Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 6/7

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 20
Fartøy i drift 4 0
Øvrige skipshendelser 5 3 340
Offshore 1 795
Landtransport 6 410
Andre landbaserte hendelser 3 1 140
Totalt fordelt på hendelsestyper* 20 5 705
Totalt 20 5 705

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Utvalgte saker

Dykkerfartøy gått på grunn, østsiden av Huftarøy i Austevoll kommune, Vestland

Dykkerfartøyet grunnstøtte i høy fart, ca 30 knop, ved Torvasund. Mannskap på tre personer er berget av ferga Lysøy. Eier er Teknodive. KV Bergen har inspisert havarist som stod godt på land. Det var utslipp til land, men ikke til sjø. Bergingsbåten Samba heiste båten ombord. Sjøbjørn, fra KV Bergen, har ryddet området for absorberende matter/pølser. Sjøfartsdirektoratet er varslet. Saken avsluttes.

KNM Thor Heyerdal har over bunkret diesel ved kai på Haakonsvern i Bergen

Mottatt varsling pr tlf. initielt fra Håkonsvern. 110 kontaktet, og lokalt brannvesen kom til stedet og bidro sammen med Håkonsvern brann & redning. Tett dialog med brannvesen Håkonsvern. Utslipp av ca 3300 l diesel. Det ble satt absorberende lenser innover imot og i Hetlevikpollen. Lensene røktes av HOS. Rapporter mottatt på søndag både fra fregatt, teknisk, og fra HOS, med hensyn på tiltak. Ny kontakt mandag, og ny rapport mottatt. HOS jobber videre inntil all diesel borte (sum av diesel tatt opp av absorbenter, fordampet og løst i vannmassene). Kystverkets overvåkingsfly gjennomførte overflyging med evaluering tirsdag og onsdag. Tirsdagens observasjoner ble formidlet til Håkonsvern, for forbedring av tiltakene (lensene). Onsdag 17.2 var kun mindre mengder observert. Det ble benyttet et middel på sjø som fikk olja til å koagulere og kunne tas opp med hov. Slik bruk må avklares med Kystverket/Miljødirektoratet før bruk.

Fergen Smøla har pumpet 100 l med oljeinnholdig lensevann over bord. i Aure kommune Møre og Romsdal

Det opplyses at fartøyet var i ferd med å teste et system ved kai, og ved uhell slapp ut ca 100 liter med oljeholdig lensevann (ikke 100 l ren olje). Brannvesen vært på stedet. Ikke aksjonerbart. Sjøfart informert og vurderer evt. sanksjon.

67 fots skøyte Stabben lekker diesel etter å ha gått ned ved kai i Laukvik, Vågan kommune i Nordland

Mottatt fra 110 Salten. I Lauvika i Vågen kommune gikk en 67 fots skøye gått ned fortøyd ved kai. Det er oppgitt å være 3000-4000 liter diesel ombord, men det var begrenset med diesel på sjø, da det kun kan lekke fra tanklufting. Fartøy ligger ikke i en hoved- eller biled. Havnevesenet og lokalt brannvesen har vært på stedet. Lenser er lagt ut. Eier av skøyta har forsikring, i et dansk selskap. Vakthavende har oppfordret lokalt brannvesen om å ta kontakt med IUA dersom det trengs ytterlige personell eller materielle. Dette er ansett som et kommunalt ansvar. Vaktlaget fører tilsyn. VH har hatt kontakt med rådmann, som har ringt vakta. Det er orientert om at dette er kommunalt ansvar, og man ble omforent om det. Kommunen følger opp eier og eiers forsikringsselskap og med tanke på å få i stand heving. Brannvesen benytter lenser ved behov på evt. blue shine ved fartøyet. Sjøfartsdirektoratet er varslet. Sak håndteres videre lokalt og avsluttes i vakt.

Kutter 40 ft gått ned nord i Langenuen ved Stord, Tysnes Vestland

Kystradio sør meldte om en kutter som gikk ned under slep. Fartøyet var under slep for reparasjon, men tok inn vann. Pumpe ble satt inn, men klarte ikke å ta unna. Det ble tatt kontakt med 120 nødnummer for assistanse, men de var for langt unna til å rekke å bistå. Slepet var på vei til Nordtveit for slip. Slepet gikk nærmere land for å finne kai, men rakk ikke det før de måtte la båten gå ned. Kutter gikk ned på ca 300 m dyp. Estimert mengde som rest på tank ca 50 L. Hendelsen er meldt til Kartverket, til informasjonstjenesten Etterretninger for sjøfarende (Efs). Saken tas til etterretning.

Brudd i hydraulikkslange på Brøytebil i Stadionveien i Halden kommune Viken

VH fulgt opp med brannvesen neste dag; Brannvesen kunne opplyse om at det kun var små mengder som hadde gått ut i Femsjøen, oljen var ringet inn og tatt opp med absorberende lenser. Kommune og vannverk informert og involvert. Sak avsluttet.

Lekkasje av hydraulikkolje fra sugebil, Sandsli, Bergen, Vestland

110 Vest meldte lekkasje av 1000 liter hydraulikkolje fra sugebil. Forurensning gikk i sandholdig grunn. Firma satte inn ny sugebil for å rydde opp. Lokalt brannvesen på stedet, men utførte ikke ytterligere tiltak. Sak avsluttet.

 

Til toppen