Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 4/5

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Fartøyet BOTRANS (IMO 5142853) driftet rett vest av Seljestokken - Kinn - Vestland Fikk først noe assistanse fra lasteskipet Havstreym for å holdes unna nærliggende grunner frem til taubåten Stadt Aardal ankom og tok over og slepte fartøyet til Florø. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Fartøyet Wilson Gaeta driftet syd for Stavanger - Klepp - Rogaland Fartøyet Wilson Gaeta fikk motorproblemer på utsiden av Stavanger. Det var ingen umiddelbar fare for grunnstøting. Rederiet skaffet taubåt og slep ble koplet etter ca 3t. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Fartøyet NIHAT-M driftet 33nm VSV av Florø - Vestland Fartøyet fikk problemer med hovedtavlen, men etter ca 2 timer var fartøyet i drift igjen. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Fartøyet Mirai driftet ca 30nm vest av Korsfjorden - Nordsjøen Fartøyet driftet 1 time før de fikk maskinen i gang igjen. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Fartøyet Nijlborg driftet utenfor Sotra - Øygarden - Vestland De måtte stenge ned på grunn av en kjølevanns-lekkasje og alt for høye temperaturer. Fartøyet reparerte lekkasjen og gjennopptok seilat etter ca. 1 time. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Oppdrettsbåten "Sonja" hadde fremdriftsproblemer pga tau i propell og tok inn vann - NV av Haugesund - Vestland Vanninntrengning gjennom propell hylse på stb side. Ble assistert av R/S Hans Herman Horn (LFAM) og fartøyet Høydal (Imo 9596791). Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Skyssbåten "Brit" slet seg og drev i land i fjæra i nærheten ved Reine - Lofoten Båten (19m lang og 99BRT) har fått skader i skroget og tar inn vann. Brannvesenet med bistand fra KV Heimdal har fått båten til kai igjen. Båten er stort sett tettet igjen, men det er fortsatt behov for en liten lensepumpe pga mindre vanninntrengning. Eierfirmaet kommer til stedt i dag og vil forflytte fartøyet til annet sted for reparasjoner.

Fartøyskollisjon

Fartøyet Fjordkatt krasjet mot kai - Leirvik - Stord - Vestland Skipet lå og pushet med baugen mot fender i Leirvik hav. Høy flo. Passerende skip forårsaket bølger slik at baugen på Fjordkatt gikk over fender og traff betongen av kaien. Oppskrapt/mindre skade i baugen, ca 10 cm. Båten tatt ut av drift og seilt til Oma sjekk/reparasjon. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Øvrige skipshendelser

Fiskefartøy sølte ut saltsyre - Måløy - Vestland Fiskefartøy sølte ut ca 20 liter med saltsyre. De hadde spylt saltsyren på sjøen før brannvesenet var ankommet. Ikke aksjonerbart videre for brannvesenet. Avsluttes av vaktlag miljøberedskap.

Lossekran traff formast på Wilson Jupiter ved kai - Sunndalsøra - Møre og Romsdal Under inspeksjon ble oppdaget at en lossekran fra land hadde truffet formasten til Wilson Jupiter samt skadet noen luker. Reder ble informert og skulle følge dette opp. Tatt til etterretning av miljøberedskap.

Fergen Husøy problem med aktre propell - Træna - Nordland Fergen har 2 propeller og kom seg til kai ved Husøya (Trænasambandet) for egen maskin. Ingen utslipp. ferjen vil bli liggende p.g.a stigende vind etc. i området. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Fartøyet Kumpula beroper seg Force Majeure og vil gå til Narvik - Nordland Ble opprinnelig nektet av VTS på kaiplass,los og slepebåttilgang. Fartøyet påberopte seg Force Majeure pga uværet "Ingunn" og gikk inn til Narvik. Nor VTS og lokal LOM ordnet opp så de fikk kommet inn til kai. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Gasslaske i brann ombord i fartøyet Hopsfjord - Alvika - Øst av Ålesund - Møre og Romsdal Skipet ligger ved ett sement blandeverk. Personer i området ble evakuert til 300 m grense. Brannen er nå slukket. Noe skader på fartøyet. Avsluttes av vaktlag miljøberedskap.

50 fots skøyte, Pia Marie, sunket i Aursfjord med dieselutslipp - Balsfjord - Tromsø Båten slet seg delvis under stormen "Ingunn" med 3 trosser. 4. trosse holdt lenge, så røk festet på brygga også. Båten sank og absorberende lenser ble lagt ut av brannvesenet. De har samlet mellom 400 og 600 liter med lensene. Resten er ikke aksjonerbart. Avsluttes av vaktlag miljøberedskap.

Landtransport

Utslipp av diesel fra lastebil - Vålerveien 301 - Moss - Østfold Mindre diesellekkasje på asfalt inne på et industriområde, fra lastebil etter påkjøring som medførte hull i tanken. Brannvesenet var på stedet, stoppet lekkasjen, samlet opp videre utslipp og brukte sorbenter på tilsølte områder. Estimert utslippsmengde var 40-50l. Utslippsområdet er på asfalt i et industriområde/næringspark. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Industri

Lekkasje av saltpetersyre på fabrikken til Yara Glomfjord - Ørnesveien 3 - Meløy - Nordland Lekkasje av ca. 100 liter saltpetersyre fra fabrikken fra en dråpeutskiller ute på industriområdet. De anså ikke at det var spredningsfare utenfor industriplassen pga. begrensede mengder, og at syren var allerede fortynnet i røret. Det er et stort industriområde og ingen vassdrag eller bekkefar i umiddelbar nærhet. Brannvesenet var på stedet. Fabrikken stoppet produksjonen for å komme til lekkasjepunktet for å reparere. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Landbruk

Utslipp av diesel til Statlandelva - Trøndelag Dieselutslipp fra tank i Statlandvegen 1, 7777 Nordstatland til Statlandelva. Anslått utslippsmengde er mellom 350 og 400 liter. Brannvesenet la absorberende lenser. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av hydraulikkolje til asfalt - Calmeyersgate 5 - Oslo Melding fra OBRE om et utslipp av hydraulikkolje til asfalt. Mengde er estimert til å være mellom 20-30 liter. Lokalt BV har aksjonert med absorberende masse. Ingen mistanke om at det har lekket til nærliggende kummer eller annen spredning. Ansvarlig forurenser er Skårer eiendom. Tatt til etterretning av vaktlag miljøberedskap.

Utslipp av Ammoniakk - Hitra Utslipp av ammoniakk fra tank hos Hitra mat på Hitra. Lekkasjen ble stoppet, men mengde utslipp vet de ikke før tanken fylles opp. Ikke aksjonerbar.

Til toppen