Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 49/50

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 8

Sammendrag

 

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

1

0,00

Fartøy i drift

4

0,00

Øvrige skipshendelser

2

0,00

Offshore

1

25,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

8

25,00

Totalt

8

25,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fartøyet MV Vestborg grunnstøtt ved Grip - syd av Smøla Lasteskipet MV Vestborg, 90 m, grunnstøtte utenfor Grip, syd av Smøla, Møre og Romsdal. Fartøyet ble trukket av grunn av RS skøyta Erik Bye og det ble ikke meldt om forurensning av betydning etter hendelsen. Fartøyet gikk til Kristiansund for videre undersøkelse av skadeomfang.

Fartøy i drift

Phillip Bay, maskinproblemer nordvest av Smøla Bulkskipet Phillip Bay, 180 m, fikk maskinproblemer og ankret opp for reparasjon på Freifjorden. Skipet tok selv kontakt med NOR VTS og fortsatte seilasen etter avsluttet reparasjon. Ingen forurensning.

Drifter, Wilson Holla, i nærheten av ULA plattformen Lasteskipet Wilson Holla, 90 m, driftet ca. 12 nm fra Ula plattformen, Nordsjøen. Equinor ble varslet. Fartøyet skiftet rør til kjøling av hovedmotor og fortsatte mot England etter gjennomført reparasjon. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Drifter, Ireland sørvest av Egersund, maskinproblemer Lasteskipet Ireland, 110 m, driftet sørvest av Egersund. Fartøyet kom i gang igjen etter reparasjon/vedlikehold og fortsatte seilasen mot Kjøpsvik. Ingen forurensning i forbindelse med hendelsen.

Drifter, Lago di Cancano, NW av Goliat TSS Fartøyet Lago di Cancano, driftet i TSS NW av Goliat. Fartøyet kom i gang igjen ved egen hjelp og fortsatte seilasen, ingen forurensning.

Øvrige skipshendelser

Trondheimsfjord II sammenstøt med kai - Vanvikan Fosen, Trondheim Hurtigbåten Trondheimsfjord II, 24 m, hadde et hardt kaitillegg ved Vannvikan, Fosen, Trondheim. Sammenstøtet førte til mindre materielle skader og båten er tatt til verft for reparasjon. Det er ikke meldt om personskader eller forurensning i forbindelse med hendelsen.

Fartøyet Soffi med bruket fast i gassledning - Skudneshavn, Karmøy - Rogaland Reketråleren Soffi satte fast bruket i en gassrørledning ut av Karmøy, Rogaland. Fartøyet rekvierte ROV fra et større ankerhandlingfartøy, og ved hjelp av ROVen fikk de frigjort bruket fra rørledningen dagen etter. Gassco melder at det ikke er noen skade på rørledningen.

Offshore

Utslipp av vaskevann til sjø - Troll C feltet, Equinor - Nordsjøen I forbindelse med en rengjøringsoperasjon gikk oljeholdig vaskevann til sjø på Troll C-innretningen i Nordsjøen. Utslippsmengden er kalkulert til 25 liter olje.

Til toppen