Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 50/51

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 20

Sammendrag uke 50/51

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Fartøy i brann

1

0,00

Fartøyskollisjon

1

0,00

Vrakhåndtering (Skip)

2

0,00

Offshore

2

524,00

Drivende gjenstand

2

0,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

2

11,00

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

1

1,00

Landtransport

6

1.710,00

Industri

1

60,00

Andre landbaserte hendelser

1

90,00

Internasjonal varsling og bistand

1

0,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

20

2.396,00

Totalt

20

2.396,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Bulkbåt Willson Parnu driftet utenfor Mo i Rana - Rana, Nordland Nor-VTS meldte tirsdag 20.12.22 at den 90 meter lange Bulkbåten Willson Parnu hadde hatt problemer med fremdrift, men at den gikk mot oppankringsplass for egen maskin. Det ble rekvirert slepebåt for eskortering, denne koblet senere opp og bistod fartøyet til kai. Sjøfart ble varslet om hendelsen. Saken avsluttet i vaktlaget.

Fartøy i brann

Brann i battericelle på brønnbåten RO SENJA - Larsnes, Gurskøya, Møre og Romsdal Hovedredningssentralen varslet lørdag 17.12.22 om hendelsen som fant sted i forbindelse med en prøvetur. Personell var under kontroll og ble evakuert. Politiet ledet aksjonen, vaktlaget tilbød bistand til alternativ nødhavn og behov for ressurser. Lokalt brannvesen gikk ombord og det var usikkert om det hadde vært brann. Sjøfart ble varslet om hendelsen. Saken avsluttet i vaktlaget.

Fartøyskollisjon

Fartøyskollisjon mellom MV Dantic og Barmøy - Brønnøy, Nordland Sjøfartsdirektoratet meldte mandag 19.12.22 om hendelsen som skjedde søndag 18.12.2022. Det var mindre skader. Hendelsen blir fulgt opp av Sjøfartsdirektoratet. Saken avsluttet i vaktlaget.

Vrakhåndtering (Skip)

Sunken sjark - Bogen, Evenes, Nordland Narvik havn meldte torsdag 22.11.22 om hendelsen. Sjarken inneholder små mengder diesel og ligger ikke til fare eller hinder for sjøtrafikken. Evenes kommune forbereder pålegg til eier for fjerning av sjarken. Saken avsluttet i vaktlaget.

Offshore

Utslipp av hydrolikkolje - Equinor - Kristin feltet, Norskehavet Petroleumstilsynet meldte fredag 16.12.22 om at Equinor Energy AS tirsdag 13.12.2022 hadde innrapportert lekkasje/forbruk av ca 500 liter hydraulikkvæsken «Castrol Transaqua HT2-N» i forbindelse med operering av en masterventil. Dette var ut over det som var forventet ved denne typen operasjon. Miljødirektoratet ble rutinemessig informert og vil følge opp saken. Saken avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av oljeholdig vann - ÅSGARD A, Equinor Energy AS - Norskehavet Petroleumstilsynet meldte tirsdag 20.12.22 om utslipp av 24 liter med oljeholdig vann fra en brønnramme i forbindelse med en inspeksjon og arbeid den 17.12.22. Lekkasjen ble stoppet. Miljødirektoratet er varslet. Saken avsluttet i vaktlaget.

Drivende gjenstand

Kantret Husbåt - Kalvetangenbukta, Tønsberg, Vestfold og Telemark Tønsberg Havnevesen meldte onsdag 21.12.22 om at det lørdag 17.12.22 hadde kantret en husbåt i Kalvetangenbukta. Hendelsen har skjedd i en statlig biled. Kystverket vurderer at husbåten som over flere år har ligget oppankret i samme område ikke ligger til fare eller hinder for andre sjøfarende. Kystverket har vært i kontakt med eier av båten, samt hans forsikringsselskap. Forsikringsselskapet har en plan om heving. Dette vil skje så snart det er tilgjengelig ressurser for jobben. Tønsberg havnevesen er informert om situasjonen. Saken avsluttet i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av oljestripe - 2 nm nord for Moi, Aure, Møre og Romsdal Avinor meldte lørdag 17.12.22 om at et helikopter hadde meldt inn hendelsen. Det var ingen fartøy å knytte hendelsen til. Lokalt brannvesen ble informert om observasjonen. Saken avsluttet i vaktlaget.

Satelittobservasjon av mulig forurensning - Utsiden av Vesterålen, Barentshavet Nor VTS meldte tirsdag 20.12.22 om at de hadde mottat satelittbilder fra EMSA som trolig var skipsrelatert. Nor VTS kontaktet et fartøy i området uten at de bekreftet at de hadde hatt utslipp. Sjøfart er varslet om hendelsen. Saken avsluttet i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Observasjon av oljefilm i Glomma ved Unger Fabrikker - Fredrikstad, Viken Horten-VTS meldte onsdag 21.12.22 om at en Los ombord på et fartøy hadde observert en oljefilm som så ut til å komme fra en småbåthavn rett nord for Unger fabrikker. Lokalt brannvesen observerte en ca 1 km lang, tynn oljestripe som gikk 5 meter fra land. De vurderte at det ikke var hensiktsmessig å aksjonere. De kunne heller ikke finne kilden og avsluttet søket. Saken avsluttet i vaktlaget.

Landtransport

Utslipp av diesel fra vogntog - E6 ved Svinesundparken, Halden, Viken Halden brannvesen meldte mandag 19.12.22 om utslipp av 200 liter diesel til veibane, midtrabatt og avløpskum. Lokalt brannvesen og kommunen har aksjonert. Saken avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra to vogntog - Riksvei 3, Østerdalen, Åmot, Innlandet 110 Innlandet meldte mandag 19.12.22 om trafikkulykke hvor to vogntog var involvert. Det var utslipp til veg og grøft. Lokalt brannvesen har aksjonert og Statens vegvesen har ryddet på stedet. Saken avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra vogntog - E16 Fagernes, Nord-Aurdal, Innlandet Tirsdag 20.12.22 mottok vaktlaget rapport fra Nord-Aurdal brannvesen om utslipp 150 liter diesel langs veibanen. Hendelsen skjedde mandag 19.12.22. Lokalt brannvesen har aksjonert. Politi og lokalt IUA er varslet om hendelsen. Saken avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra traktor til grøft - Hålandsdalen, Bjørnafjord kommune, Vestland 110 Vest meldte tirsdag 20.12.22 om utslipp av 150 liter diesel i forbindelse med en ulykke. Utslippet var begrenset til en snøhaug. Lokalt brannvesen har aksjonert og politiet er varslet. Statens vegvesen ble varslet for opprydning. Saken avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra trailer, Buneset, Grong Kommune, Trøndelag 110-Trøndelag meldte tirsdag 21.12.22 om utslipp av 250-300 liter diesel og at lokalt brannvesen var på vei til stedet. Brannvesenet aksjonerte og utslippet ble korrigert til å være 50-60 liter og hadde gått til snø. Veidekke ryddet på stedet. Saken avsluttet i vaktlaget.

Utslipp av hydraulikkolje fra renovasjonsbil - Holmestrand, Vestfold og Viken 110 Sør-Øst meldte onsdag 21.12.22 om utslipp av 100-150 liter hydraulikkolje. Utslippet skjede i forbindelse med en sprengt hydraulikkslange. Forurensningen traff omkringliggende bebyggelse og gikk til offentlig sluk. Lokalt brannvesen har aksjonert, ansvarlig forurenser rydder etter hendelsen, lokal kommune følger opp skadevolders opprydning. Saken avsluttet i vaktlaget.

Industri

Utslipp av diesel til parkeringsplass - Speira Aluminium AS, - Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark 110 Sør-øst meldte tirsdag 20.12.22 om utslipp av 60 liter diesel til en parkeringsplass. Eget industrivern aksjonerte, og lokalt brannvesen bistod. Forurenset avfall skulle leveres til godkjent mottak. Saken avsluttet i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av diesel - Leirfossvegen, Trondheim, Trøndelag Mandag 19.12.22 mottok vaktlaget rapport fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS om utslipp av 90 liter diesel til hardpakket snø. Hendelsen skjedde torsdag 15.12.22. Forurenset snø ble fjernet. Saken avsluttet i vaktlaget.

Internasjonal varsling og bistand

Anmodning om bistand fra FN via ERCC - Mauritius Vaktlaget ble lørdag 17.12.22 varslet om anmodningen. Internasjonal koordinator vurderte anmodningen i samråd med direktør, Kystverket Miljøberedskap. Det ble besluttet å ikke tilby bistand. Hendelsen er loggført i "CECIS" og avsluttet i vaktlaget.

Til toppen