Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 43/44

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 21

Sammendrag uke 43/44

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

4

6,00

Fartøy i drift

5

0,00

Øvrige skipshendelser

2

105,00

Offshore

1

1,00

Drivende gjenstand

1

0,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

3

515,00

Andre landbaserte hendelser

5

1.220,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

21

1.847,00

Totalt

21

1.847,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Forskningsskipet Helmer Hansen hadde en grunnberøring ved Skjervøy
NOR VTS meldte om at Helmer Hansen hadde hatt en grunnberøring ved Skjervøy. Redningskøyte hadde vært på plass og midlertidig tettet et hull inn i en dobbelbunntank. Fartøyet ble fortøyd på Skjervøy i vente på tillatelse til å seile til Tromsø for reparasjon. Det var ingen utslipp i forbindelse med hendelsen. Sak avsluttet.

Grunnberøring, Ringaskjær LCCC, Osen Trøndelag
Ingen skade eller utslipp i forbindelse med hendelse. Sak avsluttet.

Grunnstøting av fartøyet Multi Pioner nord på Ørlandet
Fartøyet Multi Pioner (25 meter langt og 11 meter bred) står godt på grunn, nærmeste slepefartøy er KV Heimdal som er på vei fra nord. Båten lekker litt hydraulikkolje (mindre mengder). Tatt av grunn, og Redningskøyte har assistert fartøy. Sak avsluttet.

Fartøyet Amazon (tug/supply vessel) grunnstøtte nord på Ørlandet
Ingen skader eller utslipp i forbindelse med hendelsen. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Sonoro drifter i Glomma, Fredrikstad
Fartøy i drift. Fikk feste med anker, og taubåt var raskt på stedet, og etter hvert fikk buksert fartøy til kai. Sak avsluttet.

Fartøyet Freifjord fikk maskinhavari i Karmsundet ved Karmøy
Freifjord hadde fått maskinstopp og taubåten Vivax, tauet Freifjord til Kopervik. Sak avsluttet.

Farttøyet Wilson Dusavik i drift
Fartøy stopper for planlagt vedlikehold, stopp på ca 30 minutter. Sak avsluttet.

Fartøyet Myklebust driftet i retning Troll A i Nordsjøen
Fartøyet Myklebust (LPG-tanker med 21000 tonn Butan) på veg fra Mongstad til England kom i drift. HRS, KV Bergen og Equinor Marin er varslet. KV Bergen og Equinors Ocean response var i tilgjengelig nærhet. Fartøyet driftet mot Troll A, men sannsynligvis forbi installasjonen. Drivbane viste at fartøyet mest sannsynlig ikke ville treffe Troll A. Fikk motorene igang etter 30-45 minutter. Sak avsluttet.

Fartøyet Antwerp i drift 70 nm nord for Andøya
Skipet driftet ca 70 nm N av Andøya. Driftet ca 1,5 timer. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Lekkasje av 100 liter hydraulikk til sjø, Berlevåg, Finnmark
Lekkasje av 100 liter hydraulikk til sjø fra båt. Oljen havnet under kai og forflyttet seg videre derfra. På grunn av værforholdene var det ikke mulig å aksjonere på oljen. Sak avsluttet

28 fot fritidsbåt har søkt, Frognerstranda båtforening, Frognerkilen
Båten ble ringet inn med absorberende lenser. Eieren av båten er kjent og er blitt kontaktet. Oljemengde i båten er ikke kjent. Sak avsluttet.

Stort oljesøl i Hordnesvågen- Fanahammeren (ikke registrert som skipshendelse)
Vest 110 har meldt inn et større oljeflak ved Hordnesvågen. Kilde er så langt ukjent, men det er tatt prøver av mulig kilde for analyse mot olje på sjø. Vaktlaget bistår med avrop på vår rammeavtale for analyse hos SINTEF. Brannvesen har aksjonert, og ca 1000 liter/olje/olje vann er tatt opp. LN-KYV estimerte det som fløt fritt på sjø til mellom 60 og 700 liter. Brannvesen og politi følger opp. Sak åpen og avtroppende vaktlag følger opp vedrørende analyser.

Offshore

Melding om utslipp av 25 liter vannbasert hydraulikkvæske (0,07 prosent svart kjemikalie) fra Snorrefeltet
Lekkasje av hydraulikkvæske Erifon fra tension-sylinder på brønn P-28, på grunn av skade på en slange. Sak avsluttet

Drivende gjenstand

Melding om delvis flytende kabel ved Brattholmen, Vatlestraumen
110 Bergen hadde fått inn melding fra noen dykkere som hadde holdt på ved Brattholmen om at det var en lang 120 mm kabel som delvis fløyt i området de hadde holdt på. Navigasjonsvarsel ble sendt ut. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Melding om observasjon av noe innringer mente kunne være olje i Buksnesfjorden, sør for Leknes.
Under innflyging fra sør til Leknes lufthavn hadde en av passasjerene observert det han mente kunne være område i en lang oljestripe innover hele Buksnesfjorden. Observasjon ble sjekket ut uten at en kunne finne olje i området. Sak avsluttet.

Melding om utslipp av 5 - 15 liter diesel i småbåthavna i Sortland
Lokalt brannvesen hadde vært ute i båthavna og sjekket et utslipp. De antok det måtte være mellom 5 og 15 liter diesel. Dieselen befant seg inne mellom bryggeanlegget og båtene og de vurderte at det ikke var noe å aksjonere på. Sak avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Melding om observasjon av "blueshine" i Drammenselva, nedenfor der de holder på å bygge den nye brua
Brannvesenet rykket ut og konstaterte at det ikke var aksjonerbare mengder. De mistenkte at det kom fra anleggsområdet som ligger litt oppstrøms hvor det foregår en større utbygging av ny bru. Ved videre undersøkelser kunne en konstatere at utslippet har stoppet. Sak avsluttet.

Melding om observasjon av blueshine i Alnaelva. Smalvollveien
Ukjent stoff ble oppdaget fra utløpsrør til Alnaelva. Brannvesen og Oslo Vann og avløp følger opp sak med aksjonering, samt spore utslipp. Sak avsluttet.

Utslipp av ca. 200 liter parafin fra nedgravd tank i Tyrivegen, Nome kommune
Det anslås en mindre mengde enn de 200 liter som ble meldt inn. Forsikringsselskap bistår med sanering av bolig som er berørt. Sak avsluttet.

Overfylling av 800 - 1000 liter fyringsolje ved Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen
Melding fra 110 Øst om at det hadde skjedd en overfylling av fyringsolje ved Ringnes i Nittedal, Bryggeriveien 2. Det var mistanke om at 800 - 1000 liter hadde gått ut og ned i en kum. Lokalt brannvesen har aksjonert med absorbenter og lenser. Produktet er biofyringsolje. sak håndteres lokalt. Sak avsluttet.

Lekkasje av asfaltlim fra IBC-kontainer i Per Gynts veg, Bergen
Brannvesen aksjonerer på denne. Sak avsluttet.

Til toppen