Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 52/1

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 16

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 2 0
Øvrige skipshendelser 4 4
Offshore 1 150
Landtransport 3 141
Andre landbaserte hendelser 4 500
Generell overvåkning og administrasjon 2 0
Totalt fordelt på hendelsestyper 16 795
Totalt 16 795

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Ferja Lærdal - maskinproblemer - Kvinnherad kommune, Vestland Ferja Lærdal (LFPL) hadde problem med en thruster. Problemet ble løst etter relativt kort tid.

Lastebåten Canole - tekniske problemer i Oslofjorden - Asker kommune, Viken Horten VTS kontaktet fartøyet da det hadde redusert farten på vei til Oslo. Fartøyet informerte om at de hadde tekniske problemer, men gikk til kai for egen maskin med redusert fart.

Øvrige skipshendelser

Fiskebåt sunket i havna i Ørland kommune, Trøndelag Det lekker mindre mengder olje fra båten, ansett av brannvesenet som "ikke aksjonerbar" forurensning. Saken er et kommunalt ansvar, både med tanke på aksjon mot akutt forurensning og håndtering av fartøyet.

Fiskebåt i ferd med å synke i småbåthavn - Værnes, Stjørdal kommune, Trøndelag En fiskebåt på ca. 45 fot som holder på å synke har medført mye jobb for lokalt brannvesen, som har lensa båten for vann mange ganger. Brannvesenet opplyser at båten også lekker olje. Kommunen stiller spørsmål angående kommunens versus Kystverkets plikter i henhold til forurensningsloven. Kystverket bistår med juridiske avklaringer.

Fiskebåt - lekkasje av diesel i Fyllinga småbåthavn, Horten kommune, Vestfold Saken er et kommunalt ansvar, både med tanke på aksjon mot akutt forurensning og håndtering av fartøyet. Lokalt brannvesen har vært på stedet og vurdert situasjonen.

Fritidsbåt i ferd med å synke - Volden, Asker kommune, Akershus Saken er et kommunalt ansvar, både med tanke på aksjon mot akutt forurensning og håndtering av fartøyet. Lokalt brannvesen har lagt ut lenser omkring båten, som er på 35 fot og har omkring 70 liter diesel om bord.

Offshore

Vår Energi ASA - akutt utslipp av oljebasert borevæske - Ringhorne, Nordsjøen Teknisk svikt medførte et utslipp av omkring 1500 liter oljebasert borevæske. Det meste ble tatt hånd om på dekk, mens ca. 150 liter rant ut i sjøen.

Landtransport

Melkebil tilhørende TINE - akutt utslipp av melk - Ulnes, Nord-Aurdal kommune, Innlandet Omkring 100 liter melk rant ut som følge av at melkebilen velta.

Transportuhell med lastebil - lekkasje av diesel - Ulset, Bergen kommune, Vestland Ca. 40 liter diesel rant ut. Lokalt brannvesen gjennomførte tiltak for å fjerne dieselen.

Trailer med farlig gods - akutt utslipp av acetylengass - Balsfjord kommune, Troms En liten mengde acetylengass lakk ut. Hendelsen ble fulgt opp av lokalt brannvesen.

Andre landbaserte hendelser

Hauge Maskin AS - lekkasje av diesel fra tank på et industriområde - Skeie, Hægebostad kommune, Agder Anslagsvis 100 liter diesel rant ut på frossen grunn med mye snø. Lokalt brannvesen bistod den ansvarlige for forurensningen med opprydding. Det var ingen fare for spredning av forurensningen.

Rental.one AS - akutt utslipp av diesel fra gravemaskin - Nærbø, Hå kommune, Rogaland Omkring 100 liter diesel lakk ut fra gravemaskinen. Forurensningen er håndtert av lokalt brannvesen og den ansvarlige for forurensningen.

Vassbakk og Stol AS - akutt utslipp av diesel fra transportabel tank - Mauranger, Kvinnherad kommune, Vestland Anslagsvis 100 liter diesel rant ut i forbindelse med fylling av tanken, som var lekk. Den ansvarlige for forurensningen gjennomførte tiltak i samråd med lokalt brannvesen. absorberende lenser ble lagt ut og forurenset grunn fjernet. Oppdrettsanlegg i nærheten ble varslet, men det ble tidlig avklart at det ikke var fisk i merdene.

Veas AS - akutt utslipp av metangass - Slemmestad, Asker kommune, Akershus Som følge av lekkasje fra renseanlegget, slapp metangass, tilsvarende anslagsvis 200 liter kondensert metan, ut til luft. Skadebegrensende tiltak er uaktuelt ved slike hendelser.

Til toppen