Hopp direkte til innhold

Vaktrapport uke 51/52

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 9

Vaktrapport uke 51/52

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

1

0,00

Fartøy i drift

1

0,00

Øvrige skipshendelser

2

900,00

Landtransport

3

500,00

Andre landbaserte hendelser

2

1.500,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

9

2.900,00

Totalt

9

2.900,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Lastefartøyet Navøy c/s LAOG, grunnstøting vest av Goddo, Bømlo kommune, Vestland Fartøyet kom av og gikk til kai ved Brandasund for dykkerundersøkelser. Ingen vanninntrenging eller forurensning. Sjøfartsdirektoratet følger opp videre.

Fartøy i drift

Fiskefartøyet Vima , 78 m, i drift nord for Rørvik Mottatt fra NOR VTS. Smøla Viking nær havaristen. RS Knut Hoem på vei fra Rørvik. Kunne drifte på land innen en time. Ankere gjort klar. Aksjonen styrt av HRS. Varslet videre ihht. prosedyrer. Fartøyet fikk etter hvert maskin i gang igjen, og gikk for egen maskin til Brønnøysund , eskortert initielt av Viking Smøla, deretter av RS Knut Hoem. Videre motorreparasjoner og oppfølging.

Øvrige skipshendelser

Fergen Stetind LFLR , hardt sammenstøt med kai ved Skåningsbukta, Vannøya, Karlsøy kommune, Troms Mottatt fra Sjøfartsdirektoratet. Fergen fikk problemer med manøversystemet, og fikk et hardt sammenstøt med fergekai. Fergen tatt av rute i påvente av servicefolk. Sak tatt til etterretning.

Norsk produkttanker Latana (Utkilen) på tur fra Eldnesvågen til Emden har fått en hylselekkasje (400 l/6 time) Mottok telefon fra Bundes-Polizei om at Latana som befant seg i norsk farvann hadde utslipp av hylseolje. Vakthavende kontaktet beredskapsvakten i Sjøfartsdirektoratet. LOM og Nor VTs informert. Sjøfart ba fartøyet om umiddelbart å avbryte seilas og gå til nærmeste egnede havn for reparasjon. Fartøyet gikk til Stavanger, der det stengte HVM og ble tatt inn av slepebåter. Skipet losses over til søsterfartøy og repareres før ny seilingstillatelse. Bundes-Polizei løpende oppdatert av vakt, og godt fornøyd med resultat.

Landtransport

Lastebil punkterte drivstofftank etter utforkjøring, lekkasje av 50 liter bioetanol, Ekebergveien, Oslo Mottatt Bris: Forurensningen tatt opp med Zugol sammen med snø/is på asfalt. Bymiljøetaten foretok finrensing etter at akutt utslipp var håndtert. Håndtert godt lokalt. Sak tatt til etterretning.

Lekkasje av diesel fra lastebil etter trafikkulykke ved Magnormoen, Eidskog kommune, Innlandet Mottatt fra 110: Brannvesenet aksjonerer mot forurensningen. Snø på stedet begrenser spredning. Brannvesenet aksjonerte på forurensningen, som lå i veibanen på et 100m langt strekk. Brukte 30 sekker Zugol, samt at det var snø langs veien. Ikke observert spredning av forurensningen. Håndtert godt lokalt. Sak avsluttet.

Semitrailer har kjørt av E6 i sydgående retning ved Mosseporten - utslipp av diesel Mottatt på tlf. fra 110: Brannvesenet samlet opp ca. 150 liter i kar og sugde opp ca. 150 liter. Resterende mengde til grunn/vei og tatt opp med torv/bark. Meste overtatt oppsamlingen av absorbentene med diesel. Bekk i nærhet befart. Sak håndtert lokalt. Avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Lekkasje fra nedgravd parafintank i forbindelse med graving, Sandbrekkeveien, Bergen kommune, Vestland Mottatt fra Bergen Vann&Avløp: Utslipp fra nedgravet parafintank under gravearbeider på privatadresse. Brannvesen satt lenser i nærliggende bekk. Tank ble fjernet etter at man først skar hull i tanktopp og sugde ut resterende vann og fyringsolje. Entreprenør fjerner forurenset masse og ble av vakthavende informert om sitt ansvar, og risiko og konsekvens ved evt. forurenset grunn til nærliggende hus osv. Entreprenør planla fjerning av masse til etter nyttår, men det ble tydelig kommunisert at dette ikke var akseptabelt, og entreprenør iverksatte sanering raskt. Til nå er rundt 60 tonn masser fjernet fra tomten hvor den nedgravde tanken sto plassert og levert til godkjent deponi i Bergen. Entreprenør har hatt daglig befaring av bekk i området, og tiltakene som er utført synes å gi forventede resultater. Entreprenør henter inn konsulent 2. januar for videre vurderinger og evt. konsekvenser. Sak åpen til ny tilbakemelding mottatt første uke i januar.

Lekkasje av 500 liter diesel til veg, Sørbyveien, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark 110 Sør Øst meldte om en privatperson/firma som har sølt diesel til veg på privat område på Revetal i Tønsberg kommune. Det er snakk om 500 liter. Snø/islagt veg og terreng rundt. Personen hadde ringt direkte til utrykningsleder i brannvesenet og meldt fra om hendelsen, og at han håndterte dette selv. Vakthavende ber 110 ta kontakt med lokalt brannvesen igjen. I og med at de er ansvarlige for å bistå i den akutte fasen, må de i alle fall forsikre seg om at skadevolder håndterer hendelsen på en forsvarlig måte, og at de da kan verifisere tiltak/sannsynlig mengde. Brannvesen reiser til stedet ila dagen, og melder tilbake. Sak åpen, følges av påtroppende vakt.

Til toppen