbedret. Miljødirektoratet er varslet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av mulig olje på sjø, ukjent kilde, Grimstadfjorden, Bergen kommune, Vestland
Varsel fra 110-sentralen om et oljeflak i Grimstadfjorden nord for Flesland lufthavn Bergen. 110-sentralen kontaktet Avinor kontrolltårn på Flesland lufthavn, hvor det ble meldt at fly kunne se at det var noe på sjøen i området som så ut til å komme fra Litla Bogøyna. Basen på Haakonsvern ble også koblet inn. De hadde vært ute med en liten båt, og funnet en tynn oljefilm som ikke var aksjonerbar. Lokalt brannvesen mobiliserte og observerte fra land en tynn oljefilm som ble vurdert som ikke aksjonerbar. Noen alternativer ble sjekket ut, men det lyktes ikke å finne kilden til utslippet. Det kom i ettertid ikke flere publikumshenvendelser, til tross for at dette er et trafikkert område. Sak avsluttet.

Olje observert i havna i Kirkenes, Troms og Finnmark
Oljefilm ble observert i havna i Kirkenes. En mulig kilde ble sjekket ut, men mente utslippet ikke stammet fra dem da de har sjekket røranlegget sitt. Det er også tidligere observert oljefilm i havna, uten at kilde til utslippet er funnet. Brannvesenet vurderte i dette tilfelle at oljefilmen ikke var aksjonerbar.

Landtransport

Utslipp av 200 liter diesel fra lastebil ved LKAB-anlegg Narvik, Nordland
Utslipp av 200 liter diesel fra lastebil ved LKAB anlegg Narvik. Utslippet skjedde i forbindelse med at bilen kjørte på en jernkonstruksjon som slo hull i bilens dieseltank. Utslippet ble samlet opp av LKAB industrivern ved bruk av absorbenter. Det kom litt diesel til sjø som dannet tynn blueshine, vurdert som ikke aksjonerbart. 

Utslipp av 50 liter hydraulikkolje på veistrekning, Industrivegen, Overhalla, Trøndelag
Utslipp av 50 liter hydraulikkolje fra traktor langs en strekning på ca. 200 meter langs Industrivegen, Overhalla. Ansvarlig forurenser er ukjent. Brannvesenet aksjonerte med absorbenter.

Utslipp av 200-300 liter diesel fra lastebil i f.m. trafikkulykke, Gjesdal kommune, Rogaland
Melding fra 110 om en trafikkulykke ved Gilja i Gjesdal kommune. Det var et utslipp av 300-400 liter diesel fra en polsk registrert lastebil i forbindelse med ulykken. Brannvesenet på stedet tar seg av forurensningen. Det var ingen sårbare ressurser i umiddelbar nærhet. Brannvesenet gir utfyllende opplysninger til Kystverket.

Landbruk

Utslipp av olje fra traktor, Overhallsvegen, Overhalla, Trøndelag
BRIS-skjema med hendelse fra august 2022. Utslipp av olje (ukjent type og mengde) fra traktor. Vurdert av lokalt brannvesen som ikke aksjonerbart.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av 40-50 liter diesel fra personbil ved Vestbyen skole, Namsos kommune, Trøndelag
Melding om en bil som har stått parkert i helgen med punktert tank. Det er rimelig å anta at lekkasjen har pågått over tid. Lekkasjen gikk til asfalt og videre ned i kum. Eier av bil anslo at utslippet var på 40-50 liter. Brannvesen aksjonerte på det som var igjen på asfalt. Øvrig diesel som gikk i kum gikk videre til overvannsnettet og ut båthavna på vestsiden av byen. Det var mye regnvær i perioden, og det er ikke ventet at det vil være noe spor igjen av utslippet, men det følges opp videre av kommunen. Det har ikke vært meldt inn noen observasjon om utslipp i havneområdene.

Utslipp av ca. 500 liter trafoolje fra en trafo, Sørsideveien, Stjørdal, Trøndelag
Melding fra 110 om utslipp av ca. 500 liter trafolje fra trafostasjon i Stjørdal. Brannvesenet rykket ut, og skadevolder hadde iverksatt sanering. Brannvesenet iverksatte også umiddelbar sanering ved bruk av abosrberende midler. Utslippet skjedde på asfaltert område, og det holdt seg innenfor det asfalterte området. Sugebil ble også rekvirert for å ta opp olje og abosrberende midler. Den asfalterte plassen ble deretter spylt. Kystverket vil motta rapport om hendelsen.

Hydro, utslipp av 10 kilo bek til sjø, Årdalstangen, Vestland
Utslipp av ca. 10 kilo bek (anodeprodukt) fra en tank på kaia på Årdalstangen. Hendelsen ble oppdaget av personell på kaianlegg. Brannvesenet ble varslet, rykket og og la ut absorberende lenser.

Til toppen