Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 6/7

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 4 0
Fartøy i drift 1 0
Fartøyskollisjon 1 1
Øvrige skipshendelser 4 3 820
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)  1 5
Landtransport 5 621
Industri 2 2 020
Andre landbaserte hendelser 1 800
Totalt fordelt på hendelsestyper* 19 7 267
Totalt 19 7 267

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Lastebåten Hilde B på grunn ved Sandsøya ved Gurskøy, Sande kommune, Møre og Romsdal Sjøfartsdirektoratet informerte om hendelsen per e-post. Fartøyet, tilhørende Mowi AS, var på det tidspunktet dratt av grunnen av ei redningsskøyte og med bistand fra flere andre fartøy, og var på vei til dokk ved Larsnes i Haugsbygda. Det var ikke meldt om forurensning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Redningsskøyta Harald V på grunn nord av Rørvik, Nærøysund kommune, Trøndelag Redningsskøyta RS Harald V var på oppdrag for å berge servicebåten Cat 2 som hadde grunnstøtt på et skjær i området, men skadet propell og ble liggende på anker like Cat 2. HRS leda redningsoperasjonen, og Harald V ble slept til Rørvik havn av fartøyet Aqua Fighter.

Service-/oppdrettsbåten Cat 2 på grunn nord av Rørvik, Nærøysund kommune, Trøndelag Båten, med kallesignal LK3624, ble trukket av grunn og slept til kai uten forurensning eller større skader. Saken er avslutta i Kystverket.

Slepebåten Stadt Årdal på grunn - Storlihella, Gulen kommune, Vestland Melding om hendelsen ble mottatt fra Sjøfartsdirektoratet. Fartøyet, med kallesignal JWPM, kom av ved egen maskin.  Hendelsen medførte ingen vanninntrengning eller forurensning. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Fartøy i drift

Fartøyet Danila Bagrov i drift NW av Sørøya, Finnmark Fartøy var langt fra land og underveis i igjen i løpet av et par timer. Saken tas til etterretning.

Fartøyskollisjon

Diselsøl etter vasking av båtdekk i Bodø havn, Salten, Nordland Torvgata 2, 8006 Bodø. Vasking av dekk på båt. Noe diesel søl på dekk som havnet på havet. Dette skapte tynn hinne med diesel på vannflaten. Ikke aksjoner bart, borte etter noen timer. Saken tas til etterretning.

Øvrige skipshendelser

Fartøyet Fox Processor LFAD - utslipp av diesel til sjø vest av Storevikholmen - Fitjar kommune - Vestland En teknisk feil på en pyrokjele konteiner førte til utslipp av diesel på dekk. En mindre mengde diesel gikk til sjø, det meste ble håndtert på dekk med fartøyets SOPEP utstyr. Sak er oversendt Sjøfartsdirektoratet for vurdering. Tas til etterretning fra vakt Miljøberedskap.

Treskøyta Vårheim sank ved kai på Finnsnes - Senja kommune - Troms Eldre fiskeskøyte på 15m gikk på is på veg sørover og fikk skade på skroget. Gikk for egen maskin til kai på Finnsnes, men sank etter kort tid. Det var ca 700 liter diesel om bord, og brannvesen la ut absorberende lenser. det ble observert mindre mengder olje på sjø rundt skøyte. Skøyte er hevet og tatt på land/verksted. Saken avsluttes i vaktlaget

Fiskefartøyet Aldis Lind kantra ved kai - Gamvik kommune, Finnmark Fartøyet, med kallesignal LF6264, ble liggende stabilt og var fortøya til kai, det er ikke observert utslipp fra fartøyet. Brannvesenet overvåker situasjonen med tanke på forurensning. Forsikringsselskapet har hyra inn bergingsselskap som starter bergingsarbeidet snarest. Saken tas til etterretning.

Oppdrettsbåten Maya sank vest av Karmøy, Karmøy kommune, Rogaland Fartøyet, med kallesignal LG6475, slepte et langt rør som sannsynligvis hadde skadet skroget slik at båten tok inn vann og sank. Røret medfører en fare for de sjøfarende og Kvitsøy VTS følger opp saken. Navigasjonsvarsel er sendt ut. Bruk av LN-KYV for å leite etter røret ble vurdert, men vær/sikt gjør dette uhensiktsmessig. Dersom denne situasjonen endrer seg, og det fortsatt er behov for flyet, tar Kvitsøy VTS kontakt med vaktlaget. Når det gjelder den sunkne båten, er det fra fiskerinæringas side ansett som svært uheldig om vraket blir liggende. Saken søkes derfor overført til faggruppa for fartøyshendelser for nærmere vurdering.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Blueshine på sjø ved Fleslandsskjæret, Bergen, Vestland KV Bergen varslet om observert blueshine på sjø nord for Fleslandskjæret utenfor Bergen. Anses uaksjonerbart. Saken tas til etterretning.

Landtransport

Akutt utslipp av hydraulikkolje fra tog - Bergensbanen - Ringerike kommune, Buskerud 110 Sør-Øst meldte om et arbeidstog som hadde hatt lekkasje av anslagsvis 60-70 liter hydraulikkolje på Bergensbanen, nordvest for Sokna. Hydraulikkolje lakk ut i sporet over en strekning på omkring 300 meter. Der toget stoppa gikk den varme olja gjennom snø/is og ned i pukken under skinnegangen. Det lå snø i sporgangen i hele strekket der det har rent ut olje. Forurensa snø langs sporet ble samla opp og levert til godkjent mottak. Saken er avslutta.

Dieselutslipp fra lastebil etter ulykke på Haugastølveien Hol kommune, Buskerud. 110 Sør-øst varslet om utslipp av 150 liter diesel etter en trafikkulykke. Forurensede snø/masse fjernet og levert godkjent mottak. Kommunen slutt befarer. Saken tas til etterretning.

Akutt utslipp av diesel fra lastebil på riksvei 706 i Trondheim kommune, Trøndelag Kun en liten mengde diesel lakk ut, og dieselen forsvant med regnvannet før brannvesenet rakk fram. Saken er tatt til etterretning.

Diesellekkasje fra IBC - Bjømafjorden kommune, Vestland En tilhenger hadde veltet og det gikk hull på den ene av to IBC-er (à 1000 liter) som var på hengeren. Et par hundre liter diesel rant ut i veibanen. Hendelsen skjedde i oktober 2022, men BRIS-skjema ble først mottatt 15.02.2024. Saken er tatt til etterretning.

Transportuhell med vogntog - E16, Stalheim, Voss kommune, Vestland Vogntoget kjørte av veien, ned en skråning og ligger delvis i en elv. Det har lekket diesel fra kjøretøyet. Usikkert hvor mye diesel som har lekket, men tanken rommet 300 liter. Lokalt brannvesen har aksjonert på stedet. Ikke mulig å aksjonere på dieselen som har gått i elva. Saken tas til etterretning.

Industri

Nutrimar AS - akutt utslipp av fiskeensilasje til kai og sjø - Frøya kommune, Trøndelag. Omkring 2000 liter fiskeavfall tilsatt maursyre (2 %) rant ut på kai, noe rant også ut i sjøen. Bedriften samla opp det som ble liggende på kaia. Bedriften er bedt om en skriftlig redegjørelse for de miljømessige konsekvensene av utslippet.

Equinor ASA - brann i trafo - Mongstad-raffineriet, Alver kommune, Vestland Brannen medførte utstrakt fakling av hensyn til faren for eskalering av brannen og eksplosjonsfare. Det oppstod ingen akutt forurensning av grunn eller sjø. Saken er avslutta.

Andre landbaserte hendelser

Solid Entreprenør AS - akutt utslipp av glykol - Gladengveien 8, Oslo En lekkasje i en tank tilhørende et sprinkleranlegg medførte utslipp av anslagsvis 800 liter glykol på et anleggsområde. Entreprenøren gjennomførte tiltak i form av fjerning av forurensa snø og jordmasser. Saken tas til etterretning.

Til toppen