Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 5/6

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 18

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 3 0
Øvrige skipshendelser 2 60
Offshore 2 1 180
Drivende gjenstand 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 15
Landtransport 3 501
Industri 1 150
Andre landbaserte hendelser 4 120
Internasjonal varsling og bistand 1 0
Totalt fordelt på hendelsestype* 18 2 026
Totalt 18 2 026

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper/er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Utvalgte hendelser

Fartøyet Malmefjord (LGCM) – blackout nordvest av Vestnes kommune, Møre og Romsdal

Sjøfartsdirektoratet informerte om at fartøyet fikk blackout nordvest av Vestnes. Fartøyet er et hybridfartøy og ble liggende og drive, men fikk kontroll over framdriften igjen og gikk til Molde for å feilsøke problemet. Saken er tatt til etterretning.

Tankskipet SAO JORGE på grunn på vei fra Graciosa havn, Azorene, Portugal

CECIS-melding – "early warning message" – om hendelsen er mottatt, foreløpig kun tatt til etterretning.

 

Til toppen