Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 6/7

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 15

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0.00
Fartøy i drift 1 0,00
Fartøy i brann 1 0,00
Fartøyskollisjon 1 0,00
Øvrige skipshendelser 1 5,00
Vrakhåndtering (Skip) 1 100,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 10,00
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 50,00
Landtransport 1 1000,00
Landbruk
1 30 000,00
Andre landbaserte hendelser
4 190,00
Naturhendelse
1 0,00
Totalt fordelt på hendelsestyper *
15 31.355,00
Totalt
15

31.355,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Gåsø Freyja, grunnberøring ved Aukra Fartøyet har hatt en grunnberøring ved oppdrettsanlegg MOWI Kråkenes på Aukra. Skjedde i lav fart ved tørning av skipet. De har hatt ROV nede for å sjekke og det ble bare avdekket avskrapning av maling. Ingen forurensinger eller andre skader. Sak avsluttet. 

Fartøy i drift

Fartøyet Norholm i drift på Folla ca. 6 nm fra land Fartøyet Norholm drifter 6 nm fra land på Folla. Stansen skyldes ødelagt turbolader. Gikk etter hvert for egen maskin til Rørvik, assistert av redningskøyte. Sak avsluttet.

Fartøy i brann

Mindre fiskefartøy i full fyr ved kai ved Svartnes, Vardø 110-melder at brannvesenet i Vardø jobber med brannslukking på et mindre fiskefartøy som ligger ved kai på Svartnes ved Vardø. Brann slukket og fartøy ville bli satt på land. Sak avsluttet.

Fartøyskollisjon

Gann LLNV og Fulldaborg PCNZ - kollisjon ved kai i Ålesund Gann lå fortøyd til kai i Ålesund- Fuldaborg la seg til kai aktenfor og traff akterskipet på Gann. Den sistnevnte fikk en revne på 1,5x0,2 meter godt over vannlinjen. Ber om tillatelse til å sørover og Sjøfartdirektoratet fulgte opp. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Overbunkring av 4-5 liter diesel i Svolvær havn Kapteinen på fergen Røst meldte om en mindre overbunkring av 4-5 liter diesel i Svolvær havn. Brannvesen og Sjøfartsdirektoratet er informert. Sak avsluttet.

Vrakhåndtering (Skip)

Fiskeskøyte sunket i Frognerkilen, lekker diesel.

OBRE følger opp. Fartøy ringet inn med lenser. Ingen spredning utover fra Frognerkilen. LN-KYV vil også fly over tirsdag 21. februar, med fokus fra havarist og innover. Sak avsluttes.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observert olje på sjø sørvest av Støtt, Meløy kommune 110-sentralen i Nordland meldte om observasjon av olje på sjø sørvest av øygruppen Støtt i Meløy kommune. Observasjonen ble gjort av Hurtigruta Richard With. Ingen varsel om ytterligere observasjoner i løpet av dagen. LN-KYV sjekket området noen timer senere. Ingen observasjoner av olje på sjø. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Observasjon av blueshine i Storelva, Hønefoss, Ringerike kommune, Viken 110 Sør Øst meldte om observasjon av olje/blueshine i Storelva ved Hønefoss Rådhus i 17-tiden. Det kom flere meldinger fra publikum. Lokalt brannvesen har sjekket forurensningen, og de mener det kan være en spesiell type hydraulikkolje som brukes i kraftturbiner. Ikke aksjonerbart for brannvesenet. Glitre Energi sjekket turbinene ved alle tre kraftverkene i området torsdag kveld, uten å kunne verifisere eventuell lekkasje. Lekkasjen ble funnet fredag formiddag, kommer fra Hofsfoss kraftverk. Alle turbiner stengt ned. Brannvesen og eier aksjonerer med sugebil og lenser utenfor kraftstasjonen. Usikker mengde forurensning, lekkasjen kan ha pågått over lengre tid.

Edit: Det er Føie AS som er ansvarlig forurenser i denne saken, ikke Glitre Energi. 

Landtransport

Trafikkulykke der utenlandsk bil kjørte utfor vegen, Fv 25, Tørberget Gammel sak. Masseutskiftning gjennomført. Sak avsluttet.

Landbruk

Husdyrgjødsel, lekkasje til vassdrag og fjord, Sveio kommune Lekkasje av husdyrgjødsel med vann først til bekk og sener til ei bukt ved fjorden. Lekkasje stoppet. 20-30 m3 har lekket ut. Håndteres lokalt. Sak avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Dieselutslipp, TYNSET omlag 40 liter utslipp. Aksjonert lokalt. Sak avsluttet.

Diesellekkasje fra buss ved Ullevål stadion Oslo Ukjent, men mindre mengde. Brannvesen aksjonert. Sak avsluttet.

Diesellukt i kjeller, Kyrksæterøra, Heim kommune Diesel/parafinlukt i kjelleren på privatbolig. Antas å stamme fra nedgravd tank på naboeiendom. Sak ikke avsluttet.

Lastebil, lekkasje av hydraulikkolje, Oslo 110 Oslo meldte om en lastebil som hadde hatt et uhell og lekket 50-100 liter hydraulikkolje i Oslo. Forurensningen endte opp i en overvannskum i gaten. Vann og avløpsetaten var på stedet. OBRE aksjonerte med absorbenter. Hendelsen ble ifølge 110 Oslo godt ivaretatt. Arbeidet avsluttet på adressen. Sak avsluttet.

Naturhendelse

Lager blåst på havet i vinden, vrakgods i sjøen, Kvaløya, Troms Lagerbygg på 150m2 var blåst på havet av vinden. Vinden blåste mot land så vrakgodset la seg inn mot land. Vrakgods på sjøen. Håndteres lokalt. Sak avsluttet.

Til toppen