Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 48/49

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 10

Sammendrag

 

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

3

0,00

Fartøy i drift

1

0,00

Fartøyskollisjon

1

0,00

Landtransport

2

100,00

Industri

1

0,00

Andre landbaserte hendelser

2

70,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

10

170,00

Totalt

10

170,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fritidsbåt har grunnstøtt i Gisundet ved Finnsnes - Senja, Troms og Finnmark Sjøfartsdirektoratet meldte lørdag 03.12.2022 om hendelsen. Det er ikke meldt om akutt forurensning, og fartøyet kom av skjæret etter kort tid. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Fartøyet Hurumferja, lett grunnberøring, Horten, Vestfold og Telemark Sjøfartsdirektoratet meldte lørdag 03.12.2022 om hendelsen som skjedde ved avgang fra Horten. Hendelsen medførte ikke akutt forurensning. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Sjarken Lisa Bell, grunnstøting ved Storøya vest av Brønnøysund, Nordland NOR VTS meldte onsdag 07.12.2022 at sjarken hadde forlist. Det viste seg senere at sjarken ikke hadde sunket, men var skadet som følge av grunnstøting. Sjarken kom seg av grunn, og lagt til ved flytebrygge med hull i skroget. Det er ikke rapportert om akutt forurensning. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Fartøy i drift

Containerskipet Elbsun driftet - Breisundet, Herøy, Møre og Romsdal Sjøfartsdirektoratet meldte onsdag 07.12.2022 at fartøyet hadde motorstans og driftet i Breisundet etter avgang fra Ålesund. Redningsskøyte ble mobilisert, men ble raskt demobilisert da fartøyet etter kort tid meldte at de hadde maskinen i gang igjen og fortsatte seilasen. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Fartøyskollisjon

Kollisjon mellom to mindre fartøy ved innseiling til Nordvågen Magerøya, Nordkapp, Troms og Finnmark Sjøfartsdirektoratet meldte mandag 05.12.2022 om at fartøyene Borgafelli og King Nordkapp hadde hatt en lett kollisjon. Det var små skader på begge fartøy, og hendelsen medførte ikke akutt forurensning. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Landtransport

Utslipp av diesel fra buss - Midtre gate, Mo i Rana, Nordland 110 Salten meldte fredag 02.12.2022 om diesellekkasje fra en buss, hvor anslått ca. 50 liter diesel rant ut. Brannvesenet aksjonerte, bisto med tetting av lekkasje av drivstoffrør på bussen og samlet opp forurensningen. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av hydraulikkolje fra lastebil ved Sætre, Asker, Viken Oslo brann- og redningsetat meldte tirsdag 06.12.2022 om hendelsen, hvor hydraulikkolje hadde rent utover veibane hellende mot veikryss, over en strekning på ca. 70 meter. Brannvesenet har anslått utslippet til ca. 50 liter. Lastebileier og brannvesenet har benyttet absorberende bark på utslippet, også de begrensede stedene det kunne antydes at noe hadde rent utenfor veibanen. Kommunen inspiserer en overvannskum på området. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Industri

Forhøyet utslipp av klor til sjø fra INOVYN sitt anlegg, Grenland, Vestfold og Telemark Kystverket mottok melding fredag 09.12.22. Bedriften hadde registrert forhøyede verdier i utslipp av klor til sjø, oppgitt til 3,1 kilo som fritt klor. Saken vil måtte følges opp av Miljødirektoratet. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av diesel fra drivstoffpumpe på Finnøy, Stavanger, Rogaland Finnøy brannvesen meldte mandag 05.12.2022 om utslipp av ca. 50 liter diesel til sjø fra en ubetjent drivstoffpumpe for fritidsbåter. Lekkasjen viste seg å komme fra et dårlig rør mellom tank på land og pumpen på kai. Røret ble stengt av og vil utbedres. Brannvesenet aksjonerte med absorberende lenser på sjø. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av oljeprodukt fra oljefat ved hyttefelt nord av Sjøholt - Ålesund, Møre og Romsdal Mottatt "BRIS" rapport fra Ørskog brannvesen tirsdag 06.12.2022 om hendelsen som skjedde 18.11.2022. Det var da varslet om lekkasje fra et 200-liters oljefat som sto i nærheten av et hyttefelt. Det er ukjent for brannvesenet hvem som varslet, og eier av oljefatet er ukjent. Da brannvesenet kom til stedet var det sugebil der som sugde opp forurensning, og oljefatet var fjernet. Brannvesenet kan i ettertid ikke se eller lukte olje der oljefatet har stått. Hendelsen avsluttet i vaktlaget.

Til toppen