Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 4/5

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 12

 

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

1

0,00

Fartøy i drift

1

0,00

Øvrige skipshendelser

2

1.200,00

Offshore

2

210,00

Landtransport

1

25,00

Industri

2

3.000,00

Landbruk

1

400,00

Andre landbaserte hendelser

2

100,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

12

4.935,00

Totalt

12

4.935,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Taubåt Uthavn LKKH på grunn ved Raudauna, Bulandet, Askvoll, Vestland Mottatt fra NOR VTS; Taubåten hadde 2 lektere på slep, og alle tre enheter rekte mot og på land på øya Raudauna. Lektere sikret med egne søyler av mannskapet på taubåt. KV Tor raskt på stedet og bisto i arbeidet, samt fikk oversikt. De to personene ombord på slepebåt ble konstatert var trygge. HRS avsluttet. Vakthavende kontaktet reder, og fikk fortgang i bestilling av egnet slepebåt - Stadt Sløvåg fra Florø. Undersøkelser gjort av KV Tor kan melde om ingen større skade på skutebunnen og ingen lekkasje fra havarist. Været roet seg noe utover natten. Stadt Sløvåg ankom ca. 3 timer etter avrop, (ca. kl. 03) og tok etter hvert slepebåt og begge lektere under slep til Sløvågen fulgt av KV Tor et stykke. Ankomst ca. kl. 11.45 neste dag.

Fartøy i drift

Fiskefartøy Alferas UHUX, sørvest av Spitsbergen med not i propell Mottatt fra NOR VTS. NOR VTS fulgte opp hele hendelsen der fiskefartøy fikk not i propellen. Fartøyet befant seg da sørvest av Spitsbergen like utenfor Hornsund. KV Harstad tok fartøyet i slep inn til Longyearbyen. Værforhold gjorde det til at slepet ble pauset og gikk over flere dager. Polarsyssel var via Sysselmester, anmodet om å bistå, men været roet seg og KV Harstad tok fartøyet helt inn til Longyearbyen selv fortøyd langs skuteside. Dykkere fra fastland bestilt for å fjerne not. Sjøfartsdirektoratet informert. Sak tatt til etterretning i vakt.

Øvrige skipshendelser

Utslipp diesel fra kaianlegg, Digermuren, Vågan, Nordland Mottatt fra 110; Lokalt brannvesen var på stedet. Det var under fylling fra tankanlegg fra land til en av oppdrettsbåtene. Hull på slange fra tank til fyllestuss. Vakthavende har hatt telefonkontakt med med eier. De fikk stoppet pumpen men det gikk ca. 300 liter til kai og mye ble absorbert av nysnø. Det ble aksjonert med absorbenter og lense ble lagt på sjø som sikring. Det antas at mindre mengde gitt til sjø og resten ble samlet opp på kai og levert til godkjent mottak. Sjøfartsdirektoratet informert. Sak avsluttet.

Utslipp av rapsolje i forbindelse med tanking, BioMar for-fabrikk Myre, Øksnes, Nordland Mottatt fra 110; Utslipp av ca. 1000 liter rapsolje. Utslippet skyldtes en lekkasje på overføringsslangen fra båten som leverer oljen til BioMar sine tanker som står på kaia. Industrivernet til selskapet har aksjonert ved å legge ut lenser og å suge opp oljen ved hjelp av sugebil. Brannvesenet har bistått. Statsforvalter som også er konsesjonsmyndighet for bedriften er skriftlig informert av vakthavende. Sjøfartsdirektoratet informert .Utslippet skal være godt håndtert, og sak avsluttet i vakt.

Offshore

Utslipp 110 liter hydraulikkolje, Sleipner R, Nordsjøen Mottatt fra Petroleumstilsynet; Under lekkasjetesting av nytt hydraulikkanlegg på Sleipner R. ble en akkumulator stående trykksatt og det inntraff en lekkasje i en flens. Noe over halvparten av de 110 literne havnet på sjø, mens resten ble tatt opp fra dekk. Ikke aksjonerbart. Tatt til etterretning.

Utslipp av oljebasert mud fra felt Ringhorne, Nordsjøen Mottatt fra Petroleumstilsynet; ca. 100 liter i dråpeform havnet i sjøen. Kjemikalier i rød kategori utgjør en svært liten andel av utslippet. Ingen personer ble eksponert. Miljødirektoratet informert. Sak tatt til etterretning.

Landtransport

Utslipp 25 liter hydraulikkolje fra Renovasjonsbil, Sørøygata, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark Forurensingen stoppet straks kjøretøyet ble skrudd av på stedet når lekkasjen ble oppdaget. Finnmark Ressursselskap sine ansatte på bilen gjorde umiddelbare tiltak og fikk lagt på oljebark/zugol på oljespill. Ca. 25 liter olje lekket ut på veien, alt ble ryddet opp med oljebarken. Sak håndtert lokalt. Avsluttet.

Industri

Utslipp av 3000 liter lett fyringsolje, Kokstaddalen, Bergen, Vestland Mottatt pr. tlf fra 110; Melding om utslipp av 3000 liter fyringsolje ved Hansa Borg Bryggerier. Lekkasjen er nå stengt. Utslippet har gått til overvannssystem og videre til elv/bekk som leder ut i Birkelandsvannet. Brannvesenet har aksjoner med lense i bekk/elv som renner ut i Birkelandsvannet. Brannvesen melder at begrensede mengder skal ha passert gått ut i vannet. Lensesettingen er vellykket. Kommunens Vann og avløp samarbeider med Hansa Borg og brannvesen om tiltak, oppsamling fra overvannsnettet, røkting av lenser osv. Politi varslet. Kystverket har utstedt pålegg om tiltak etter en faglig vurdering av miljøkonsekvenser. Statsforvalter er involvert, og senere akseptert delegasjon av myndighet. Pålegg utstedt 31. jan. kl. 15:40. Sak delegert Statsforvalter etter avtale for videre oppfølging 1. feb. 

Utslipp av 30-40 kg Natriumhydrooksid på betonggulv i forbindelse med flytting av bigbag Ved forflytning av en big bag (1000 kg) fra et lager på Transportsentralen, oppsto det en lekkasje da en plankebit forårsaket et hull i bagen. Det lekket ut ca. 30-40 kg på betonggulvet. Alt ble tatt opp av kjemikaliedykkere. Kjemikaliefirma Viken Tankrens ble kontaktet og tok stoffet videre til destruering. Ingen utslipp til miljø. Sak tatt til etterretning.

Landbruk

Utslipp av diesel på gårdsbruk på Tynset i Innlandet Mottatt fra miljøvernavdelingen i Tynset kommune. Utslippet skjedde mest sannsynlig i forbindelse med fylling av tanken i desember 2022. Vakthavende ba kommunen varsle 110. Vakthavende var så i dialog med grunneier. Ingen lukt observert, og ingen synlig diesel, testet med noe spadegraving ved grøft. Utslippets omfang/volum er uklart. Kran ytterst på en fylleslange fra tanken har stått litt åpen, så innhold fra tanken har lekket ut med lav rate siden fylling i begynnelsen av desember. Det ble anbefalt ny befaring til våren. Vakthavende var i dialog med kommunens miljøavdeling mandag. Enighet om at et pålegg til grunneier om etterkantundersøkelser/grunnundersøkelser bør utstedes. Frist for undersøkelsene; april/mai, når snø og is er smeltet. Pålegg vurderes. Sak søkt overført Landgruppe.

Andre landbaserte hendelser

Lekkasje av kjølevæske fra toppen av en Turbin, Sørmarkfjellet, Osen Trøndelag Mottatt pr. e-post fra vindkraftselskap.; utslipp av ca. 30 liter kjølevæske. Det var mye nedbør og vind i området da uhellet inntraff og etter en sjekk av terrenget omkring er det ikke observert synlig forurensning. 110 sentral og kommune er varslet. Ikke aksjonerbart. Sak tatt til etterretning.

Utslipp av 70 liter diesel fra pumpe på drivstoffanlegg på Hylkjeflaten, Bergen, Vestland Mottatt fra 110; Under tanking av diesel på et ubemannet tankanlegg på Hylkjeflaten i Bergen viste det seg at piperøret var fjernet, trolig på grunn av skadeverk, og ca. 70 liter diesel flommet utover bakken. Brannvesenet har vært på stedet. De har lagt ut bark og fikk samlet opp det meste. Det øvrige har gått til oppsamlingskar. Politiet har vært på stedet. Eier av anlegget, Oljeleverandøren, har bedt selskapet Oljeservice (som har levert utstyret til anlegget) om å dra til stedet, undersøke, gjøre tiltak og skrive rapport. Oppfølging av sak avsluttes, men forventer mottak av rapport senere.

Til toppen