Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 7/8

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 15

Ukesrapport uke 7/8

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 1 0,00
Øvrige skipshendelser 5 0,00
Drivende gjenstand 1 0,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 20,00
Landtransport 4 405,00
Andre landbaserte hendelser 1 150,00
Internasjonal varsling og bistand 1 0,00
Totalt fordelt på hendelsestyper * 15 575,00
Totalt 15 575,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Kortvarig motorstans ved Feistein, Rogaland Kvitsøy VTS varslet Sjøfartsdirektoratet tirsdag 21.02.2023 om hendelsen hvor fartøyet Pirita hadde stoppet opp på vei inn mot Feistein. Fartøyet bekreftet ovenfor Kvitsøy VTS at de hadde problemer med hovedmotor. De ble anmodet om å sette anker, noe de etterkom. Etter kort tid var problemet utbedret, og fartøyet fortsatte med los om bord til Risavika. Hendelsen avsluttet i vaktlaget. 

Øvrige skipshendelser

Fartøy hadde problemer med å holde seg utenfor grunnlinja, nordvest av Lista, Agder NOR VTS meldte fredag 17.02.2023 at fartøyet Aralia hadde rapportert at de grunnet været hadde problemer med å holde seg utenfor grunnlinjen. Fartøyet ble informert om at de ikke hadde tillatelse til å gå innenfor grunnlinjen, og kurset da lengre utover. Hendelsen avsluttet i vaktlaget. 

Fartøy hadde problemer med fremdrift grunnet røft vær, vest av Sandnessjøen, Nordland Lørdag 18.02.2023 fikk fartøyet Ulusoy-9 problemer med røft vær vest av Sandnessjøen. Fartøyet er lospliktig, og ble av NOR VTS beordret til å holde seg utenfor grunnlinjen. Fartøyet hadde problemer med å seile lengre vest grunnet været. Det ble av NOR VTS mobilisert taubåt fra Sandnessjøen som gikk mot fartøyet som beredskap. NOR VTS utstedte senere skriftlig pålegg til fartøyet om å ha taubåt i umiddelbar nærhet så lenge fartøyet ikke klarte å holde seg i sikkert farvann eventuelt fortsette normal seilas mot destinasjon. Søndag formiddag gikk fartøyet i bedre vær mot Åsvær losbordingsfelt for å ta los om bord, med følge av taubåten inntil los var kommet om bord. Seilas deretter til destinasjon. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Fartøyet Roslagen, maskinproblemer utenfor Storøya i Karmsundet, Rogaland Kvitsøy VTS meldte søndag 19.02.2023 om at fartøyet hadde fått maskinproblemer utenfor Storøy ved Karmsundet. Taubåt og redningskrysser tilkalt, og skipet ble assistert inn til Storøy Øst på Karmøy. Sjøfartsdirektoratet hadde kontakt med fartøyet, som hadde opplyst om problemer med giret. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Fartøyet Wilson Gijon, navigasjonsproblemer i Nordsjøen. NOR VTS meldte mandag 20.02.2023 om at fartøyet hadde fått vann i hovedtavla, som medførte at de mistet en del elektroniske hjelpemidler. Fartøyet satte kurs mot Fedje VTS-område for å ta los om bord, og deretter fortsette til Hanøytangen. Taubåt ble rekvirert, og fulgte seilasen til Hanøytangen. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Sunket fartøy, Ella Kristine, Vargsundet sør av Hammerfest, Troms og Finnmark NOR VTS meldte onsdag 22.02.2023 om hendelsen. NOR VTS var ikke involvert i hendelsen, men fikk informasjon fra HRS som hadde benyttet helikopter til å berge mannskapet i dårlig vær. Sjarken er sunket, Kystverket har ikke fått opplysninger om forurensning fra sjarken. Kystverket har varslet 110, Hammerfest kommune, Fiskeridirektoratet og EFS. Kommunen følger opp saken videre. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Drivende gjenstand

Drivende gjenstand, fare for skipstrafikken, NW av Egersund, Rogaland NOR VTS meldte onsdag 22.02.2023 om at det var iverksatt tiltak for fjerning av drivende gjenstand som utgjorde fare for skipsfarten. Et fartøy hadde varslet om en gul bøye på drift. NOR VTS sjekket ressurser, og engasjerte redningsskøyte for å hente bøya og få den levert på land. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av oljefilm på sjø vest av Mongstad, Alver kommune i Vestland Fedje VTS meldte lørdag 18.02.2023 om at et skip hadde observert oljefilm på sjø et stykke vest av Mongstad. De kunne ikke oppgi utbredelse av oljefilmen. Kystverket varslet videre til 110. De hadde ingen båt tilgjengelig, og ville avvente til det eventuelt kom inn flere observasjoner eller mer informasjon. Det ble ikke rapportert flere observasjoner i området. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Observasjon av oljefilm på sjø i Karmsundet, Karmøy, Rogaland Kvitsøy VTS meldte torsdag 23.02.2023 om at de mottatt varsel fra et fartøy om oljefilm på sjø i Karmsundet. Kvitsøy VTS varslet videre til 110-sentralen og lokal havnemyndighet for videre oppfølging. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Landtransport

Diesellekkasje fra lastebil, Lillestrøm, Viken Mottatt BRIS-rapport fra Nedre Romerike brann og redning lørdag 18.02.2023 om hendelsen som skjedde 30.01.2023. Uhell med punktering av tank på lastebil, med utslipp av estimert 200 liter diesel til betongdekke. Brannvesenet aksjonerte med bark, og ansvarlig skadevolder rekvirerte sugebil. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra brøytebil, Åmot, Innlandet Mottatt BRIS-rapport fra Åmot brann- og redning mandag 20.02.2023 om hendelsen som skjedde samme dag. I forbindelse med brøyting av vei oppstod det skade på kjøretøyets dieseltank. Estimert utslipp på 100 liter diesel. Brannvesenet aksjonerte med bark, og avklarte at ansvarlig forurenser besørget fjerning. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra lastebil, Ås kommune, Viken 110 Øst meldte mandag 20.02.2023 om hendelse med lastebil som hadde fått hull i dieseltanken. Det ble estimert et utslipp på 100 liter diesel på islagt område. Brannvesenet aksjonerte med zugol, og det ansås at forurensningen grunnet isen ikke trakk ned i grunn. Sugebil ble rekvirert. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Utslipp av diesel fra buss, Narvik sentrum, Nordland 110 Nordland meldte tirsdag 21.02.2023 om hendelsen hvor det har vært et mindre utslipp av diesel fra en buss, estimert til 5 liter. Brannvesenet aksjonerte med absorbenter, og vil ettersende BRIS-rapport. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av diesel fra buss, Oslo 110 Oslo meldte onsdag 22.02.2023 om hendelsen. Det ble anslått utslipp av 150 liter diesel fra bussen ved et busstopp. Dieselen hadde ikke rent ned i sluk. Brannvesenet aksjonerte med absorbenter og oppsamlingskar. Veitrafikksentralen varslet, og bisto med aksjonering. Vann- og avløp i kommunen ble varslet. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Internasjonal varsling og bistand

Internasjonalt varsel fra EU om brann i containerskipet Escape utenfor Latvia ECHO-ERCC meldte onsdag 22.02.2023 om hendelsen i Latvia. Containerskipet Escape hadde brann om bord, mannskap evakuert, og fartøyet driftet mot land. Det var registrert farlig gods om bord. Senere meldinger tilsa at brannen hadde roet seg, og at fartøyet ble slept til havn i Riga.

Til toppen