Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 4/5

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 20

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 2 0
Fartøy i drift 4 5 800
Øvrige skipshendelser 3 150
Landtransport 3 715
Industri 5 2 203
Landbruk 1 50 000
Andre landbaserte hendelser 2 230
Totalt fordelt på hendelsestyper* 20 59 098
Totalt 20 59 098

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Utvalgte hendelser

El-ferga i Svelvik med blckout og påfølgende drivende grunnstøt ved fergeleiet ved Svelviksund

Horten VTS meldte at El-ferga Svelvik fikk blackout to ganger denne uka og drev mot land. Første gang mot Hurumsida og andre gang mot mudderbank ved utløpet av Drammensfjorden. Begge ganger ble taubåt rekvirert fra Horten (Braus). Det har ikke vært oljeutslipp i forbindelse med hendelsene. Dykkerundersøkelser er foretatt. Årsak til de to blackout er oppgitt å ikke være fra samme feil. Sjøfartsdirektoratet er informert og har fulgt saken videre. Saken avsluttes fra Kystverkets side.

Fartøyet Nystein drifter svært nært land på Jæren, Klepp i Rogaland fylke

Kvitsøy VTS meldte om bulkfartøyet, 82 m, som driftet svært nær land. Fartøyet hadde problem med navigasjonssystemet, men skipet hadde noe fremdrift og en styremaskin. Redningshelikopter hang over og guidet skipet. Det var mye vind og kraftige kast. Mannskap var på broen med redningsdrakter. Slepebåten Bokn ankom og sleper ble satt ombord. Fartøyet gikk til Husøy havn, Karmøy. Dette var en HRS ledet aksjon. Sjøfartsdirektoratet ble varslet. Reder har oppgitt at fartøyet har vært nær grunn, men trolig ikke ned på. Saken avsluttes.

Sigrid Sigurdsdotter. Driftet på land på Vega, Rørøy, Nordland

Hurtigbåten Sigrid Sigurdsdotter har slitt fortøyningene og driftet i fjæra på Vega. Torghatten rederi har oppgitt at planen er at redningsskøyte trekker fartøyet av den av 4.2.22, ved høyvann. Dobbelt skrog, maks 5800 l diesel ombord. Ikke registeret forurensing så langt. IUA Helgeland er informert om hendelsen. Pågående hendelse.

Katamaran, arbeidsbåt Bore Cat tilhørende Multiconsult i ferd med å gå ned langs kai i Stavanger, Rogaland

Katamaranen Bor Cat gikk ned ved Strandkaien i Stavanger. Fartøyet er 15m. Stavanger brannvesen jobbet i forkant med å redde fartøyet som hadde fått stor slagside grunnet heftig vær. Det ble lagt lenser ut da noe diesel lekket ut. Fartøyet hadde ca 100 l diesel ombord. Fartøyet er nå hevet. Saken avsluttes.

Utslipp av diesel fra arbeidslokomotiv, Fauske jernbanestasjon, Fauske Kommune, Nordland

110 Nordland meldte om arbeidslokomotiv som har punktert dieseltank, utslipp på ca 500 liter. Brannvesenet har jobbet med å tømme tanken, samt begrense skadeomfang. Flere bilder er mottatt fra opprydningsarbeidet. Banenor har leid inn NORCONSULT til å bistå i opprydningen. De vil fjerne masser på stedet. Det er tele i bakken slik at det antas betydelige mengder kan samles opp. Det er ikke miljøsårbare områder i nærheten. Kommunen og Statsforvalter er varslet. Sluttrapport vil mottas når opprydningen er ferdig. Avtroppende vaktlag følger opp saken.

Utslipp av opp mot 2000 liter bitumen, Skaganeset, Øygarden kommune, Vestland

Øygarden brann og redning meldte at en plasthall falt på et asfaltanlegg som medførte at bitumen rant ut. Skadebegrenset tiltak er utført, som bruk av sand ved opptak. I BRIS skjemaet er det oppgitt at alt er tatt opp. Politi er varslet. Sak avsluttet.

Utslipp av gjødsel. Sørbygda 387. Soknedal. Sør-Trøndelag

110 Sør Trøndelag meldte om utslipp av husdyrgjødsel. Bonden drev med utvanning av gjødsel som medførte at det rant over og videre til bekkefar. Antatt 50m3 er rent ut, dette er vannfortynnet gjødsel. Gjødselkjeller er intakt slik at det ikke er fare for ytterligere utslipp. Brannvesenet har vært på stedet og avsluttet tiltak. Saken er varslet videre til kommunen og Statsforvalter. Saken avsluttes fra Kystverkets side.

 

Til toppen