Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 5/6

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 27

Type hendelser Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 5 0
Fartøy i brann 1 20
Øvrige skipshendelser 9 597
Andre sjøbaserte hendelser 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 50
Landtransport 4 5 340
Industri 1 100
Landbruk 1 200 000
Andre landbaserte hendelser 3 390
Totalt fordelt på hendelsestyper* 27 206 497
Totalt 27 206 497

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

MS Ternen hadde søndag ettermiddag en grunnberøring under transitt gjennom Herfølrenna, Hvaler kommune Mottok melding fra Sjøfartsdirektoratet søndag ettermiddag om at passasjerbåten "Ternen" hadde hatt en grunnberøring ved Hvaler sør av Fredrikstad. Fartøyet gikk rett til kai ved Skjærhalden, ingen personskader. Rederiet bestilte dykker for inspeksjon av skroget. Sjøfartsdirektoratet har fulgt opp fartøyet. Ingen skader på skroget som har ført til vanninntrenging eller utslipp. Kun bøyd kjøl. Tas til etterretning.

Fartøy i drift

Fiskefartøy Endre Dyrøy LFOA fikk blackout og kom i drift litt sør for Kvitsøy - Rogaland Lørdag kveld fikk ringnotbåten Endre Dyrøy maskinstans og kom i drift litt sør for Kvitsøy og drev mot land i dårlig vær. Trafikksentralen scramblet ressurser som ble sendt mot fartøyet. Blant annet ble KV Bergen sendt til området. Besetningen på Endre Dyrøy fikk i gang maskineriet og fartøyet seilte inn til Tananger, fulgt av KV Bergen. Saken avsluttet i vaktlaget.

Sjark "Bekkvik JR." i drift N av Magerøya, Nordkapp i Finnmark Mottok tirsdag morgen melding om at sjarken Bekkvik Jr. var i drift med 4 mann om bord nord av Magerøya. En fraktebåt tok den under slep i påvente av redningsskøyte. Peter Henry Von Koss kom etter hvert ut fra Mehamn, og sjarken var fortøyd i Gjesvær på ettermiddagen. Tas til etterretning

Gasstanker Navigator Aurora med maskinproblemer i drift i Nordsjøen, vest for Egersund Tirsdag formiddag kom gasstankeren Navigator Aurora i drift vest for Egersund. NOR-VTS var i dialog med Equinor Marine. Ikke kritisk for offshore konstruksjoner. Fartøyet kom raskt i gang igjen og fortsatte seilasen. Tas til etterretning i vaktlaget.

Kjøleskipet Atlantic Lady fikk maskinproblemer og kom i drift vest for Bergen Kjøle/fryseskipet Atlantic Lady fikk problemer med maskineriet og kom i drift vest for Bergen natt til torsdag. NOR-VTS hadde dialog med skipet. Kom i gang etter 2 1/2 time og fortsatte seilasen. Saken tas til etterretning.

Fiskefartøyet "Nordstar" i drift med turbohavari 25nm N av Halten fyr, Trøndelag Fabrikk tråleren Nordstar kom i drift utenfor 12-mila sydvest for Rørvik torsdag morgen. Gode værforhold og fartøyet drev sakte i ØNØ retning. I løpet av dagen inngikk rederiet avtale med T/B Amazon om slep til havn. NOR-VTS og vakthavende losoldermann har vært involvert i hendelsen. Fredag morgen ble fartøyet tatt under slep og er nå på vei sørover Frohavet. Saken avsluttes i vaktlaget

Fartøy i brann

Brann båthus, to båter sunket etter slukking på Jørpeland i Strand i Rogaland Onsdag ettermiddag oppsto det brann i et båthus på Jørpeland. 

Oppdrettsbåten Lofotjenta sank i Rønvik havn - Bodø - Nordland lørdag 3. februar Oppdrettsbåten Lofotjenta sank ved kai i Bodø under uværet lørdag. Brannvesenet og havnevesenet rykket ut, men det var lite å gjøre der og da. Fartøyet hadde 1200 liter diesel om bord, men det er i liten grad observert lekkasjer av diesel eller andre oljeprodukter i dagene etter at fartøyet sank. Båten er planlagt hevet søndag 11/2. Vi har hatt dialog med daglig leder i selskapet, samt dialog med Folden Aqva som kan informerer om følgende: Berging er bestilt av Gjensidige Folden Aqua leder oppdraget med "Helnessund" og en båt til. Folden Aqua stiller med MS Helnessund - Bodø havn og brannvesen med lensemateriell. Fartøyet skal heises opp på lekter for videre transport til Grovfjord på verft Saken lukkes ikke før båten er oppe.

Utslipp av hydraulikkolje fra ferge Vardehorn - Eidkjosen - Tromsø - Troms Vakta mottok lørdag ettermiddag melding fra Torghatten Nord om at fergen Vardehorn hadde hatt et utslipp av 5 liter hydraulikkolje i Eidkjosen i Tromsø. Hendelsen var meldt til 110 sentralen. Brannvesenets vurdering var at dette var lite og ikke aksjonerbart. Tas til etterretning i vaktlaget.

Utslipp av diesel feilbunkring av Nidarø LNUO ved St1 - Bodø - Nordland Søndag formiddag mottok vakta melding om at det hadde gått 200 liter diesel til sjø under bunkring av MS Nidarø. Bunkers stasjonen ST1 i Bodø aksjonerte med egne lenser. Fartøyet har sendt KS 197 til Sjøfartsdirektoratet. Saken tas til etterretning i vaktlaget.

Brønnbåten Ronja Supporter tok inn vann under verkstedopphold ved Fiskarstrand - Møre og Romsdal Vaktlaget mottok mandag formiddag melding om at Brønnbåten Ronja Supporter tok inn vann ved kai på verft i Fiskarstrand. Politi, brannvesen og verftet aksjonerte med lenser på sjø og lensing fra fartøyet. Svært lite olje til sjø. Situasjonen ble stabilisert i løpet av dagen. Det viste seg at lekkasjen av vann inn til maskinrommet var fra skipets egne tanker. Saken tas til etterretning.

Dieselutslipp i Bodø havn Nordland Under fylling av diesel på en seilbåt i Bodø havn på tirsdag lakk ca. 50 liter ut i sjøen. Brannvesenet var på stedet, men konkluderte at dette ikke var aksjonerbart. Overfyllingen skyldes feil på pumpen. Tas til etterretning.

Varsel om oljestripe etter skip - Sotra Vestland Tirsdag ettermiddag ble vakta varslet av en privatperson om at det var en oljestripe etter fartøyet Ripne som passerte under Sotrabrua. Observasjonen ble viderevarslet til Bergen brann og NOR-VTS. NOR VTS kontaktet fartøyet som ikke var klar over at det var en stripe etter dem, men de var på vei til verksted for å reparere en hylselekkasje. Tas til etterretning.

Passasjerbåten Rossfjord kolliderte med kai under ved anløp Hidra ved Flekkefjord i Agder Tirsdag ettermiddag kolliderte passasjerbåten Rossfjord med kaia under kaitillegg, fart ca. 3 knop. Kun en mindre inntrykking i skroget ble observert. Kollisjonen skjedde på Hidra ved Flekkefjord i Agder. Tas til etterretning.

Tankbåt Boyne på vei fra Sverige til Nederland - satellittbilder fra både EMSA og KSAT viser utslipp under transitt i Skagerrak NOR-VTS mottok på kvelden tirsdag satellittbilder fra både EMSA og KSAT som viste mulig utslipp fra kjemikalietankeren Boyne som var på vei fra Brofjorden til Rotterdam. NOR-VTS var i dialog med MAS i Danmark. Et Dansk fiskerioppsynsskip var i området og fikk tatt prøver i kjølevannet til kjemikalietankeren. Basert på samtaler med tankeren, hvordan utslippet så ut og informasjon om lasten ble det konkludert med at det dreide seg om en kategori Y last og at tankvaskingen hadde foregått innenfor gjeldende regelverk. Saken tas til etterretning i vaktlaget.

Utslipp av hydraulikkolje fra dekksmaskineri på "Edda Fauna" Under arbeid i Nordsjøen onsdag oppstod det en hydraulikk lekkasje, hvor om lag 150 liter gikk på sjøen i Besetningen håndterte utslippet med eget SOPEP-utstyr, og rapportert i henhold til egne rutiner. Mottok i tillegg til varsel fra fartøyet også varslingsskjema fra Havindustri tilsynet. Tas til etterretning.

Andre sjøbaserte hendelser

Døde lomvier langs sørlandskysten og Oslofjorden Kystverket mottok fredag 2. februar en bekymringsmelding fra en ideell organisasjon "Lomviene i Oslofjorden" Det meldes om flere observasjoner av døde lomvier langs kysten fra Stavanger til Oslofjorden. Arten er rødlister i Norge og frivillige organisasjoner jobber med å ta vare og følger med på det som skjer med bestanden. Gruppen ba om vi kontakter dem om vi får inn meldinger på vakta som kan forklare årsak til død fugl, eller funn av flere fugler. Vi har ikke fått inn slik informasjon og saken lukkes i vakta.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av diesel ved Salmar lakseanlegg - Silsand - Gisundet - Senja - Troms Sent fredag kveld mottok vakta melding fra 110 sentralen i Tromsø om at det var sterk diesel lukt ved Salmar sitt oppdrettsanlegg ved Silsand, Gisundet, Senja. Oppdrettsanlegget hadde selv aksjonert med absorberende matter. Lokalt brannvesen og Politi rykket også ut til området. Anlegget ble tilbudt lensemateriell fra brannvesenet, men dette var ikke nødvendig. Diesel lukten avtok raskt. KV Svalbard befant seg i området og de ble engasjert av Politiet for å ta oljeprøver på sjøen. KV Svalbard har avlevert prøvene sine til Politiet. Saken avsluttet i vaktlaget.

Landtransport

Lekkasje av trafoolje etter at trafoen veltet på planet av en lastebil. Gvarv - Telemark - Midt-Telemark Søndag ettermiddag mottok vi melding fra 110 Sør-Vest om utslipp av rundt 300 liter trafoolje til RV 36 i Gvarv i Telemark. En trafo som ble fraktet med lastebil hadde veltet på planet og oljen hadde rent ut over en strekning på 200 - 250 meter. Lokalt brannvesen iverksatte barking av området, samt at de sørget for å få stoppet at olje ikke gikk ned i kum v/avkjøring til Gvarv sentrum. For sikkerhets skyld ble det lagt ut en lense i Gvarv-elva i tilfelle stikkledning fra kummen førte til elva. Usikkert hvor mye olje som evt. har kommet i kummen. Saken håndtert lokalt og tas til etterretning i vakta.

Utslipp av diesel fra lastebil etter tyveri, Sandnes Rogaland Mottok mandag kveld melding om utslipp av antatt 50 liter diesel. Utslippet hadde kommet i forbindelse med tyveri fra en lastebil i Sandnes. Brannvesenet aksjonerte med Zugol og mente de hadde kontroll på forurensningen. Håndtert lokalt. Tas til etterretning.

Utslipp av hydraulikkolje til vei på Time i Rogaland Torsdag formiddag mottok vi melding fra 110 sentralen i Rogaland om utslipp av 30 - 40 liter hydraulikkolje. Utslippet gikk ut på en snødekt vei da en traktor som drev med brøyting fikk et slangebrudd. Brannvesenet rykket ut med Zugol, og entreprenør fjerner dette og leverer til godkjent mottak. Håndtert lokalt og tas til etterretning i vaktlaget.

Utslipp av diesel til sjø fra tankanlegg etter påkjørsel i Lurøy i Nordland Under brøyting ved båthavna på østsiden av Aldersund torsdag kveld ble et tankanlegg med 10000 liter diesel skadet. Det antas at 5000 liter gikk ut og rett i sjøen. Lokalt brannvesen aksjonerte på kvelden og "sperret" utløpet fra havna med 75 meter havnelense. Det befinner seg betydelige mengder farget diesel innenfor moloen på morgenen i dag. Vaktlaget har hatt møte med kommunen og IUA og besluttet at vi skal bistå dem med noe personell, samt opptaks- og lenseutstyr. Dette er iverksatt fra depotet vårt i Sandnessjøen. Hendelsen lukkes ikke og videre oppfølging gjennomføres av påtroppende vaktlag.

Industri

Lekkasjen av destillat fra rørledning, Esso Slagentangen- Tønsberg - Vestfold Mottok fredag ettermiddag melding fra Esso Slagentangen om at de hadde oppdaget et utslipp av diesel/destillat inne på sitt område. Lekkasjen stoppet og antatt mengde er 100 liter. Esso har engasjert Multiconsult, som har gjennomført befaring og som vil utarbeide en rapport om behovet for videre tiltak. Kystverket har viderevarslet til Miljødirektoratet. Vi venter inn rapport fra Esso/Multiconsult som vi må vurdere, samt videresende til Miljødirektoratet før saken avsluttes i vakta.

Landbruk

Utslipp av husdyrgjødsel fra en gård i Fjærland - Sogndal - Vestland Lørdag ettermiddag mottok vaktlaget melding fra 110 Vest om utslipp av husdyrgjødsel, 200 m3. Utslippet gikk over slåttemark og til offentlig vei. Mye av utslippet samlet seg i fordypninger i terrenget og ble samlet opp med sugebil. Mindre mengder nådde likevel ut til fjorden. Saken tas til etterretning

Andre landbaserte hendelser

Utslipp etter overfylling fra bensinstasjon Tromsdalen - Tromsø Mottok Bris-skjema fra Tromsø brann- og redning om en hendelse tilbake til 16. januar. Under fylling av diesel på en bil hadde ikke pumpen stoppet når tanken var full og 50 liter diesel gikk ut på området til bensinstasjonen til UNO-X i Solstrandveien i Tromsdalen. Dieselen gikk i is og ned i oljeutskiller. Brannvesenet aksjonerte med Absol og fikk dette over i en IBC container. Håndtert lokalt. Tas til etterretning.

Brisskjema med varsel om utslipp av ca. 300 liter i Industriveien 5, Hægebostad-Agder Brisskjema om en hendelse fra 29. desember 2023. 300 liter diesel rant ut fra en tank i Industriveien 5, Hægebostad kommune. Lokalt brannvesen har aksjonert og fått opp 250 liter. Håndtert lokalt. Tas til etterretning.

Utslipp av diesel fra personbil i Bergen i Vestland Torsdag ettermiddag mottok vakta melding ra 110 Vest om utslipp av 40 liter diesel fra en personbil på et verksted i Bergen. Skadevolder har gravet opp snø, og lagt ut en absorberende matte. Brannvesen har vært på stedet for befaring. Verkstedet har engasjert Oljeservice og Multiconsult. De vil også ved behov sette i gang nødvendige tiltak for riktig fjerning av forurensete masser. Avsluttes i vakta.

Til toppen