Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 44/45

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 16

Sammendrag 44/45

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

2

0,00

Fartøy i drift

1

0,00

Fartøyskollisjon

1

0,00

Øvrige skipshendelser

2

1.800,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

2

11,00

Landtransport

5

255,50

Industri

1

10.000,00

Andre landbaserte hendelser

1

1.500,00

Lufttransport

1

500,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

16

14.066,50

Totalt

16

14.066,50

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Sjarken Ula 2 på grunn ved Kråkeneset nord for Harstad, Harstad kommune, Troms og Finnmark
Sjarken ble trukket av grunn av en arbeidsbåt. Ingen akutt forurensning er registrert som følge av hendelsen. Saken er avslutta i Kystverket.

Lastebåten Torvåg på grunn nord av Gossa, Aukra kommune, Møre og Romsdal
Båten hadde ca. 600 tonn asfalt om bord og var på vei til Elnesvågen for å losse da den grunnstøtte på nordsida av Gossa, like ved Nyhamna. Både RS Erik Bye, en brannbåt og en lettbåt fra KV Heimdal var i nærheten og klare for å assistere. Ved første høyvann ble Torvåg trukket av grunn av RS Erik Bye og gikk deretter for egen maskin til Elnesvågen. Båten fikk noen skader, men det oppstod ingen forurensning som følge av hendelsen. Saken er avslutta.

Fartøy i drift

Lasteskipet Vastanvik i drift ved Nesodden, Viken
Vastanvik er et bulkfartøy/sementfraktefartøy på 90 meter. Taubåten Bruse assisterte og Vastanvik ble fortøyd ved kai på Sjursøya i Oslo. Sjøfartsdirektoratet er varsla. Saken er avslutta i Kystverket.

Fartøyskollisjon

Sammenstøt mellom sjarken Aurora og en fritidsbåt mellom Hitra og Frøya, Hitra kommune, Trøndelag
Sammenstøtet skjedde da fritidsbåten passerte sjarken i stor fart. Hendelsen medførte mindre skader på fritidsbåten, men ingen forurensning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Øvrige skipshendelser

Passasjer-/ro-ro-båten Bergsfjord fikk teknisk feil på hovedmotor (gass), Loppa kommune, Troms og Finnmark
Fartøyet fikk problemer med hovedmotoren, som er gassdrevet, og måtte benytte den dieseldrevne reservemotoren på vei til Øksfjord. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Oppdrettsservicefartøyet Frøy Storm slapp ut diesel sør av Smøla, Smøla kommune, Møre og Romsdal
Fartøyet Frøy Storm befant seg i åpent farvann sør av Smøla (omkring 10 km sør av Smøla, 12 km øst av Grip og 9 km nordvest av Tustna) da mannskapet skulle flytte diesel mellom tanker, og ved et uhell gikk 1800 liter til sjøen. Fartøyet varsla Kystradio sør. Rederiet kontakta Kvernberget lufthavn, og et helikopter på vei til en installasjon vil fly over området og melde tilbake om de observerer diesel på sjøen. Brannvesenet er informert om utslippet, men det er lite sannsynlig av dieselen vil nå land. Det var tiltagende vind i området og all grunn til å anta at dieselen raskt forsvant fra sjøoverflata. Saken er avslutta.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljeforurensning i havna i Kirkenes, Sør-Varanger kommune, Troms og Finnmark
Kilden var ukjent, brannvesenet vurderte forurensningen som "ikke aksjonerbar". Saken er tatt til etterretning.

Oljeflak på sjøen nord for Flesland, Bergen kommune, Vestland
Hurtigbåten Tranen observerte et oljeflak, som de oppga å være 185 ganger 185 meter i utstrekning, ved passering Flesland. Fedje VTS kunne ikke se mulige kilder eller andre som kunne bekrefte observasjonen. Saken er tatt til etterretning. 

Landtransport

Akutt utslipp av hydraulikkolje fra traktor i Vestsidevegen, Trysil kommune, Innlandet fylke
Ca. 20 liter hydraulikkolje rant ut i veien over en strekning ca.150 meter. Forurensningen er håndtert av lokalt brannvesen, ingen miljømessige konsekvenser av betydning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Olje i veien, Øvre Markveg, Tromsø, Troms og Finnmark
Kilden var ikke identifisert og brannvesenet vurderte oljen som "ikke aksjonerbar". Saken er tatt til etterretning.

Utslipp av ukjent stoff ved Fjell kirke i Øygarden kommune, Vestland Utslippet skjedde på en parkeringsplass. Stoffet var regnbuefarget på vann og uten lukt. Kilden var ukjent, men brannvesenet antok at det dreide seg om 10-15 liter av en type hydraulikkolje og gjennomførte oppsamling ved hjelp av absorbenter. Vann- og avløpsetaten ble varsla og gjennomførte tiltak fordi noe av forurensningen hadde gått i en kum. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Lastebil slapp ut diesel i Sagvannsveien, Arendal kommune, Agder
200 liter rant ut fra lastebilen på en parkeringsplass i Sagvannsveien. Eier av bilen er ukjent, politiet følger opp denne siden av saken. Brannvesenet gjennomførte oppsamlingstiltak ved hjelp av absorbenter og oppsuging fra en kum som noe diesel hadde rent ned i. Saken tas til etterretning i Kystverket.

Utslipp av biogass fra søppelbil i Oslo
En av biogasstankene på en søppelbil hadde "blåst". Oslo brann- og redningsetat (OBRE) kontrollerte resten av tankene med infrarødt-kamera og måleutstyr. Tanken blåste tom mens OBRE var der. Gassen var flyktig og forsvant. Saken er tatt til etterretning.

Industri

Pelagia AS - utslipp av fiskeolje, Bodø kommune, Nordland
Anslagsvis 10000 liter rant ut på land og videre til sjø. Bedriften iverksatte tiltak i form av utlegging av lenser. Brannvesenet bistår. Saken følges opp av påtroppende vaktlag.

Andre landbaserte hendelser

Båsum Boring AS slapp ut diesel i forbindelse med anleggsvirksomhet på Geilo, Hol kommune, Viken
Anslagsvis 1500 liter diesel rant ut i grunnen fra en tank. Brannvesenet gjennomførte tiltak i form av oppsamling ved bruk av sugebil og graving av avskjærende grøfter. Forurensede masser er fjerna og et saneringsfirma er engasjert. Kystverket avventer skriftlig rapportering angående tiltak og miljømessige konsekvenser. Saken sluttbehandles av avtroppende vaktlag.

Lufttransport

Helikopterhavari med lekkasje av drivstoff i Verdal, Trøndelag
Helikopteret totalhavarerte i en nypløyd åker ved Stiklestad. Helikopteret var fullasta med drivstoff ved avgang like før havariet, og det er derfor grunn til å anslå utslippsmengden til omkring 500 liter. Brannvesenet la ut plast for å lede drivstoffet bort fra vraket av hensyn til sikkerheten for innsatsstyrken. Det ble ikke gjennomført tiltak for å fjerne forurensningen. Hendelsen skjedde for over en uke siden. Vaktlaget har vært i kontakt med grunneieren og orientert om at eieren av helikopteret har ansvaret for å sørge for begrensing av skadene som følge av forurensningen. Om det viser seg å være nødvendig med pålegg om gjennomføring av slike tiltak, vil grunneier ta kontakt med Kystverket. Saken avsluttes, men gjenåpnes ved behov.

Til toppen