Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 47/48

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 18

Sammendrag

 

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

2

0,00

Fartøy i drift

3

0,00

Øvrige skipshendelser

3

105,00

Offshore

2

1.780,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

1

10,00

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

1

2.000,00

Landtransport

4

300,00

Industri

2

1.575,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

18

5.770,00

Totalt

18

5.770,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fartøyet Frøy Challenger, grunnberøring - Lille Torsøy, Hitra, Trøndelag Sjøfartsdirektoratet meldte fredag 25.11.22 om hendelsen som skjedde i forbindelse med avlusingsarbeid. Fartøyet gikk av grunnen for egen maskin. Ingen forurensning til sjø. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Fergen Boknafjord, sammenstøt med kai ved Mortavika - Stavanger, Rogaland Sjøfartsdirektoratet meldte torsdag 01.12.2022 om hendelsen. Skade på fergen var over vannlinjen, og hendelsen medførte ikke akutt forurensning.  Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Fartøy i drift

Fartøyet Kuznetsov driftet - Vest av Egersund, Nordsjøen Nor VTS meldte søndag 27.11.22 at fartøyet hadde en kort stopp for å sjekke kjøling på maskinen, etter å ha seilt med sakte fart over lang tid i dårlig vær. Fartøyet fant alt i orden og fortsatte seilasen som normalt. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Fartøyet Horda Pioneer driftet - Korsfjorden, Øygarden, Vestland Fedje VTS meldte tirsdag 29.09.22 at fartøyet hadde fremdriftsproblemer som måtte undersøkes. Etter en kort stans ble alt funnet i orden og seilasen fortsatte.  Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Gasstankeren Antwerpen driftet - Vest av Kvitsøy, Nordsjøen Nor VTS meldte tirsdag 29.11.22 om at fartøyet hadde elektriske problemer. Det var flere sleperessurser i området og situasjonen ble vurdert til å være under kontroll. Fartøyet fortsatte seilasen etter utbedringer. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Øvrige skipshendelser

Utslipp av diesel fra sunket fritidsbåt - Tønsberg, Vestfold og Telemark Mottok "BRIS" fra Vestfold interkommunale brannvesen mandag 28.11.22. om at ca. 150 liter diesel hadde lekket til sjø fredag 25.11.22. Lokalt brannvesen aksjonerte med absorberende lenser. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av diesel til sjø fra oppdrettsselskap - Sandnessjøen, Alstadhaug, Nordland Ett privat selskap meldte mandag 28.11.22 om at de hadde hatt et utslipp av 3-6 liter diesel fra en flåte. Utslippet medførte lokalt blueshine. Lokalt brannvesen og Helgeland havn ble varslet. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Observasjon av flammer på sjøen i Norskehavet - NV av Hammerfest Nor VTS meldte tirsdag 29.11.22 om at en tråler hadde observert flammer på havet. Helikopter ble sendt ut for å observere i området uten funn. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Offshore

Utslipp av hydraulikkolje fra Grane plattformen - Nordsjøen Petroleumstilsynet meldte fredag 25.11.22 om utslipp av ca 1000 liter hydraulikkolje i forbindelse med vedlikehold på en bro. Dårlig vær gjorde at det ikke var mulig å oppdage utslippet visuelt på sjøen. Hendelsen er varslet til miljødirektoratet. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av hydraulisk væske fra Equinor Energy - Åsgard B, Norskehavet Petroleumstilsynet meldte tirsdag 29.11.22 om at det mandag 28.11.22 hadde vært et utslipp av ca 780 liter hydraulisk væske. Årsak er ikke kjent for kystverket, men utslippet er stanset. Miljødirektoratet er informert. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av olje på sjø - Raunefjorden Øygarden, Vestland Fedje VTS meldte tirsdag 29.11.22 om at en hurtigbåt hadde kjent diesellukt og observert blueshine på sjøen. Fedje VTS fulgte opp mulige kilder uten at det kunne bekreftes hvor det kom fra. Det er ikke kommet nye meldinger om observasjon eller lukt.  Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Utslipp av plastchips fra Hardingsmolt AS setteanlegg - Kvam, Vestland Statsforvalteren i Vestland meldte torsdag 01.12.2022 om hendelsen basert på henvendelse fra bedriften selv. Det er anslagsvis to til tre kubikk plastchips som benyttes i biofilter som ved et uhell gikk til sjø. Bedriften iverksatte selv opprydding. Aksjonering pågår, men mesteparten samt annet søppel i fjæra, er allerede plukket opp.

Landtransport

Utslipp av diesel på vei - Øyer, Innlandet En privatperson kontaktet Kystverket mandag 28.11.22 om en hendelse som skjedde fredag 18.11.22 der en lastebil hadde hatt et utslipp av diesel på veien utenfor melders tomt. Lokalt brannvesen hadde aksjonert og kommunen hadde ryddet. Melder mente det fortsatt luktet diesel på hans tomt. Vaktlaget har vært i kontakt lokalt brannvesen, og kommunen. Saken pågår og hendelsen vurderes overført til landgruppa.

Utslipp av hydraulikkolje fra lastebil - Industrivegen, Mosjøen, Vefsn, Nordland 110 Bodø meldte mandag 28.11.22 om utslipp av 50 liter hydraulikkolje til fast dekke. Lokalt brannvesen aksjonerte med absorbenter. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av hydraulikkolje fra lastebil - Krokeidevegen, Fana, Bergen, Vestland 110 Vest meldte tirsdag 29.01.22 at anslagsvis 20 liter hadde sluppet ut på veien. Lokalt brannvesen aksjonerte og samlet opp forurensningen. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra lastebil - Hamar, Innlandet Mottatt "BRIS" rapport fra Hamar brannvesen 01.12.22 om at ca 30 liter diesel lakk ut til vei fra skadet drivstoff tank. Brannvesenet aksjonerte og fikk tatt opp forurensingen. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Industri

Utslipp av salpetersyre med videre gassutvikling - Yara, Porsgrunn, Vestfold og Telemark 110 Sør-Øst meldte mandag 28.11.22 om lekkasje fra en kran på et industriområde. Det ble aksjonert med å danne en fangdam for videre oppsamling av forurensingen. Politi, lokalt brannvesen og IUA ble varslet om hendelsen. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av hydraulikkolje - Brusemyrløkka, Sarpsborg, Viken 110 Sør-øst meldte tirsdag 29.11.22 om at 50-100 liter hadde lekket fra en borerigg på anleggsplass. Lokalt brannvesen aksjonerte og samlet opp synlig forurensning. Ansvarlig forurenser fjerner forurenset masse. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Til toppen