Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 52/1

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 16

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Fartøy i drift

3

0,00

Fartøy i brann

2

0,00

Øvrige skipshendelser

4

50,00

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

1

5,00

Landbruk

2

5.200,00

Andre landbaserte hendelser

4

3.310,00

Generell overvåkning og administrasjon

2

0,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

18

8.565,00

Totalt

18

8.565,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

MSC Dragon driftet 11 nautiske mil sør av Lista. Fartøyet fikk varmgang og stopp i maskin sør av Lista. Fikk startet opp etter hvert. Gikk med redusert maskinkraft inn til kai i Farsund med los ombord og tung eskorte.

Ferjen Nidaros 2 fikk maskinproblemer og mistet fremdrift i Storfosna i Trondhjemsfjorden De hadde heller ikke operativ baugthruster. De ba om assistanse og RS Horn Flyer ankom området. Et redningshelikopter ble rutet om til området for sikkerhets skyld. Det var dårlig vær i området. Mannskap på tre ombord, ingen passasjerer. Fergen gikk etter hvert for egen maskin til Garten ferjekai. Fulgt opp av Nor VTS. Avsluttes av Kystverket.

Fartøyet CSL Trimnes fikk motorstopp og kom i drift ved Hustadvika, Møre og Romsdal Det var fralandsvind i området og ingen umiddelbar fare for liv og helse eller grunnstøting. Fikk i gang fremdrift igjen etter 45 min. Los ombord. Losoldermann og Sjøfartsdirektoratet ble informert. Fulgt opp av Nor VTS. Avsluttes av Kystverket.

Fartøy i brann

Brann i mindre fiskefartøy; VILMA v/Svartneset, Vardø, Finnmark. Brannen ble slukket og det ble ikke rapportert om utslipp av olje til sjø. Det var heller ikke antatt fare for at båten skulle synke. Politiet har vært i kontakt med eier av båten. Sjøfartsdirektoratet er informert.

Brann i batterirom på forflåte i Herøy i Nordland Brann i et batterirom med 2-300 Kwh Lithiumbatterier. Betongflåte 40 x 40 meter knyttet til fiskeoppdrett ved Måsflesa, Lanabogen i Herøy kommune. Flåten ble evakuert, langt fra bebyggelse. IUA, kommune og brannvesen var informert. Saken avsluttet lokalt samme kveld uten dramatikk.

Øvrige skipshendelser

Treskøyte. 28 meter sunket ved Killingen, Bygdøy. Viken. OBRE har forsøkt å berge båten fra å synke, men den sank. Noe utslipp fra båten. OBRE har lagt ut lenser. Eier er kjent. Bymiljøetaten følger opp saken. Brannvesen følger med på evt. utslipp og lenser. Bergingsfirmaet Kambo Marina er kontaktet i forbindelse med mulig opphugging av fartøyet, men må angivelig søke statsforvalteren om tillatelse til å hugge opp et så stort fartøy. Holdes åpen inntil videre.

MS Laksen. Sunket fartøy. Brattavika. Austevoll. Vestland. Oppdrettskatamaran på 12 meter har sunket på ca. 100 meters dyp. Eier er identifisert. Oppdrettsanlegg i umiddelbar nærhet. 1300 liter diesel ombord mm. Ikke utslipp observert til nå. Fiskeridirektoratet ble varslet av 110. Politi varslet av 110. Skal heves. Ligger vanskelig til oppå oppdrettsanleggets forankringer. Forsikringsselskap er på saken. De forventer å få tak i et fartøy med større ROV-kapasitet for å kunne legge en videre plan for heving. De har fått utsatt frist for hevingsplan til onsdag 11.01. De vil holde oss oppdatert på status. Sak holdes åpen.

GORM tok inn vann, Vannfjorden, Margerøya, Finnmark. Fartøyet fikk vanninntrenging pga. en kuleventil som sto åpen. Mye forlig trim. Ingen forurensing. RS Odin bisto med lensing, havarist fortøyd i oppdrettsanlegget. Fulgt opp av Nor VTS.

Fartøyet Autoprestige fikk maskinproblemer og droppet anker ved nordre Langøya, Oslo Eskortert til kai ved hjelp av taubåt. Fortøyd på Kneppeskjæret. Rapportert fra Sjøfartsdirektoratet. Avsluttes av Kystverket.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observert olje på sjø ved indre havn i Kirkenes, Finnmark Oljeflak på 5 x 200 meter. Brannvesenet er på stedet, men vurderer det til å ikke være aksjonerbart. Mye vind og sjø der nå. De kontakter Kystverket igjen hvis saken tar seg opp og oljemengden øker.

Landbruk

Utslipp fra gjødselkum. Jorangervegen. Luster. Vestland Utslipp på 4000 - 5000 liter. Rant ned mot elv som drenerer til Lusterfjorden. Snø i området og mye nedbør. Lokalt brannvesen og kommunen aksjonerer. De har gravd ledegrøfter for å stoppe spredningen, samt stoppet lekkasje. Det anses lokalt ikke behov for videre tiltak.

Dieselforurensning fra et dreneringsrør i Steinskjær. Diesel kommer ut av rør som dreneres fra flere eiendommer til en bekk. Flere gårder i området kan være kilde til utslippet. Brannvesen aksjonerer med lenser. Ukjent mengde og kilde for utslippet. IUA er varslet. Lokalt brannvesen jobber med å lokalisere kilden. Holdes åpen inntil videre.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av ca. 3000 liter AdBlue til asfaltplass ved Heradvegen i Gol, Viken Hull på en tank som inneholdt AdBlue til firmaet Hallingfrakt. Tanken rommet omtrent 4000 liter. Utslippet er estimert til ca. 3000 liter. Resterende innhold i tanken er fjernet. Væsken rant utover en asfaltplass og blandet seg med snø slik at det ligger som en sørpe. Det er ingen stikkrenner eller kummer i skråning eller på asfaltplass og det anses ikke som fare for spredning til det ytre miljøet. Ansvarlig forurenser jobber med å samle opp sørpen i en tett container for videre å frakte dette til godkjent mottak.

Oljeforurensning i bekk ved Hellestøstranden i Sola kommune, Rogaland Bekken renner i et verneområde og ut til Hellesøstranden. Kommunen og Statsforvalter har befart området for å kartlegge samt lokalisere kilden. Kommunen har lagt ut lenser og bark i bekken som strakstiltak, samt bedt grunneier å gjøre videre tiltak og bidra med å lokalisere kilden. Grunneier har fjernet synlig olje i bekk og lagt ut lenser, barket og spylt overvannssystemet. Kilde er ikke funnet, men mistenkes å være rester etter asfaltering av vei fra i høst. Videre opprenskning vil foretas ved behov fremover. Opplever at hendelsen ivaretas godt av kommune og grunneier og avsluttes av Kystverket.

Isopor havnet i fjæra etter at flytebrygge i betong brakk, Rabbakaia på Frøya, Trønderlag Det ligger isopor over en strandlinje på omtrent 100 meter, men det er mye vind i området som gjør at isoporen flytter mye på seg og som gjør at det ikke er mulig å legge lenser. Brygga avgir fortsatt isopor, men pga vind og grov sjø er det ikke mulig å fjerne eller gjøre tiltak ved brygga på nåværende tidspunkt. Brannvesenet er på stedet og skal forsøke å rydde den isporen som ligger på land. Eier av brygga har planer om å fjerne/reparere bryggen, men må vente på bedre vær før det er trygt å sette i gang. Avsluttes av Kystverket. 

Utslipp av 300 liter diesel fra dieseltank ved Hallingdalsvegen, Nesbyen i Viken Entreprenør rygget på en dieseltank på egen eiendom. Diesel lakk ut på snøen. Ingen bekk i nærheten, eller spredning ned i bakken. Entreprenør har fått beskjed fra lokalt brannvesen om å få spadd dette opp i en container å kjøre det til et deponi for avlevering. Brannvesenet skulle reise til stedet for å sjekke at det det ble ivaretatt på riktig måte når det lysnet og se om det er behov for ytterligere tiltak.

Til toppen