Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 42/43

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 23

Sammendrag uke 42/43

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

3

0,00

Fartøy i drift

3

0,00

Øvrige skipshendelser

5

0,00

Vrakhåndtering (Skip)

1

5,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

4

20,00

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

1

200,00

Landtransport

2

405,00

Industri

2

775,00

Landbruk

1

100,00

Andre landbaserte hendelser

1

0,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

23

1.505,00

Totalt

23

1.505,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Grunnstøting, Fosen, gått til land for egen hjelp
Bilfergen Fosen grunnstøtte ved Rørvika, Indre Fosen kommune, Trøndelag og fikk skade på propell og ror. Fergen tok seg tilbake til fergekai ved egen hjelp. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Grunnstøting, Helligver, vest av Bodø i Nordland
Passasjerfergen Helligvær gikk på grunn ved Justholmen vest av Bodø, Nordland. Fartøyet ble slept til Bodø av redningsskøyta. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Arbeidsbåt AQS Brage, grunnstøtt like nord av Vallersund, Bjugn
Arbeidsbåten AQS Brage gikk på grunn ved Bjugn, Ørland kommune, Trøndelag. Fartøyet kom av grunn ved høyvann og gikk til Vallersund for egen maskin. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøy i drift

Fartøy Shetland driftet vest av Stavanger
Fartøyet Shetland, 105 m, driftet vest av Kvitsøy, Rogaland. Reparasjon tok noe tid, slepebåten Vivax var klar til å bistå. Fartøyet fikk etter hvert gjennomført nødvendig reparasjon og fortsatte seilas mot Brevik for egen maskin. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøy Isfjord driftet nord av Andenes
Produkttankeren Isfjord, 103 m, var i drift nord av Andenes, Troms og Finnmark, på grunn av tekniske problemer. Etter flere forsøk på reparasjon og en lengre kommunikasjon med fartøyet ble de pålagt taubåt av Vardø VTS. Isfjord ble så slept til havn i Harstad av slepebåten Borg Parat. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Produkttanker Latana i drift 15 nm vest av Florø
Produkttankeren Latana, 140 m, driftet i TSS'en vest av Florø, Vestland. Skipet kom i gang igjen ved egen hjelp og fortsatt seilasen. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Øvrige skipshendelser

Norbjørn assistert til kai i Longyearbyen, Svalbard
Fartøyet Nordbjørn fikk tekniske problemer ved ankomst Longyearbyen, Svalbard. De ba polarsyssel om assistanse og ble slept til kai. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fiskebåt Andreas synker ved kai, Kirkenes
Fiskebåten Andreas holdt på å synke ved kai i Kirkenes, Sør-Varanger kommune, Troms og Finnmark. Båten ble berget og tatt på land, det er ikke meldt om utslipp i forbindelse med hendelsen.

Fartøy Eidsfjord kollisjon ved anlegg i kai Lote, Stad kommune
Fergen Eidsfjord kom borti en fjellknaus med akterenden ved ankomst i Lote, Stad kommune, Vestland. Fartøyet fikk en skade over vannlinjen, det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøy Stetind hadde sammenstøt med kai Hansnes, Ringvassøy
Fergen Stetind hadde et sammenstøt med kai i Hansnes, Ringvassøy, Tromsø kommune, Troms og Finnmark. Det ble skade på akterporten, men det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøy Trine Charlotte problemer med hjelpemotor, anmodet R/S Hans Hermann Horn for å assistere skipet inn til Bodø
Lasteskipet Trine Charlotte, 65 m, fikk problemer med hjelpemotor og anmodet selv RS Hans Hermann Horn om assistanse inn til Bodø, Nordland. Det er ikke meldt om forurensning i forbindelse med hendelsen.

Vrakhåndtering (Skip)

Utslipp fra vraket av M/S Welheim, sørvest av Florø
Det er observert olje på sjø i området ved vraket av M/S Welheim ved Florø, Kinn kommune, Vestland. Det tyske forsyningsskipet som ble senket under krigen ble i 2008 tømt for 96 tonn olje og 41 tonn emulsjon. Ifølge brannvesenet er mengden ikke mulig å aksjonere på.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljeflak observert i Frierflaket, Porsgrunn i Telemark
Det ble observert et oljeflak av ukjent opprinnelse på Frierflaket, Bamble kommune, Vestfold og Telemark. Brannvesenet lyktes ikke i å verifisere observasjonen.

Observert oljeflak ved ferjekai Sleneset, Lurøy
En ferge som går i trafikk mellom Lovund og Sleneset i Lurøy kommune, Nordland, hadde observert oljefilm ved Sleneset fergekai. Lokalt brannvesen ble koblet inn i saken, men utslippet var for lite til å aksjonere på.

Forgangen hendelse: Blueshine observert langs land ved Lysaker, Oslo
En privatperson meldte om oljefilm i sjøkanten på Lysaker, Oslo kommune. Saken har blitt liggende i flere ledd, da den ikke har vært varslet på vanlig måte gjennom 110 sentralen, og ligger derfor noe tilbake i tid.

Blueshine observert ved Gyssestad båthavn, Bærum Det ble observert noe blueshine (25 x 200 m) ved Gyssestad båthavn i Bærum kommune, Viken. Brannvesenet har håndtert saken, politi og kommune er også informert.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Observert oljeflak i Glomma, ved Fiskå Mølle, Flisa
Det ble observert et oljeflak i Glomma ved Flisa, Åsnes kommune, Innlandet. Det viste seg at utslippet stammet fra en bedrift i nærheten og besto av en blanding av soyaolje og fiskeolje. Utslippsvolumet ble anslått til 300-500 liter. Bedriften iverksatte selv skadebegrensende tiltak for å hindre spredning av ytterligere mengder til Glomma, men det var ikke mulig å samle opp det som hadde gått i elva.

Landtransport

Diesellekkasje fra IPC-container, Venjaneset, Bjørnafjorden i Vestland
En biltilhenger med 2 IBC konteinere med diesel veltet ved Venjaneset fergekai, Bjørnafjorden kommune, Vestland. Ca. 300 liter diesel lakk ut, brannvesenet samlet opp ved hjelp av absorbenter.

Mindre hydraulikklekkasje ved Gamle Oslovei, Trondheim
Et mindre volum hydraulikkolje lakk ut på vei i Trondheim, Trøndelag. Lokalt brannvesen og bydrift aksjonerte.

Industri

Overfylling tankanlegg, Sandvikveien, Lierne
50-100 liter diesel lakk ut på grunn av overfylling på et tankanlegg i Lierne kommune i Trøndelag. Forurenser hadde selv samlet opp det meste da Brannvesenet kom til stedet.

Utslipp av 700 liter hydraulikkolje etter brann i gravmaskin, Ørland kommune
Anslagsvis 700 liter hydraulikkolje lakk ut til grunn i forbindelse med brann i en gravemaskin i Ørland kommune, Trøndelag. Brannvesenet har iverksatt oppsamling av forurensningen.

Landbruk

Gjødselutslipp, Lena i Østre Toten, Innlandet
Et mindre volum husdyrgjødsel lakk ut i forbindelse med arbeid på et jorde i Lena, Østre Toten kommune, Innlandet. Saken er fulgt opp lokalt.

Andre landbaserte hendelser

Oppdaget død laks i Homlaelva, Hommelvik
Statsforvalteren i Trøndelag meldte om funn av 24 døde laks i elva Homla, Malvik kommune i Trøndelag. Årsaken er ikke kjent, men statsforvalteren undersøker saken nærmere. Hendelsen ligger noe tilbake i tid, statsforvalteren ble varslet 19.10, men da hadde sannsynligvis laksen ligget død en stund. Saken kan foreløpig ikke knyttes til noen forurensningshendelse.

Til toppen